ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-02-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/02/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 211/17-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσιάζουν οι Μπελέκας Ανδρέας Β΄Αντιπρόεδρος και Μιχαλάκης  Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση για τα εμπορικά σήματα στην Τακτική Γενική      Συνέλευση του Σωματείου Ταπητοκαθαριστών «Η Αττική». Αρ. εγγρ:      17478/16-02-2016 (223/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι στην παρουσίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01/03/2016 στις 12:30, θα παραστούν ο Διευθυντής του ΒΕΠ, κ. Γιάγκας Μιχάλης και η σύμβουλος του ΒΕΠ, κα Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία προώθησης      κανονιστικών πράξεων. Αρ. εγγρ: 2/82950/0021/31-12-2015 (232/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή κατάστασης      υπαλλήλων ή μελών του Β.Ε.Π. προκειμένου να καταρτισθεί ο κατάλογος      ενόρκων 2015 – 2016. Αρ. εγγρ: 217/3-2-2016 (224/18-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η κατάσταση των υπαλλήλων ή των μελών του ΒΕΠ προκειμένου να καταρτισθεί ο κατάλογος των ενόρκων 2015 – 2016. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/23-02-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων      ν.1256/1982. Αρ. εγγρ: 1469/13-01-2016 (231/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι το τμήμα Δ/Ο έχει αναλάβει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων.

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κλήση σε δικάσιμο που αφορά στην αίτηση ακυρώσεως      του κ. Αθανασίου Γκρέκα, κατά του Β.Ε.Π. για την ακύρωση της πράξης      ανάκλησης του διακριτικού τίτλου «ΠΑΓΙΑΤΗΣ» ο οποίος χορηγήθηκε στην      επιχείρησή του την 15-03-2013. Αρ. εγγρ: Ε4029/2014/15-02-2016      (203/16-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την υπόθεση στον κ. Παππά Δημήτριο, δικηγόρο ειδικευμένο σε θέματα Εμπορικού Δικαίου, έναντι του ποσού των 1.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων νομικής παράστασης. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Δ/Ο. Απόφ.2/23-02-2016.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας με το Β.Ε.Π. σχετικά με την πρόταση      χρηματοδότησης που θα υποβάλλει ο Δήμος σε προκήρυξη της Ε.Ε. για URBAN INNOVATIVE ACTIONS.      Αρ. εγγρ: 267/22-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόταση συνεργασίας με το Δήμο Πειραιά και εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση των όρων συμμετοχής και την διεκπεραίωση της συνεργασίας για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης. Απόφ.3/23-02-2016.

 1. E-PEIRAIAS.GR. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο      του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, για συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην διοργάνωση      της εκδήλωσης – συζήτησης με θέμα την Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδοτικά      Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αρ. εγγρ:      266/22-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, κ. Ανδριανός Μιχάλαρος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/23-02-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Πινακίδα      Β.Ε.Π. – Δικάσιμος 24/02/2016. Αρ. εγγρ: 273/22-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. BIC OF ATTICA. ΘΕΜΑ: Συνεργασία      με το ΒΕΠ για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις –      μέλη του Αρ. εγγρ: 5292/16-02-2016 (205/17-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή του ΒΕΠ στον προγραμματισμό της ειδικής ημερίδας για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/23-02-2016.

 1. STREAM TEAM. ΘΕΜΑ: Αίτημα της      εταιρείας Α. ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ – Σ. ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΗ Ο.Ε., χορήγησης των διευθύνσεων      των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου που δραστηριοποιούνται στους      τομείς ένδυσης, είδη σπιτιού, καλλυντικά, φάρμακα, τρόφιμα, προς ενημέρωσή      τους για τις νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων. Αρ.      εγγρ: 222/18-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ      ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛ.ΒΙ ΕΠΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με προσφορά      για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 του έτους 2016. Αρ. εγγρ: 270/22-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΔΕΓΕ.      ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία. Αρ. εγγρ: 200201/11-02-2016      (221/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ      ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για      συνεργασία για την κάλυψη εκδηλώσεων του ΒΕΠ με ετήσια συνδρομή κόστους      150,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 220/18-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επανεξέταση του θέματος της συνεργασίας όταν εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του έτους 2016. Απόφ.6/23-02-2016.

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ      ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για οικονομική      ενίσχυση. Αρ. εγγρ: 280/22-02-2016 (262/22-02-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επανεξέταση του αιτήματος για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου όταν εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του 2016. Επίσης εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως αποστείλει απαντητική επιστολή. Απόφ.7/23-02-2016.

 1. ΕΛΛΗΝΟ      – ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Ελληνο – σερβικό Επιχειρηματικό Forum στην Θεσσαλονίκη στις      18/03/2016. Αρ. εγγρ: 633/18-02-2016 (274/22-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρύφωνα      Αλεξιάδη, σχετικά με τις προμήθειες των τραπεζών για πράξεις πληρωμών με      κάρτες. Αρ. εγγρ: 5809/18-02-2016 (272/22-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλου, προς τους      Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετικά με τα σχόλια του Προέδρου του Ε.Ε.Α.,      κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου. Αρ. εγγρ: 469/19-02-2016 (271/22-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Υλοποίηση έργου ψηφιακών υπογραφών: Προμήθεια και διάθεση της άδειας      πενταετούς χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής Co Sign (ΑΔΔΥ). Σχετ.      εγγραφο Κ.Ε.Ε.Ε. με αρ. πρωτ.186/22-01-2016. Αρ. εγγρ: 240/29-01-2016      (242/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχουν ζητηθεί από την Κεντρική Ένωση για τα μέλη 200 ψηφιακές υπογραφές και ότι η υλοποίηση του έργου έχει ανατεθεί στον κ. Καλόπλαστο Δημήτριο και στην κα Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Διευθυντές των Επιμελητηρίων για την διενέργεια      ημερίδων για την εκπαίδευση των Επιμελητηριακών υπαλλήλων στο έργο των      Ψηφιακών Υπογραφών. Αρ. εγγρ: 471/19-02-2016 (269/22-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι στις ημερίδες για την εκπαίδευση των Επιμελητηριακών υπαλλήλων θα συμμετάσχουν ο κ. Καλόπλαστος Δημήτριος και η σύμβουλος του ΒΕΠ, κα Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      καθυστέρηση της έγκρισης και της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους      2016. Αρ. εγγρ: 359/5-2-2016 (241/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γ.Γ. Εμπορίου, κ. Αντ. Παπαδεράκη σχετικά με την      έγκριση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2016 των Επιμελητηρίων. Αρ.      εγγρ: 406/15-02-2016 (235/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      παράταση της προθεσμίας για την ανάρτηση των στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Αρ.      εγγρ: 303/8-2-2016 (240/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή στην Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, με θέμα      «Διαμαρτυρία/ Φόρουμ Βιομηχανίας». Αρ. εγγρ: 375/9-2-2016      (239/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γ. Τσιρώνη,      με θέμα την επιχειρηματική χωροθεσία – χρήσεις της γης και ανάπτυξη      Επιχειρηματικών Πάρκων/ Αίτημα συνάντησης. Αρ. εγγρ: 377/9-2-2016      (238/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      παροχή κινήτρων ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και την μετεγκατάσταση      επιχειρήσεων/ Αίτημα συνάντησης. Αρ. εγγρ: 376/9-2-2016 (237/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Π. Σκουρλέτη, με θέμα      την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων – Πρότυπες Περιβαλλοντικές      Δεσμεύσεις/ Αίτημα συνάντησης. Αρ. εγγρ: 378/9-2-2016 (236/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργό Οικονομίας και Υφυπουργό αρμόδιο για τα      θέματα ΕΣΠΑ που αφορά στην συμμετοχή της Κ.Ε.Ε.Ε. στο Ε.Π.      «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 –      2020». Αρ. εγγρ: 407/16-02-2016 (233/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη πρόταση για την αναμόρφωση του φορολογικού      συστήματος. Αρ. εγγρ: 398/12-02-2016 (234/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      – Κε. ΜΕ.Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης:      Επικαιροποιημένη πρόταση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.      Αρ. εγγρ: 230/18-02-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Αποστολή του Οδηγού Ελλήνων Εξαγωγέων 2015 – 2016. Αρ. εγγρ:      17405/21-12-2015 (225/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Κοινή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.      Μάρτιν Σούλτς. Αρ. εγγρ: 1201/12-02-2016 (228/18-022-016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΘΕΜΑ: Έκκληση για βοήθεια ασθενούς. Αρ. εγγρ: 557/10-02-2016      (229/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο,      σχετικά με την αύξηση των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και την      υπερφορολόγηση. Αρ. εγγρ: 1234/17-02-2016 (226/18-02-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής του κ. ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ      διότι δεν υπάγεται στο ΒΕΠ λόγω δραστηριότητας. Αρ. εγγρ: 207/17-02-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει αυτοψία ώστε να διαπιστωθεί αν η ανωτέρω επιχείρηση έχει εμπορική δραστηριότητα ή όχι. Επίσης εντέλλεται το τμήμα του Μητρώου όπως, μετά την διενέργεια της αυτοψίας, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την διαγραφή ή μη διαγραφή της αιτούσας επιχείρησης. Απόφ.8/23-02-2016. Απόφ.8/23-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής της κας ΝΙΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΝΗΣ      από το ΒΕΠ διότι είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Αρ.      εγγρ: 243/18-02-2016.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή της αιτούσας από το ΒΕΠ. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.9/23-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγγραφης απάντησης των      λόγων για τους οποίους δεν γίνεται λύση της εταιρείας με την επωνυμία LACONIA      SUN POWER ΕΠΕ. Αρ. εγγρ: 258/19-02-2016.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή του 1/3 των χρεών προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.10/23-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγγραφης απάντησης των      λόγων για τους οποίους δεν γίνεται λύση της εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC ALTERNATIVE ENERGY SOURCES ΕΠΕ. Αρ. εγγρ: 259/19-02-2016.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή του 1/3 των χρεών προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.11/23-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης αγοράς νέου μηχανήματος      τηλεομοιότυπου (fax)      λόγω βλάβης του προηγούμενου. Αρ. εγγρ: 263/22-02-2016.

Μετά την εισήγηση της Προϊσταμένης του Δ/Ο, η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά ενός μηχανήματος  τηλεομοιότυπου (fax) συνολικού κόστους 184,50 ευρώ από την εταιρεία Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. Απόφ.12/23-02-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκδηλώσεων σε      Πειραιά και Περιφέρεια. Αρ. εγγρ: 268/22-02-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/23-02-2016.

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ      ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – INTERREG (BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 –      2020). ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο έργο με θέμα: «Η επιχειρηματική διαδοχή ως ένα      εργαλείο για την επιχειρηματική καινοτομία» (Business Succession as a tool for business innovation      “BUS4INNO).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της συμμετοχής του Β.Ε.Π. στο ανωτέρω πρόγραμμα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/23-02-2016.

 1. TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME INTERREG.      ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο έργο με θέμα: «Ανάπτυξη Πρωτοποριακής Βαλκανικής –      Μεσογειακής Θερμοκοιτίδας με επίκεντρο την Ποιότητα Διαδικασιών Νέων      Καινοτόμων Επιχειρήσεων ως Μέσου Διασφάλισης της Βιωσιμότητας, της      Βελτίωσης της Επιχειρηματικής Κουλτούρας και της Αντιμετώπισης Μελλοντικών      Αλλαγών (inQbator)».

Η Δ.Ε. εγκρίνει την συμμετοχή του Β.Ε.Π. στο ανωτέρω έργο. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/23-02-2016.

 1. LETRINA      S.A. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ      ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Εξόφληση του υπ’ αριθμ. ΣΕΙΡΑ Ι      01436 τιμολογίου για την επιτήρηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας      κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, συνολικού      κόστους 861,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου συνολικού κόστους 861,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/23-02-2016.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις του Προέδρου του Ε.Ε.Π., κ. Γ. Μπενέτου, σχετικά με τις      δηλώσεις του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλου. Αρ. εγγρ:      197/12-02-2016.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.053,43 ευρώ (12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000176992, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ. ΑΦΜ: 102029772, ΑΡ.ΤΙΜ.1054, ΠΟΣΟ: 315,00 + ΦΠΑ (23% (72,45),      ΣΥΝΟΛΟ: 387,45 ΕΥΡΩ.
 3. INTERSYS. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΦΜ: 094091151, ΑΡ.ΤΙΜ. Χ7095, ΠΟΣΟ:      495,00 + ΦΠΑ 23% (113,85), ΣΥΝΟΛΟ: 608,85 ΕΥΡΩ.
 4. ΑΛΠΙΝΑ      ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095565696, ΑΡ.ΤΙΜ.1265, ΠΟΣΟ: 250,00 + ΦΠΑ 23%      (57,50), ΣΥΝΟΛΟ: 307,50 ΕΥΡΩ.
 5. ΔΑΝΙΗΛ      ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002321, ΠΟΣΟ: 192,50 + ΦΠΑ      23% (44,28), ΣΥΝΟΛΟ: 236,78 ΕΥΡΩ.
 6. Ι.      & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ. ΙΗ2 5043, ΣΥΝΟΛΟ:      293,78 ΕΥΡΩ.
 7. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ      Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00122, ΠΟΣΟ: 120,29 + ΦΠΑ 23% (27,67),      ΣΥΝΟΛΟ: 147,96 ΕΥΡΩ.
 8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.54, ΠΟΣΟ: 243,70 + ΦΠΑ 23% (56,05),      ΣΥΝΟΛΟ: 299,75 ΕΥΡΩ.
 9. ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ      ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ. ΑΦΜ: 042909060, ΑΡ.ΤΙΜ. 42, ΠΟΣΟ: 65,00 + ΦΠΑ 23%      (14,95), ΣΥΝΟΛΟ: 79,95 ΕΥΡΩ.
 10. ΕΥΓΕΝΙΑ      ΒΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ «ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΑΦΜ: 118301557, ΑΡ.ΤΙΜ.0297, ΠΟΣΟ: 360,00 +      ΦΠΑ 23% (82,80), ΣΥΝΟΛΟ: 442,80 ΕΥΡΩ.
 11. “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ.      ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000090, ΠΟΣΟ: 113,96 + ΦΠΑ 23% (26,21),      ΣΥΝΟΛΟ: 140,17 ΕΥΡΩ.
 12. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000650,      ΠΟΣΟ: 58,54 + ΦΠΑ 23% (13,46), ΣΥΝΟΛΟ: 72,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 3.053,43 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter