ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 22-06-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 22/06/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 22η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 810/07-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το υπ’ αρίθμ.      πρωτ. 1063/30-03-2016 έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Αρ. εγγρ:      40451/13-04-2016 (766/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων ως προς την διαδικασία      εφαρμογής των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 όπως      ισχύει. Αρ. εγγρ: 57199/31-05-2016 (798/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την αποστολή του ανωτέρω εγγράφου στην λογίστρια με την οποία συνεργάζεται το Β.Ε.Π., κα Σταμούλη Αγγελική προς ενημέρωση. Απόφ.1/22-06-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ &      ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή προτεραιοτήτων και διαμόρφωση      προτάσεων έργων ελληνικού ενδιαφέροντος σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας.      Αρ. εγγρ: 3131.3/46323/31-05-2016 (797/03-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί το έγγραφο του Υπουργείου στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη προς ενημέρωσή του. Απόφ.2/22-06-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Δ. ΜΑΡΔΑ. ΘΕΜΑ: Δημιουργία      καταλόγου «ΠΡΩΤΕΥΣ» συμβουλευτικών επιχειρήσεων για την υποστήριξη      εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 793/03-06-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ      ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε ενημερωτική ημερίδα του      προγράμματος «LIFE»      για το 2016. Αρ. εγγρ: οικ.25861/20-05-2016 (783/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ      ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συζήτηση με θέμα την      ανοικτή διάθεση των δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014. Αρ. εγγρ:      ΔΗΔ/Φ.31/05-2016      (756/27-05-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απάντηση ότι θα γίνει ενημέρωση στο site. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/22-06-2016.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου και      διαμαρτυρία για την μετατροπή σε Κέντρο Φιλοξενίας το χώρο όπου      φυλάσσονται οι λυόμενοι οικίσκοι και τα τροχόσπιτα του ΥΠΟΜΕΔΙ χωρίς      ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αρ. εγγρ:      779/31-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. ΘΕΜΑ:      Ευχαριστήρια επιστολή για την παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ:      2295/08-06-2016 (827/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΛΑΪΝΟΣ      ΙΑΣΩΝΑΣ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».      ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο από την Κομισιόν      σχετικά με την παράδοση των αποβλήτων επισκευών πλοίων. Αρ. εγγρ:      790/03-06-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSURANCE &REINSURANCE. ΘΕΜΑ:      Επιστολή προς την Δ.Ε. του ΒΕΠ με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων      μελών του ΒΕΠ για τις υπηρεσίες της εταιρείας. Αρ. εγγρ: 784/31-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΟΛ.      ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας και στην      Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων με θέμα το πλαίσιο      κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      Κ1-917/16-05-2016 (792/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ,      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΘΕΜΑ:      Σύνθεση νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 782/31-05-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/22-06-2016.

 1. ALFA EXPO. ΘΕΜΑ: Έκθεση      τουριστικών ειδών ΚΡΗΤΗ – ΡΟΔΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ, στις 3 – 5 Φεβρουαρίου 2017      στην Ρόδο. Αρ. εγγρ: 31/05/2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 για δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης      δεδομένων η οποία δεν ολοκληρώθηκε και επαναφορά του θέματος στην Γ.Σ του      Ε.Ο.Α.Ε.Ν. την 11/06/2016. Αρ. εγγρ: 5873/15-06-2016 (842/16-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΒΥΕ.      ΘΕΜΑ: Υποβολή αναλυτικού υπομνήματος του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ, στην Υφυπουργό      Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, σχετικά με τις προτάσεις του κλάδου για την      τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α).      Αρ. εγγρ: 438/13-05-2016 (770/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ο.Β.Σ.Π.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στον εορτασμό της ημέρας Εορτής της Ομοσπονδίας στον ιερό      ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Αρ. εγγρ: 1901/06-06-2016 (815/13-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί στα μέλη του Δ.Σ. προς ενημέρωση. Μερίμνη γραμματείας Προέδρου. Απόφ.5/22-06-2016.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με τις      αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου σε σχέση με την εποπτεία και τον      έλεγχο των υπηρεσιών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 26/26-05-2016      (781/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κ. Αντ. Παπαδεράκη,      σχετικά με το θέμα των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα προβλήματα που      δημιουργούνται από την αδυναμία συγκρότησης και λειτουργίας τους. Αρ.      εγγρ: 27/27-05-2016 (780/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού, κ. Μπαλτά Αριστείδη, σχετικά      με την τροποποίηση του νόμου 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αρ.      εγγρ: 1744/30-05-2016 (796/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, για την      καθυστέρηση πληρωμών σε ολοκληρωμένα έργα του αναπτυξιακού νόμου και      κίνδυνο βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1852/07-06-2016      (820/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση, με θέμα την      παράταση των δράσεων ΜμΕ και Τουρισμού. Αρ. εγγρ: 1871/07-06-2016      (823/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,      σχετικά με τις αστικές εταιρείες των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      1897/08-06-2016 (824/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την ειδική υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξης      Ανθρώπινου Δυναμικού & δια Βίου μάθησης», σχετικά με το αίτημα ένταξης      των Επιμελητηρίων στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας 2016. Αρ. εγγρ:      1841/03-06-2016 (816/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      Διαμαρτυρία/Σύσταση Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και      Τουρισμού. Αρ. εγγρ: 1840/03-06-2016 (817/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με το      σχέδιο νόμου για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις προτάσεις για το νέο      Αναπτυξιακό Νόμο τις οποίες είχε καταθέσει η Ένωση. Αρ. εγγρ:      1843/06-06-2016 (818/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την αναπλ. Υπουργό Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου, με      θέμα την ένταξη της Κ.Ε.Ε. στους φορείς του Συστήματος Σ1 του εδαφίου α’,      παρ.6 του αρθ.5 του νόμου 3191/2003. Αρ. εγγρ: 1900/08-06-2016      (822/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας, Οικονομίας και Υποδομών,      σχετικά με τα προβλήματα στις εισαγωγές και εξαγωγές από το συνεχιζόμενο      κλείσιμο λιμανιών. Αρ. εγγρ: 1901/07-06-2016 (821/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την συμμετοχή των Επιμελητηρίων και των      ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων – μελών τους στην 81η ΔΕΘ. Αρ.      εγγρ: 1899/08-06-2016 (819/13-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην 81η Δ.Ε.Θ. και εντέλλονται τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής. Απόφ.6/22-06-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη,      με θέμα την απώλεια ρύθμισης 100 δόσεων. Αρ. εγγρ: 1956/14-06-2016      (844/16-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Ε. Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      Φ.152/2433/31-05-2016 (788/03-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/22-06-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο, σχετικά      με την τροποποίηση του νόμου 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αρ.      εγγρ: Φ.971/2370/24-05-2016 (795/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Ε. Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      2354/Φ.4.3/30-05-2016 (789/03-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.8/22-06-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Ε. Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 817/01-06-2016      (03-06-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.9/22-06-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο, σχετικά      με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις εξαγωγικές και εισαγωγικές      επιχειρήσεις από την έλλειψη κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης λόγω      των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο λιμένα. Αρ. εγγρ: 2555/01-06-2016      (794/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Θ. Δρίτσα,      σχετικά με τα προβλήματα στις εισαγωγές και εξαγωγές από το συνεχιζόμενο      κλείσιμο των λιμανιών. Αρ. εγγρ: 4100/01-06-2016 (803/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση,      σχετικό με παράταση των δράσεων ΜμΕ και Τουρισμού. Αρ. εγγρ: 795/01-06-2016      (799/03-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας σχετικά με τις      προσκλήσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης Τουριστικών ΜμΕ και Αναβάθμισης      πολύ μικρών και μικρών ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ. Αρ. εγγρ: 871/15-06-2016      (843/16-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ. εγγρ:      762/26-05-2016 (774/31-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αλλαγές στην Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 826/13-06-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.10/22-06-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου για το θέμα της εγκατάστασης      προσφύγων στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης. Αρ. εγγρ: 773/31-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με      προτάσεις ασφαλιστικών ρυθμίσεων για την διάσωση των επιχειρήσεων και του      Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 2141/09-06-2016 (825/13-06-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση καταλόγου πραγματογνωμόνων. Αρ.      εγγρ: 840/16-06-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την συμπλήρωση του καταλόγου και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.11/22-06-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας για τοποθέτηση συναγερμού στα      γραφεία του Β.Ε.Π. κατόπιν κατάθεσης δύο προσφορών ως κάτωθι:

1). ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΑΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΔ. ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HONEYWELL ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ), ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  930,00 ΕΥΡΩ. Αρ. εγγρ: 707/19-05-2016.

2). ΟΡΕΣΤΗΣ Ε. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ. KONTARATOS SECURITY – CCTV – ANTENNA: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ), ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 944,27 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 951,94 ΕΥΡΩ. Αρ. εγγρ: 757/30-05-2016.

Η Δ.Ε., μετά τον έλεγχο των δύο προσφορών, αποφασίζει να αναθέσει την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας (συναγερμού) στα γραφεία του Β.Ε.Π. στον κ. ΦΩΤΙΝΙΑ ΑΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ λόγω φθηνότερου κόστους, ήτοι 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/22-06-2016.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ. ΘΕΜΑ: Η χώρα και η ανάπτυξη χρειάζονται άμεσα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με εθνική συνεννόηση. Αρ. εγγρ: 771/31-05-2016.
 2. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ. Εχθρική η συμπεριφορά της Κυβέρνησης έναντι των νησιών. Αρ. εγγρ: 778/31-05-2016.
 3. ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη Προέδρου, Δημήτρη Βαργιάμη, στην εταιρεία «VIOSPIRAL». Αρ. εγγρ: 769/31-05-2016.
 4. ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη στην Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας – ΕΝΕΕΠΙΘΕ. Αρ. εγγρ: 768/31-05-2016.
 5. ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων κλαδικών Ομοσπονδιών, με εκπροσώπους του ΟΟΣΑ. Αρ. εγγρ: 767/31-05-2016.
 6. ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Οι προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Αρ. εγγρ: 814/13-06-2016.
 7. ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον υποστηρικτικό ρόλο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αρ. εγγρ: 776/31-05-2016.
 8. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για παράταση των προθεσμιών για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και της σύγκλησης της Ετήσιας τακτικής τους Συνέλευσης των Ανώνυμων Εταιρειών. Αρ. εγγρ: 772/31-05-2016.
 9. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Γ. Σταθάκη. Αρ. εγγρ: 775/31-05-2016.

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 7.760,96 ευρώ (16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000220735, ΠΟΣΟ: 18,60 ΕΥΡΩ.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000220733, ΠΟΣΟ: 55,04 ΕΥΡΩ.

 

 1. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10130, ΠΟΣΟ: 40,32 + ΦΠΑ 13% (9,68), ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΑΝΑΓ. Δ. ΜΠΙΛΙΑΣ. ΑΦΜ: 023454657, ΑΡ.ΤΙΜ.1071, ΠΟΣΟ: 15,00 + ΦΠΑ 24% (3,60), ΣΥΝΟΛΟ: 18,60 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ. ΙΗ2 5273, ΣΥΝΟΛΟ: 195,14 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000672, ΠΟΣΟ: 279,60 + ΦΠΑ 23% (64,32), ΣΥΝΟΛΟ: 343,92 ΕΥΡΩ.

 

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.67936, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ – ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998345190, ΑΡ.ΤΙΜ.5877, ΠΟΣΟ: 5,24 + ΦΠΑ 24% (1,26), ΣΥΝΟΛΟ: 6,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. SGA ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.153, ΠΟΣΟ: 1.590,00 + ΦΠΑ 24% (381,60), ΣΥΝΟΛΟ: 1.971,60 ΕΥΡΩ.

 

 1. ABS ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.146, ΠΟΣΟ: 3.532,90 ΕΥΡΩ.

 

 1. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 30012467, ΠΟΣΟ: 237,18 ΕΥΡΩ.

 

 1. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 30396931, ΠΟΣΟ: 52,22 ΕΥΡΩ.

 

 1. INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 094045552, ΑΡ.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 30012424, ΠΟΣΟ: 52,11 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.60, ΠΟΣΟ: 138,00 + ΦΠΑ 24% (33,12), ΣΥΝΟΛΟ: 171,12 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00616, ΠΟΣΟ: 132,48 + ΦΠΑ 24% (31,80), ΣΥΝΟΛΟ: 164,28 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.110, ΠΟΣΟ: 350,00 + ΦΠΑ 23% (80,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 430,50 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 7.760,96 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter