ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-05-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/05/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 738/21-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος  Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσιάζει ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι: Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. Β.Ε.Π. και Μιχάλης Γιάγκας, Διευθυντής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση απόφασης του άρθρου 10 του Νόμου 4305/2014. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/17544/11-05-2018 (747/21-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανοικτή διάθεση των δεδομένων σε εφαρμογή του Ν. 4305/2014. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.31/17590/14-05-2018 (724/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΘΕΜΑ: Συνάντηση σχετικά με την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης ανέργων αποφοίτων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ των προηγούμενων ετών από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Αρ. εγγρ: 744/21-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει γίνει η συνάντηση.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών. Αρ. εγγρ: ΑΣ 25796/07-05-2018 (712/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου». Αρ. εγγρ: 720/17-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       GDPR GREECE. ΘΕΜΑ: Επιστολή του κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη, σχετικά με την ενημερωτική εκδήλωση στην Ελευσίνα με θέμα τα προσωπικά δεδομένα. Αρ. εγγρ: 742/21-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       HONESTY ΕΠΕ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την μέχρι τώρα συνεργασία και πρόταση νέας συνεργασίας εν αναμονή της νέας προκήρυξης για το έτος 2018. Αρ. εγγρ: 714/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης για ενημέρωση – συνεργασία με τη σχολική μονάδα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Αρ. εγγρ: 715/17-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει γίνει η συνάντηση.

 1. 9.       ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν παραιτήσεως του Προέδρου. Αρ. εγγρ: 1973/03-05-2018 (745/21-05-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/23-05-2018.

 1. 10.   ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Επιστολη σχετικά με τις θέσεις του Β.Ε.Π. για το Master Plan του ΟΛΠ Α.Ε. Αρ. εγγρ: 1975/15-05-2018 (746/21-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα παραχώρησης της αίθουσας του Β.Ε.Π., στις 03/06/2018 και ώρα 10:30. Αρ. εγγρ: 56/09-05-2018 (721/17-05-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. στο Σύνδεσμο Γαλαξειδιωτών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/23-05-2018.

 1. 12.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης. Αρ. εγγρ: 737/21-05-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου με το ποσό των 500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. ΚΑΕ 2499β. Απόφ.3/23-05-2018.

 1. 13.   ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη μη συμμετοχή της ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. στις κοινές θέσεις λειτουργίας του Λιμένα Πειραιά, ιδιαίτερα για τα Ναυπηγεία και Ναυπηγοεπισκευαστές. Αρ. εγγρ: 716/17-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την πρόσκληση για κάλυψη κενωθείσας θέσης στο ΔΣ Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 703/16-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ενημερωτική επιστολή του Β.Ε.Π. για υποχρεώσεις επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 700/16-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   INSULEUR. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης για την εξόφληση του χρέους του Δικτύου στο Ευρωεπιμελητήριο και για τις δαπάνες της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες. Αρ. εγγρ: 943/09-05-2018 (722/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι το Β.Ε.Π. δεν είναι μέλος του INSULEURκαι ως εκ τούτου δεν μπορεί να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση.

 1. 17.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Στήριξη τροπολογίας για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά που επωμίζονται το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Αρ. εγγρ: 6998/10-05-2018 (702/16-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Εκλογές ICC HELLAS – 01η Ιουνίου 2018. Αρ. εγγρ: 723/17-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για κινέζικη εταιρεία. Αρ. εγγρ: 2703/ΚΓ/ες/07-05-2018 (713/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΛΛΗΝΟΑΙΘΙΟΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ίδρυσης και έναρξης εργασιών του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 748/21-05-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   Ε.Β.Ε.Π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο. Αρ. εγγρ: 1948/18-05-2018 (743/21-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ότι έχει σταλεί και από μέρους του ευχαριστήρια επιστολή σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου.

 1. 22.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Early Warning Europe, στο οποίο συμμετέχει το Ε.Ε.Α. με τη ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ; 5230/09-05-2018 (718/17-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση αναφορικά με την πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Αρ. εγγρ: 5323/10-05-2018 (693/14-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Τέλος ΑΕΠΙ – GEA – ΔΙΟΝΥΣΟΣ από τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Αρ. εγγρ: Φ.971.1/1515/10-05-2018 (701/16-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ερωτήματα για την εφαρμογή του νέου Επιμελητηριακού Νόμου 4497/2017. Αρ. εγγρ: 1146/Φ 1704/08-05-2018 (704/16-05-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ. ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματική δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών» (Balkan NETWORK). Αρ. εγγρ: 741/21-05-2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα για υποβολή πρότασης στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/23-05-2018.

 1. 27.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Διαγραφή κοινωνιών από Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 622/27-04-2018 (717/17-05-2018).

Κατόπιν εισηγήσεως του τμήματος Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή των Κοινωνιών μόνο από το Γ.Ε.ΜΗ.

 Όσον αφορά στο θέμα με την Κοινωνία με ΑΜ 63691 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΠΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ – ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, η Δ.Ε. αποφασίζει να παραμείνει εγγεγραμμένη. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.5/23-05-2018.

 1. 28.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης κατακύρωσης – απευθείας ανάθεσης του διαγωνισμού για τη ΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. τις επτά προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία, ως κάτωθι:

 1. 1.       Η εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με έδρα τη Λάρισα, (ΑΦΜ 094225759, Δ.Ο.Υ. Β’Λάρισας), με συνολικό ποσό: 18.657,60 ευρώ (14.046,45+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 711.
 2. 2.       Η εταιρεία: «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, (ΑΦΜ 095457685, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), με συνολικό ποσό: 13.020,00 ευρώ (10.500,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 719.
 3. 3.       Η επιχείρηση: «ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαριλάου» με έδρα τα Σιάτιστα Κοζάνης, (ΑΦΜ 113285748, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), με συνολικό ποσό: 13.640,00 ευρώ (11.000,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 729.
 4. 4.       Η εταιρεία: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Πειραιά, (ΑΦΜ 997200600, Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά), με συνολικό ποσό: 12.648,00 ευρώ (10.200,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 727.
 5. 5.       Η εταιρεία: «WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ ΕΠΕ» με έδρα τις Σέρρες, (ΑΦΜ 998143124, Δ.Ο.Υ. Σερρών), με συνολικό ποσό: 15.004,00 ευρώ (12.100,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 730.
 6. 6.       Η επιχείρηση: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΔΕΑΚΗΣ του Νικολάου» με έδρα το Π.Φάληρο, (ΑΦΜ 044799464, Δ.Ο.Υ. Π.Φαλήρου), με συνολικό ποσό: 23.560,00 ευρώ (19.000,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 731.
 7. 7.       Η εταιρεία: «PROJECT4 ΙΚΕ» με έδρα Θεσσαλονίκη, (ΑΦΜ 800635900, Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης), με συνολικό ποσό: 16.740,00 ευρώ (13.500,00+ΦΠΑ 24%) έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 732.

 

Κατόπιν ελέγχου των προσφορών, η Δ.Ε. αναθέτει στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης και επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου «NEWBRAIN», με συνολικό κόστος 12.648,00 ευρώ {(10.200,00 + ΦΠΑ 24% (2.448,00)}. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/23-05-2018.

 

 1. 29.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ σε θέματα πολυτροπικότητας του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN, μετά την έγκριση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 από το Δ.Σ.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. την από 16/04/2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ σε θέματα πολυτροπικότητας του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN προς επικαιροποίηση, κατόπιν εγκρίσεως της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2018 από το Δ.Σ. στις 14/05/2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επικαιροποίηση της από 16/04/2018 πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ σε θέματα πολυτροπικότητας του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.7/23-05-2018.

 1. 30.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά δύο βιβλίων πρωτοκόλλου αλληλογραφίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας μέχρι το ποσό των 100,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά δύο βιβλίων πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μέχρι το ποσό των 100,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/23-05-2018.

 1. 31.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αγορά δέκα (10) καρτών ΕΛΤΑ για αποστολή φακέλων για οφειλές ετήσιων τελών στο Γ.Ε.ΜΗ., κόστους 500,00 ευρώ έκαστη.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά δέκα καρτών ΕΛΤΑ για την αποστολή των φακέλων για οφειλές ετήσιων τελών στο Γ.Ε.ΜΗ., συνολικού κόστους 5.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/23-05-2018.

 1. 32.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Συντήρηση κλιματιστικών 3ου, 4ου και 6ου ορόφου.

Το τμήμα Δ/Ο αιτείται στη Δ.Ε. τη συντήρηση  των κλιματιστικών 3ου, 4ου και 6ου ορόφου και προτείνει η συντήρηση να γίνει από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ όπως και τον περασμένο χρόνο, λόγω καλής συνεργασίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Δ.Ε. αναθέτει τη συντήρηση όλων των κλιματιστικών 3ου, 4ου και 6ου ορόφου στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ μέχρι το ποσό των 650,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/23-05-2018.

 1. 33.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Προσλήψεις ασκούμενων δικηγόρων για την περίοδο από 01/06/2018 έως 30/11/2018.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. τις δύο αιτήσεις των ασκούμενων δικηγόρων με τα δικαιολογητικά τους ως κάτωθι:

Α). ΜΙΓΚΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΜΙΧΑΗΛ με αρ.πρωτ.726/17-05-2018 και

Β). ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ με αρ. πρωτ. 759/23-05-2018.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, εγκρίνει τις δύο αιτήσεις και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη των ανωτέρω για την περίοδο από 01/06/2018 έως 30/11/2018. Απόφ.11/23-05-2018.

 1. 34.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση προώθησης προϊόντων οίνου και αγροδιατροφικών προϊόντων – Ορισμός ομάδας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης (έλεγχος του χώρου που θα επιλεχθεί για την περαιτέρω κάλυψή του, ενημέρωση επιχειρήσεων κλπ).

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων εισηγείται στη Δ.Ε. τη διοργάνωση εκδήλωσης προώθησης προϊόντων οίνου και αγροδιατροφικών προϊόντων. Κατόπιν επικοινωνίας με το Ναυπηγείο Σπανόπουλου, προτείνει η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί εκεί.

Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης θα πρέπει να οριστεί ομάδα η οποία θα αναλάβει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση του τμήματος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην αίθουσα του Ναυπηγείου Σπανόπουλου.

Ως ομάδα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης ορίζει τους κ.κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο και Φανουργάκη Δημήτριο και την ειδική Σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, σε συνεργασία με το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων για τον έλεγχος του χώρου, την περαιτέρω κάλυψη αυτού, την ενημέρωση των επιχειρήσεων κλπ.

Επίσης εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Απόφ.12/23-05-2018.

 1. 35.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση για χρήση μουσικής από επιχειρήσεις – Παρουσίαση της εταιρείας ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Ο Διευθυντής προτείνει στη Δ.Ε. να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στο Β.Ε.Π. για την ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης κλπ για τη χρήση μουσικής και παράλληλα να γίνει και μια παρουσίαση της εταιρείας ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Προτείνει επίσης για το σκοπό αυτό στη συγκεκριμένη εκδήλωση να προσκληθεί ο επικεφαλής της ανωτέρω εταιρείας, κ. Γ. Γλέζος.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και εντέλει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης (εύρεση ημερομηνίας διεξαγωγής, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, αποστολή προσκλήσεων κλπ) και το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Απόφ.13/23-05-2018.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση σεμιναρίου περί φορολογικών υποχρεώσεων των μελών του Επιμελητηρίου.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 5.555,05 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΜΑΖΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 055068998, ΑΡ.ΤΙΜ.202, ΠΟΣΟ: 820,00 + ΦΠΑ 24% (196,80), ΣΥΝΟΛΟ: 1.016,80 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ: 24/08-03-2018. ΚΑΕ 0879.
 2. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00465, ΠΟΣΟ: 177,17 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1699/28-12-2017. ΚΑΕ 0891.
 3. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.719, ΠΟΣΟ: 1.050,00 + ΦΠΑ 24% (252,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.302,00 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1701/28-12-2017. ΚΑΕ 0411.
 4. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜ. ΕΥΔΟΚΙΑ. ΑΦΜ: 077170617, ΑΡ.ΤΙΜ.504, ΠΟΣΟ: 2.232,00 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1695/28-12-2017. ΚΑΕ 0419.
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.91, ΠΟΣΟ: 393,08 ΕΥΡΩ. Αρ. σύμβασης: 1698/28-12-2017. ΚΑΕ 0859.
 6. ‘ELEFSINA HOTEL’. ΜΕΛΙΣΣΑ – ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣ &ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΦΜ: 999399533, ΑΡ.ΤΙΜ: ΣΕΙΡΑ Δ 785, ΠΟΣΟ: 350,00 + ΦΠΑ 24% (84,00), ΣΥΝΟΛΟ: 434,00 ΕΥΡΩ. Αρ. απόφ: 19/04-04-2018. ΚΑΕ 0859.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 5.555,05  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ     ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

                                        

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ                  ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter