ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-06-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/06/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 863/23-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ σε σχέση με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της από 02/06/2015 συνεδρίασης με ΑΔΑ: ΩΛΣΦ469ΗΡΥ – ΥΗΔ.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, κα Δημητροπούλου Ελένη, ενημερώνει την Δ.Ε. σχετικά με το ως άνω θέμα ότι το ποσό που αναφέρεται στην προηγούμενη απόφαση για την αποπληρωμή των προγραμμάτων αναλύεται ως εξής: ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ 25.584,00 ευρώ, ΚΕΚ ΙΡΙΣ 5.460,00 ευρώ και ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ 4.620,00 ευρώ, σύνολο 35.664,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. συμφωνεί με την ως άνω εισήγηση και αποφασίζει την αποπληρωμή στο κάθε ΚΕΚ χωριστά, αφού καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Μερίμνη Δ.Ο.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter