ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-03-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/03/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 448/21-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και η κα. Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται  οι κ.κ. Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. Β.Ε.Π., Πούλος Ζαχαρίας, Πρόεδρος του τμήματος Υπηρεσιών του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλης Γιάγκας, Διευθυντής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Ερώτημα για έξοδα παράστασης και ομάδες εργασίας. Αρ. εγγρ: 27421/08-03-2018 (403/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Σεμιναρίων. Αρ. εγγρ: 28238/09-03-2018 (393/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 28238/2018. Αρ. εγγρ: 433/20-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Εκπαίδευση αιρετών μελών. Αρ. εγγρ: 428/20-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δηλωθεί ο κ. Φανουργάκης Δημήτριος για την παρακολούθηση των σεμιναρίων, ως υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.1/23-03-2018.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018. Αρ. εγγρ: 21215/22-02-2018 (409/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τη συμμετοχή στη συνέλευση διαβούλευσης για το Master Plan του Λιμένα Πειραιά και ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση της σύνοψης των σχολίων – συμπερασμάτων στη διαύγεια. Αρ. εγγρ: 6130/12/07-03-2018 (405/13-03-2018).

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε η συνέλευση διαβούλευσης για το Master Plan του ΟΛΠ Α.Ε. στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου και προτείνει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης στο Επιμελητήριο κατά την οποία θα γίνει ανάλυση των συμπερασμάτων και των σχολίων της διαβούλευσης και παράλληλα ενημέρωση στις επιχειρήσεις μέλη του Β.Ε.Π.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.2/23-03-2018.

 1. 7.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Παραδείγματα διοικητικών αδειών αρμοδιότητας Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Αρ. εγγρ: 6.000/2018/19-03-2018 (429/20-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Χορήγηση πιστοποιητικού ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντος. Αρ. εγγρ: 14266/08-03-2018 (40213-03-2018).

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι τη Δευτέρα 26/03/2018 θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τον Οργανισμό ENTERPRISE GREECE, σεμινάριο με θέμα τη δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και τις εξαγωγικές διαδικασίες.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε. αποφασίζει το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών να διανεμηθεί στους συμμετέχοντες προς ενημέρωση και περαιτέρω πληροφόρηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/23-03-2018.

 1. 9.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Αποστολή θέσεων  σχετικά με το Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε. Αρ. εγγρ: 434/20-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση για συμμετοχή στην επενδυτική ημερίδα στο Κάιρο, στις 21/03/2018. Αρ .εγγρ: 397/13-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   PIRAEUS BUSINESS CENTER. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: 435/20-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επιστολή του Β.Ε.Π. σχετικά με τη ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ στην Κοινότητα Μαγούλας. Αρ. εγγρ: 400/13-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Θέσεις της Ένωσης σχετικά με το MASTER PLAN της ΟΛΠ Α.Ε. Αρ. εγγρ: 1961/07-03-2018 (407/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΪΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης της ετήσιας συνδρομής έτους 2018 δαπάνης 159,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την Πειραϊκή εφημερίδα «Ο Ημερήσιος Δημότης». Αρ. εγγρ: 426/20-03-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής έτους 2018 για την εφημερίδα, κόστους 159,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. ΚΑΕ 1259.  Απόφ.4/23-03-2018.

 1. 15.   Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ: Ετήσια συνδρομή για το έτος 2018 συνολικού κόστους 360,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 13/3/2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2018 για την εφημερίδα, συνολικού κόστους 360,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/23-03-2018.

 1. 16.   ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του Β.Ε.Π. για τρεις ημέρες, από 13/4/2018 – 15/4/2018, ώρες 10:00 – 18:00, για την εκπαίδευση συνοδών ατόμων ΑΜΕΑ. Αρ. εγγρ: 357/20-03-2018 (430/20-03-2018).

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα για την παραχώρηση της αίθουσας του Επιμελητηρίου και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως κοινοποιήσει το θέμα στο Δ.Σ. Β.Ε.Π. προς ενημέρωση και συμμετοχή. Απόφ.6/23-03-2018.

 1. 17.   ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΔΗΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του Β.Ε.Π., την Πέμπτη 29/03/2018 στις 19:30, για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Αρ. εγγρ: 437/20-03-2018.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/23-03-2018.

 1. 18.   ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ & ΠΕΡΙΞ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του Β.Ε.Π. τη Δευτέρα 19/03/2018 από 17:00 – 21:00, για τη διοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ – ΚΕΝΑΚ & ΤΟΤΕΕ 2017». Αρ. εγγρ: 395/13-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

 1. 19.   Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολής λίστας με τις εταιρείες παραγωγής ειδών από πλαστικό, γυαλί και ξύλο για τη δημιουργία συνεργασίας. Αρ .εγγρ: 442/20-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η λίστα. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.8/23-03-2018.

 1. 20.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Αρ. εγγρ: 152/19-03-2018 (452/21-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. ΚΑΕ 2499ε. Απόφ.9/23-03-2018.

 1. 21.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Εσπερίδα ΟΦΑΕ για την αεριοκίνηση, τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την πράσινη εφοδιαστική, την Τετάρτη 28/03/2018 στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 441/20-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει αίτημα για αποστολή των συμπερασμάτων από την εσπερίδα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/23-03-2018.

 1. 22.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γεν. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη, σχετικά με τις εγκρίσεις των Προϋπολογισμών των Επιμελητηρίων για το έτος 2018. Αρ .εγγρ: 17/19-03-2018 (440/20-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συνεργασία με το Ελληνο – Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση σεμιναρίων με τίτλο: “TradeUSA Workshop: Prepare – Plan – Execute”. Αρ. εγγρ: 6373/08-03-2018 (394/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   INSULEUR. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του INSULEUR, στις Βρυξέλλες, 4 – 8 Ιουνίου 2018, για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 929/07-03-2018 (436/20-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Εκλογική Γενική Συνέλευση ICC HELLAS – 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018. Αρ. εγγρ: 396/13-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του Β.Ε.Π., κ. Αθανασόπουλος Ηλίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/23-03-2018.

 1. 26.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το έγγραφο του Γ. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη, που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 399/13-03-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προσαρμογή των Επιμελητηρίων και εφαρμογή από αυτά του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, που τίθεται σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018. Αρ. εγγρ: 788/05-03-2018 (398/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για τον έλεγχο και την εποπτεία των Ανώνυμων Εταιρειών. Αρ. εγγρ: 899/09-03-2018 (439/20-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για το 7ο Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής – supermarket. Αρ. εγγρ: 535/15-03-2018 (438/20-03-2018).

Με αφορμή την πρόσκληση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο 7Ο Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων, ο Διευθυντής προτείνει στη Δ.Ε. τη διοργάνωση ανάλογης εκδήλωσης στο χώρο του Β.Ε.Π. στην οποία θα συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου για την προώθηση των προϊόντων τους σε ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής – supermarkets.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης (εύρεση ημερομηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης, προσκλήσεις, ενημέρωση κ.λ.π.) σε συνεργασία με τα μέλη της Δ.Ε.,  κ.κ. Φανουργάκη Δημήτριο και Ματθιουδάκη Θεόδωρο και το τμήμα Δ/Ο για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. Απόφ.12/23-03-2018.

 1. 30.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον κ. Αλιφιεράκη Μανώλη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της ΚΕΕ. Αρ. εγγρ: 305/02-03-2018 (408/13-03-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (Patras IQ), η οποία θα πραγματοποιηθεί 27, 28 και 29/04/2018, στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος». Αρ. εγγρ: 401/13-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παρευρεθούν στα εγκαίνια της Έκθεσης, το Σάββατο 27/04/2018, οι κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος Β.Ε.Π., Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και Μιχάλης Γιάγκας, Διευθυντής Β.Ε.Π. και εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις προβλεπόμενες δαπάνες διαμονής, μετάβασης κ.λ.π. των ανωτέρω. Απόφ.13/23-03-2018.

 1. 32.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Ορισμός πραγματογνωμόνων και κατάρτιση πίνακα πραγματογνωμόνων Β.Ε.Π. για τη διετία 2018 – 2020. Αρ. εγγρ: 427/20-03-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει πρόσκληση – ανακοίνωση στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου, για την κατάρτιση του πίνακα πραγματογνωμόνων, η οποία θα αναρτηθεί και στο site του Επιμελητηρίου και στη σελίδα του στο facebook και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.14/23-03-2018.

 1. 33.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τρόπους χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Δ.Ε. αποφασίζει τη διοργάνωση της εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση και το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Απόφ.15/23-03-2018.

 1. 34.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ομιλία στο Επιμελητήριο της Ντόρας Μπακογιάννη, Τομεάρχη Ανάπτυξης Ν.Δ., σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις νέες επιχειρήσεις.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί πρόσκληση στην κα Μπακογιάννη για να μιλήσει στο Επιμελητήριο σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τις νέες επιχειρήσεις. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.16/23-03-2018.

 1. 35.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης του Β.Ε.Π. και των Ανεξάρτητων Σπουδών  Επιστημών, Τεχνολογίας και Κατάρτισης – IST Ε.Π.Ε.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.17/23-03-2018.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση για την εφαρμογή του νέου Νόμου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. για την εφαρμογή του νέου νόμου για τα προσωπικά δεδομένα ο οποίος θα ισχύσει από 25/05/2018 και προτείνει να γίνει μία εκδήλωση, η οποία θα είναι ανοικτή στο κοινό, ώστε να υπάρξει ενημέρωση ως προς τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης (εύρεση εταιρείας για την ενημέρωση, προσκλήσεις κ.λ.π.) και το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Απόφ.18/23-03-2018.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 406/13-03-2018. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 1155/20-03-2018 (431/20-03-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.19/23-03-2018.

 1. ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Συνεχής αγώνας της διοίκησης της Ομοσπονδίας, για να συμπεριληφθούν αιτήματα του κλάδου στο νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». Αρ. εγγρ: 432/20-03-2018.  Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 541,81 ευρώ (5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00222, ΠΟΣΟ: 107,99 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017. ΚΑΕ 0891.
 2. ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΑΦΜ: 121289286, ΑΡ.ΤΙΜ.1427, ΠΟΣΟ: 49,60 ΕΥΡΩ. Απόφ.6/21-02-2018. ΚΑΕ 0855.
 3. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00007185, ΠΟΣΟ: 30,70 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017. ΚΑΕ 1299.
 4. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.87, ΠΟΣΟ: 205,10 + ΦΠΑ 24% (49,22), ΣΥΝΟΛΟ: 254,32 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1698/28-12-2017. ΚΑΕ 0859.
 5. ΣΠΑΘΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. ΑΦΜ: 029427680, ΑΡ.ΤΙΜ.204, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 24% (19,20), ΣΥΝΟΛΟ: 99,20 ΕΥΡΩ. Απόφ.14/21-02-2018. ΚΑΕ 0859.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  541,81  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ             ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter