ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-03-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/03/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 427/22-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.      ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΘΕΜΑ: Υποχρέωση φορέων του Μητρώου Δυναμικού      Ελληνικού Δημοσίου για ένταξή τους στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.      Αρ. εγγρ: ΕΑΠ 2000716 ΕΞ 2016/04-03-2016 (405/18-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί απαντητική επιστολή. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/23-03-2016.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ      ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και      εγκυκλίων. Αρ. εγγρ: 17941/17-02-2016 (410/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ      ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Προθεσμία και έντυπα δηλώσεων      περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 και      Ν.4281/2014. Αρ. εγγρ: 21779/25-02-2016 (408/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: 49Η      Έκθεση Αλγερίου, Αλγέρι, 285 – 2/6/2016. Αρ. εγγρ: 11477/09-03-2016      (371/15-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.      ΘΕΜΑ: Υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων      Σχέσεων. Αρ. εγγρ: 2550/09-02-2016 και 17971/17-02-2016 (411/18-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί αρνητική απαντητική επιστολή. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/23-03-2016.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ      ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Σύσκεψη για το      προσφυγικό – Ενημερωτικό Σημείωμα. Αρ. εγγρ: 362/15-03-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ      ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις στο λιμάνι      για την διαχείριση των προσφυγικών ροών. Αρ. εγγρ: 363/15-03-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Κανονισμός εφαρμογης ξυλείας (995/2010) – Κατάρτιση Μητρώου      Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης – Ανακοίνωση. Αρ. εγγρ:      οικ.18853/544/07-03-2016 (407/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Β.Ε.Π. – Φεβρουάριος      2016. Αρ. εγγρ: 369/15-03-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο      της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά. Αρ. εγγρ:      1649/04-03-2016 (368/15-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ      ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Εκλογή νέας Διοίκησης και Αντιπροσώπων για την ΓΣΕΕ      μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 34ου Εκλογοαπολογιστικού      Συνεδρίου του Ε.Κ.Π. Αρ. εγγρ: 198/15-03-2016 (413/18-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/23-03-2016.

 1. ODR/EUROPE. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και πρόταση      συνεργασίας σχετικά με την εφαρμογή της online επίλυσης διαφορών. Αρ. εγγρ:      398/18-03-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      έγκριση Προϋπολογισμών Επιμελητηρίων έτους 2016. Αρ. εγγρ: 5823/16-03-2016      (404/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κα      Μαρίνα Χρυσοβελώνη, σχετικά με την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την      απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης      οχημάτων και για τους όρους και προϋποθέσεις ορισμού υπευθύνου λειτουργίας      πρατηρίων υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου ή μικτών πρατηρίων. Αρ.      εγγρ: 661/02-03-2016 (364/15-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των εμπορικών πιστώσεων και προκαταβολών για τις      εισαγωγές/εξαγωγές εμπορευμάτων των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 711/08-03-2016      (370/15-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας      Εμπορίου και Καταναλωτή με θέμα την μη υπαγωγή των Επιμελητηρίων στην      Γενική Κυβέρνηση και μη εφαρμογή επ’ αυτών του Ν.4270/2014. Αρ. εγγρ:      728/02-03-2016 (412/18-032-016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό υπόμνημα του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Σταύρου      Βαρδαλά, που αφορά στο έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί      υπαγωγής των Επιμελητηρίων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Αρ. εγγρ:      816/16-03-2016 (416/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία αλληλεγγύης Β.Ε.Α. για την στήριξη των προσφύγων στην      Αττική. Αρ. εγγρ: 1102/15-03-2016 (414/18-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/23-03-2016.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς Το Β.Ε.Π. σχετικά με την διαγραφή των ΔΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      και ΛΙΟΝΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ με επάγγελμα την παροχή υπηρεσιών καθαρισμοί κτιρίων      μετά από αίτησή τους. Αρ. εγγρ: 4391/15-03-2016 (374/16-03-2016).

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει η διαγραφή των ανωτέρω λόγω του ότι ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Επιμελητήριο πριν εγγραφούν στο Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.5/23-03-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Έκκληση του Επιμελητηρίου για αρωγή των προσφύγων σε      τρόφιμα, ρουχισμό, υπόδηση και κυρίως φαρμακευτικό υλικό. Αρ. εγγρ:      461/09-03-2016 (366/15-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο,      σχετικά με την αποστολή καταλόγου με τις ελλείψεις του νοσοκομείου Κιλκίς      που αφορούν σε αναλώσιμα υλικά πρώτης ανάγκης. Αρ. εγγρ: 497/16-03-2016      (415/18-03-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/23-03-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλο,      που αφορά στην διαμάχη του με τον κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου. Αρ. εγγρ:      693/03-03-2016 (403/18-032016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τον χαρακτηρισμό      ως «Μακεδονία» της Π.Γ.Δ.Μ. από τον Υποργό, κ. Μουζάλα. Αρ. εγγρ:      1863/16-03-2016 (401/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών και      Εργασίας, σχετικά με τον Ν.4307/2014. Αρ. εγγρ: 1401/04-03-2016      (400/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ευάγγελο      Αποστόλου, σχετικά με την ενδεχόμενη αύξηση αδασμολόγητων ποσοστώσεων στις      εισαγωγές ελαιολάδου από Τυνησία. Αρ. εγγρ: 817/Φ2702/03-03-2016      (399/18-03-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής της ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ      ΙΩΑΝΝΑΣ ποσού 40,00 ευρώ, λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης      από 31/12/2014. Αρ. εγγρ: 358/15-03-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 40,00 ευρώ λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης στις 31/12/2014. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/23-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής της εταιρείας ΧΡΥΣΙΝΑΣ      ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΕΠΕ ποσού 196,29 ευρώ, του 2014, λόγω διπλής πληρωμής εκ      παραδρομής. Αρ. εγγρ: 381/16-03-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 196,29 ευρώ στην ανωτέρω εταιρείαλόγω διπλής πληρωμής της συνδρομής του 2014 εκ παραδρομής. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/23-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Σφυράκη Καλλιόπης,      χορήγησης προκαταβολής μισθού ποσού 3.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ:      428/22-03-2016.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής μισθού ποσού των 3.000,00 ευρώ στην υπάλληλο του Β.Ε.Π., κα Σφυράκη Καλλιόπη. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/23-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Β.Ε.Π. σε πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «Ανάπτυξη      πρότυπων ποιότητας για την υπεράκτια βιομηχανία στην Νοτιοανατολική      Ευρώπη».

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπων ποιότητας για την υπεράκτια βιομηχανία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη» και αναθέτει στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή πρότασης. Απόφ.10/23-03-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση απόφασης Δ.Σ. για την αγορά των γραφείων από το      Β.Ε.Π.

Μετά την από 16/03/2016 απόφαση του Δ.Σ., κλήθηκε από το Διοικητικό – Οικονομικό τμήμα ο κ. Γεώργιος Τσαρούχης να υποβάλει νέα χαμηλότερη προσφορά για την αγορά των γραφείων του 4ου ορόφου και να παραστεί στην συνεδρίαση της Δ.Ε. της 23ης Μαρτίου 2016. Ο κ. Γ. Τσαρούχης κατέθεσε την υπ’ αρίθμ.425/22-03-2016 επιστολή του στην οποία αναφέρει τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 8 Μαρτίου 2016 απαντητικής επιστολής μου στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΒΕΠ για την αγορά γραφείων επί της οδού Καραίσκου 111, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προτίθεμαι να διαθέσω τα παρακάτω  αναλυτικώς περιγραφόμενα 3 γραφεία στη τελική τιμή των 64.000€ (εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ):

1) Το 1ο εξ' αυτών έχει επιφάνεια 25,36 τμ και διαθέτει WC  κοινόχρηστο  με  ένα άλλο  γραφείο. 

2) Το 2ο γραφείο έχει επιφάνεια 30,85 τ.μ. και είναι ενοποιημένο με το 3ο προς  πώληση γραφείο εμβαδού 25,37 τ.μ., ήτοι 56,22 τ.μ.  Τα δύο ενοποιημένα γραφεία διαθέτουν αποκλειστική τουαλέτα (WC) και μικρό αποθηκευτικό  χώρο, επιπρόσθετα των προαναφερθέντων τετραγωνικών.

Και τα τρία (3) προς πώληση γραφεία βρίσκονται στη πρόσοψη του κτιρίου γραφείων της οδού Καραίσκου 111, διαθέτουν απεριόριστη θέα στο Δημοτικό Θέατρο και προσφάτως εξοπλίστηκαν με διπλά κουφώματα αλουμινίου.

Βρίσκομαι στη διάθεση σας για όποιες επιπλέον πληροφορίες θελήσετε, στο τηλ. 6936551656 και στο email : georgetsarouchis@yahoo.co.uk

Το περιεχόμενο της επιστολής επιβεβαίωσε και ενώπιον της Δ.Ε. στην συνεδρίαση της οποίας παρέστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά των παρακάτω αναλυτικώς περιγραφόμενων τριών γραφείων, ήτοι:

1) Το 1ο εξ' αυτών έχει επιφάνεια 25,36 τμ και διαθέτει WC  κοινόχρηστο  με  ένα άλλο  γραφείο. 

2) Το 2ο γραφείο έχει επιφάνεια 30,85 τ.μ. και είναι ενοποιημένο με το 3ο προς  πώληση γραφείο εμβαδού 25,37 τ.μ., ήτοι 56,22 τ.μ.  Τα δύο ενοποιημένα γραφεία διαθέτουν αποκλειστική τουαλέτα (WC) και μικρό αποθηκευτικό  χώρο, επιπρόσθετα των προαναφερθέντων τετραγωνικών.

Και τα τρία (3) προς πώληση γραφεία βρίσκονται ακριβώς πάνω από τα γραφεία του Β.Ε.Π., στον 4ο όροφο στην πρόσοψη του κτιρίου γραφείων της οδού Καραΐσκου 111.

στην τελική τιμή των 64.000,00 ευρώ και εντέλει το Διοικητικό – Οικονομικό τμήμα να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την αγορά αφού πρώτα γίνει εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/23-03-2016.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΤΖΕΝΤΑΣ. ΘΕΜΑ: 4Η Έκθεση EU-SAUDI BUSINESS NETWORKING      – Συμμετοχή της Ελλάδος μέσω του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών      Υποθέσεων Τζέντας. Αρ. εγγρ: 435/23-03-2016.
 2. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την Ενιαία Αρχή      Πληρωμής. Αρ. εγγρ: 1054/17-03-2016 (436/23-03-2016).
 3. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Α., κ. Π. Ραβάνη, σχετικά με την      ανάγκη προμήθειας 2.000 σκηνών για τους πρόσφυγες που διαμένουν στον ΟΛΠ.      Αρ. εγγρ: 1104/17-03-2016 (429/23-03-2016).
 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ      ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Αναζήτηση στοιχείων. Αρ.      εγγρ: 53509/985/18-03-2016 (447/23-03-2016).
 5. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Κατάθεση οικονομικών προσφορών που αφορούν στην      ανάθεση του ελέγχου Ισολογισμού 2015 του Β.Ε.Π. σε δύο ορκωτούς λογιστές,      ως κάτωθι:

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Διάθεση δύο ορκωτών λογιστών με συνολική αμοιβή 2.460,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 384/16-03-2016.

ICRA ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ. Διάθεση ορκωτών λογιστών με συνολική αμοιβή 3.690,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ.εγγρ: 385/17-03-2016.

ΣΟΛ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ. Διάθεση ορκωτών λογιστών με συνολική αμοιβή 2.952,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 386/17-03-2016.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω προσφορών, αποφασίζει την ανάθεση του ελέγχου Ισολογισμού 2015 του Β.Ε.Π. στην εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. έναντι συνολικού ποσού 2.460,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/23-03-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επίσκεψη της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ, στον Πρόεδρο της      Δημοκρατίας. Αρ. εγγρ: 365/15-03-2016.
 2. ΟΛΠ.      ΘΕΜΑ: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 01/04/2016. Αρ.      εγγρ: 367/15-03-2016.
 3. ΕΕΔΕΓΕ.      ΘΕΜΑ: Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει την επιχειρηματική αποστολή του      ΕΕΔΕΓΕ στην Ιαπωνία. Αρ. εγγρ: 373/15-03-2016.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπ’ όψιν της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 937,44 ευρώ (5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000182942, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.65365, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 3. Χ.      ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082813622, ΑΡ.ΤΙΜ.000003504, ΠΟΣΟ: 58,80 +      ΦΠΑ 23% (13,52), ΣΥΝΟΛΟ: 72,32 ΕΥΡΩ.
 4. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.106, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 23% (34,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 184,50 ΕΥΡΩ.
 5. ΔΟΥΛΗΣ      Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ.ΤΙΜ.3316, ΠΟΣΟ: 140,00 + ΦΠΑ 23% (32,20),      ΣΥΝΟΛΟ: 172,20 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 937,44 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter