ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 22-5-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 22/05/2013

                                                                                                                         

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 22η Μαίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 892/16-05-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου μας στην Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων. Έγγρ. 806/29-4-2013. Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δει το θέμα η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Πρόεδρο. Αρ. απόφ. 1/22-05-2013.

 

 1. IREALTY-RALLIS & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΛΛΗΣ. Θέμα: Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση AGROKOS στο Κόσσοβο στις 2-5 Οκτωβρίου 2013. Έγγρ. 803/29-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παραπέμψει το θέμα στην επιτροπή εκθέσεων.

 

 1. Αντικατάσταση της συμβούλου Κας Καραμανιώλη Ευαγγελίας στο Δ.Σ. του ΒΕΠ. Έχει διαγραφεί από το Μητρώο του ΒΕΠ λόγω διακοπής της ατομικής της επιχείρησης στις 29/3/2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασής της και να αποσταλεί το ανάλογο έγγραφο. Αρ. απόφ. 2/22-05-2013. (Μερίμνη Γραμ. Δ.Ε.)

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Λήξη  σύμβασης του Κου Δούλη Δημητρίου (καθαρισμός κτιρίου) στις 12-05-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανατεθεί η καθαριότητα των γραφείων έναντι του ποσού των 300 ευρώ + Φ.Π.Α. στον Κο Πανταζή Γεώργιο του Νικολάου. Αρ. απόφ. 3/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. – Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Λήξη σύμβασης της εταιρείας τήρησης πρακτικών των Δ.Σ. του ΒΕΠ ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ στις 28-2-2013. Προσφορές από 3 εταιρείες για την τήρηση των πρακτικών: 1) ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. Αρ. πρωτ. 909/20-5-2013. 2) ARCHIMEDIA A.E. Αρ. πρωτ. 910/20-5-2013. 3) TSAKIRIS CONFERENCE SUPPORT. Αρ. πρωτ. 911/20-5-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανατεθεί η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. στην εταιρεία ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης. Αρ. απόφ. 4/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Λήξη της σύμβασης του φοροτεχνικού Κου Γανέλη Ευστάθιου στις 29/3/2013. Παρείχε τις υπηρεσίες του στο ΒΕΠ και για τον μήνα Απρίλιο. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσει το θέμα σε επόμενη Διοικητική Επιτροπή αφού πρώτα δει την προσφορά του και διαμορφώσει νέους όρους αυτής. Αρ. απόφ. 5/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Σύμβαση για την υποστήριξη του προγράμματος μισθοδοσίας του ΒΕΠ με τον Κο Αβραμμίδη Γεώργιο. Το 2012 ήταν δωρεάν. Το 2013 αρχίζει από τον Απρίλιο του 2013 και το μηνιαίο ποσό είναι 65 ευρώ + ΦΠΑ. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανατεθεί η υποστήριξη του προγράμματος στον Κο Αβραμμίδη-Εταιρία SGA Συστήματα Πληροφορικής  έναντι του μηνιαίου ποσού 65 ευρώ + Φ.Π.Α. Αρ. απόφ. 6/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Θέμα: Αίτηση επιστροφής συνδρομής της επιχείρησης λόγω του ότι είναι μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Έγγρ. 763/25-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει δεκτό το αίτημα γιατί νομίμως είναι γραμμένη η επιχείρηση στο Μητρώου του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 7/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

 1. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ. Θέμα: Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο του ΒΕΠ. Η επιχείρηση είναι γραμμένη και στο Ε.Ε.Π. Έγγρ. 787/26-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει δεκτό το αίτημα γιατί νομίμως είναι γραμμένη η επιχείρηση στο Μητρώου του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 8/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

 1. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Θέμα: Eπιστροφή συνδρομής 97,64 ευρώ,  λόγω διακοπής της επιχείρησης το 2011. Έγγρ. 830/30-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οι επιπλέον εισπραχθείσες συνδρομές να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Αρ. απόφ. 9/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. – Οικονομικού).

 

 1. ELVIK S.A. Θέμα: Σχετικά με δημοσίευμα στο capital.gr. Ο Κος Παπαμανώλης ζητάει να γίνουν άμεσες ενέργειες από το ΒΕΠ, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του βιοτεχνικού κλάδου τους. Έγγρ. 879/13-5-2013. Η Δ.Ε ενημερώθηκε και αποφασίζει να συζητήσει ο Πρόεδρος το ως άνω θέμα με τον Κο Παπαμανώλη. Αρ. απόφ. 10/22-05-2013. (Μερίμνη γραμ. Δ.Ε.).

 

 1. PR-PROMO EVENTS-ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΛΟΦΤΗ. Θέμα: Επιστολή για τον Πρόεδρο του ΒΕΠ να συμμετέχει ως ομιλητής το Σάββατο 8/6 το απόγευμα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και πώς μπορεί να αλλάξει το υπάρχον οικονομικό σκηνικό. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετέχει ο Πρόεδρος ως ομιλητής και να στείλουμε το dvd «ΒΡΑΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ» ώστε να προβάλλεται κατά την διάρκεια της έκθεσης. Αρ. απόφ. 11/22-05-2013.

 

 1. ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Θέμα: Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης στις 4-9 Οκτωβρίου 2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΠΕ. Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην διεθνή έκθεση τροφίμων και εξοπλισμού fine food στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΕΣΥΜ στις 14/6/2013 και 15/6/2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθούν ο Πρόεδρος Κος Μιχάλαρος, ο Β’ Αντιπρόεδρος Κος Μπελέκας, ο σύμβουλος Κος Αποστολέλλης και ο Δ/ντής Κος Γιάγκας. Αρ. απόφ. 12/22-05-2013.

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Θέμα: Πρόσκληση σε συζήτηση στις 6/6/2013 στο Πνευματικό Κέντρο Ποταμού Κυθήρων για το πρόβλημα της έλλειψης οργανωμένων σφαγείων και κτηνιάτρου στα Κύθηρα. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να παρευρεθεί, εάν μπορεί, ο Κος Χαλόφτης συνεργάτης του ΒΕΠ ή ο Δ/ντής του ΒΕΠ Κος Μ. Γιάγκας.  Αρ. απόφ. 13/22-05/2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Υποβολή στοιχείων σχετικά με διεκπεραίωση φακέλων απογραφής – αυτοαπογραφής και τροποποιήσεων στοιχείων εταιρειών. Έγγρ. 914/21-05-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να απαντήσει η Υπηρεσία. Ο Δ/ντής παίρνοντας τον λόγο είπε  ότι η Προισταμένη του τμήματος Μητρώου καθώς και  το προσωπικό του Μητρώου, της Υπηρεσίας μιας Στάσης και του ΓΕΜΗ είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ΒΕΠ είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος και εκείνος από το προσωπικό του Επιμελητηρίου σε σχέση με την εξυπηρέτηση του κοινού. Αρ. απόφ. 14/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

 1. Κονγκοελληνικό Επιμελητήριο Congrec. Θέμα:Επίσκεψη επιχειρηματιών από CONGO. Έγγρ. 915/21-05-2013. Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στο site του Επιμελητηρίου και να ενημερωθούν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Αρ. απόφ. 15/22-05-2013. (Μερίμνη τμ.Μηχανογράφησης).

 

 1. ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ. Θέμα: Δελτίο Τύπου σχετικό με τις ενέργειες της ως άνω επιτροπής. Έγγρ. 919/21-05-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στο επόμενο Δ.Σ. να γίνει μια ενημέρωση από την Κα Λιόση και από τον Κο Κωνσταντόπουλο. Αρ. απόφ. 16/22-05-2013.

 

 1. ΙΚΑ. Θέμα: Ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές του ΒΕΠ ύψους 8.005,98 ευρώ για τα έτη 2011 και 2012  προς το ΙΚΑ. Έγγρ. 897/17-5-2013.  Ληξιπρόθεσμες εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σχετικό το με αρ. πρωτ. 682/15-4-2013 έγγραφό μας. Έγγρ. 899/17-5-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Δ/ντή ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες , έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο αρ. πρωτ. 893/16-05-2013  από την Υπηρεσία προς το ΙΚΑ και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί το ποσό εφάπαξ και να κάνουμε ένσταση. Αρ. απόφ. 17/22-05-2013.( Μερίμνη τμ. Διοικ. –Οικονομικού).

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΑΜΑΞΩΝ. Θέμα: Eπιδότηση για την συμμετοχή της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΕΠ 27052, στην έκθεση παιχνιδιών της Νυρεμβέργης από 30/1 έως 4/2/2013. Έγγρ.896/17-05-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει ένα ερώτημα προς το Β.Ε.Α. αν έχουν δώσει ανάλογη επιδότηση. Αρ. απόφ. 18/22-05-2013.( Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ. Θέμα: Zητούν επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΠ που λειτουργούσαν κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 & 2013 στον δήμο Ύδρας για την χρέωση τελών. Έγγρ. 908/20-5-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να κάνουμε μία επιστολή προς τον Δήμο ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία που μας ζητούν εφόσον είναι προσωπικά δεδομένα. Αρ. απόφ. 19 /22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Θέμα: Περιπτώσεις  απόπειρας εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων. Έγγρ. 801/29-4-2013.Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Ο. Κα Ελένη Δημητροπούλου. Έγγραφο προς Δ/ντή ΒΕΠ Κο Μιχάλη Γιάγκα και ενημέρωση προς την Δ.Ε του ΒΕΠ σχετικά με έγγραφο του Υπουργείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας». Έγγρ. 912/20-5-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ. Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αμοιβών έτους 2012. Ζητούν να τους στείλουμε μέχρι 10-5-2013 πίνακα συγκεντρωτικών στοιχείων πρόσθετων αμοιβών. Έγγρ. 837/8-5-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Δ/ντή ότι έχει ήδη απαντηθεί το έγγραφο.

 

 1. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Θέμα: Aνοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 27/4/2013 και ενημέρωση των μελών μας. Έγγρ. 811/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Eπιστολή προς την Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με επιστολή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την σκοπιμότητα διατήρησης, για την οργάνωση και λειτουργία των Επιμελητηρίων, της προκείμενης φύσης και νομικής μορφής ως ΝΠΔΔ. Έγγρ. 798/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. 1ο ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Δελτίο Τύπου και ευχαριστήρια επιστολή προς το ΒΕΠ για την καλή συνεργασία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας με την Κα Έφη Γκλεζάκου, και τον Πρόεδρο Κο Ανδριανό Μιχάλαρο για την παρουσία και εισήγησή του «υγεία και ασφάλεια στους βιοτεχνικούς χώρους. Έγγρ. 805/29-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να στείλουμε ευχαριστήρια επιστολή. Αρ. απόφ. 17/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Θέμα: Εισήγηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου στην Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Άρτα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Έγγρ. 802/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΛΠ Α.Ε. Θέμα: Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για την πιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης κρουαζιέρας ΟΛΠ ΑΕ. Έγγρ. 812/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του παραπάνω σωματείου. Έγγρ. 819/29-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να στείλουμε συγχαρητήρια επιστολή. Αρ. απόφ. 18/22-05-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. Β.Ε.Α. Θέμα: Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου του Κοσσόβου. Έγγρ. 821/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Θέμα: Δελτίο Τύπου για το αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στις 24/4/2013 στην περιφέρεια Πειραιά. Έγγρ. 822/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την ασφάλιση, την πρόνοια και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Έγγρ. 852-8-5-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης των θεμάτων Πνευματικών Δικαιωμάτων-ΑΕΠΙ. Έγγρ. 820/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους εμποροεπαγγελματίες οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, να επιλέγουν οι ίδιοι τον Ασφαλιστικό τους Φορέα. Έγγρ. 810/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Aριθμός των δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των εισφορών στα σσφαλιστικά ταμεία. Έγγρ. 809/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Εκταμιεύσεις προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Έγγρ. 808/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Κο Αθανάσιο Σκορδά και τον Κο Γεώργιο Στεργίου Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας για το Π.Δ. αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια και ζητάνε να οριστεί μία συνάντηση πριν την υπογραφή και και την διαβίβαση του τελικού προτεινόμενου σχεδίου Π.Δ. στο ΣτΕ. ‘Εγγρ. 797/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Επιστολή προς τους Κο Αντώνη Σαμαρά Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κο Ευάγγελο Βενιζέλο και Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Κο Φώτη Κουβέλη σχετικά με τροπολογία στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Έγγρ. 807/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Eπιστολή προς τον Κο Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης και Κο Κυριάκο Βιρβιδάκη Υφυπουργό (Αρμόδιο για το ΕΣΠΑ) σχετικά με τη νέα δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013-Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Έγγρ. 804/29-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κο Ε. Στυλιανίδη σχετικά με την ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων του κλάδου μαζικής εστίασης προς τους ΟΤΑ. Έγγρ. 921/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΠΕ. Θέμα: Αναβολή διεξαγωγής της 38ης Δ.Ε. Κύπρου. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Eνημέρωση σχετικά με την εξυπηρέτηση μελών του ΒΕΠ. Έγγρ. 916/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Eυχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΒΕΠ. Έγγρ. 918/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΚΕΔΙΠ. Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου. Έγγρ. 920/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Έγκριση Α’ Τροποποίησης Προυπολογισμού του ΒΕΠ οικονομικού έτους 2013.  Έγγρ. 898/17-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Θέμα: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαικών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έγγρ. 922/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Θέμα: Εφαρμογή διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο (bunkers 2001). Έγγρ. 923/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Κο Γ. Στουρνάρα για την δημιουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στο ΕΒΕΠ. Έγγρ. 925/21-05-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 1. ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 999279105, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 12869, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 307,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. FOTO SERVICE. ΑΦΜ: 082755534, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1721, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 61,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 12, ΠΟΣΟ: 209,70+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 257,93 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 3028, ΠΟΣΟ: 696+ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 856,08 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ. ΑΦΜ: 045975369, ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: 6162809, 6162807, 6162808. ΣΥΝΟΛΟ: 615,43 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΓΚΥΡΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ. ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 49, ΣΥΝΟΛΟ: 70,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ι & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: Γ2 2781, ΠΟΣΟ: 422,66+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 503,44 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 596, ΠΟΣΟ: 478,31+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 588,32 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 613, ΠΟΣΟ: 22,00+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 27,05 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΠΟΣΟ: 93,84+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 115,42 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΠΟΣΟ: 39,18+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 48,19 ΕΥΡΩ.
 2. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΠΟΣΟ: 60,60+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 74,54ΕΥΡΩ.

 

 1. ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΑΦΜ: 121279780, ΑΡ. ΤΙΜ. 336, ΠΟΣΟ: 148,50+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 182,66 ΕΥΡΩ.

 

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, AΡ. ΤΙΜ. 39482, ΠΟΣΟ: 375,00+ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 298357, ΠΟΣΟ: 53,48 ΕΥΡΩ.

 

 1. ARTION ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 094498079, AΡ. ΤΙΜ. 3, ΠΟΣΟ: 246,00 ΕΥΡΩ.

 

 

 

Η Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter