ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 24-01-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 24/01/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 24η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 110/23-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Π. κ.κ. Λυγερός Γεώργιος, Πρόεδρος τμήματος Μεταποίησης, Πούλος Ζαχαρίας, Πρόεδρος τμήματος Υπηρεσιών και ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεθνή Έκθεση SIAL – PARIS 2018. Αρ. εγγρ: 90/22-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα του Βουλευτή, κ. Δημήτρη Καμμένου. Αρ. εγγρ: οικ.3000/1195/12-01-2018 (95/22-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να απαντήσει η υπηρεσία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/24-01-2018.

 1. 3.       ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΘΕΜΑ: Τμήμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αξιώνει ο Δήμος κατόπιν αποφάσεως του Πανεπιστημίου του Πλοϊέστι της Ρουμανίας, για συνεργασία στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αρ. εγγρ: 96/22-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για άμεση συνάντηση με το Δήμο Περάματος για συνέργια, για την υποβολή αιτήματος σε συνεργασία με τον κλάδο ναυπηγοεπισκευής, στην τρέχουσα πρόσκληση του IUA για την Τεχνική Εκπαίδευση. Αρ. εγγρ: 106/22-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν τα μέλη του Β.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέργια για την υποβολή του αιτήματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 2/24-01-2018.

 1. 5.       ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή αποτελεσμάτων των εκλογών (σταυροδοσία) που πραγματοποιήθηκαν στο Β.Ε.Π. το Δεκέμβριο του 2017. Αρ. εγγρ: 69/15-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία έχει ανταποκριθεί.

 1. 6.       Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Βραβείο Μεταφορών ΕΕΣΥΜ Δημητρίου Τσαμπούλα 2017 – 2018. Αρ .εγγρ: 93/22-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΓΣΕΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορηγίας για τη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Οικονομική Δημοκρατία: μοχλοί ανάπτυξης και καινοτομίας». Αρ .εγγρ: 37507/19-01-2018 (89/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Αρ. εγγρ: 6302/12-01-2018 (92/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΦΟΙΒΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή για χορηγία. Αρ .εγγρ: 107/22-01-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κύρωσης και ανάρτησης του προσωρινού εκλογικού καταλόγου της ΚΕΕ, ως και για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων. Αρ .εγγράφων: 60+61/14-01-2018 (94/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕ. – Πληρωμή οφειλόμενων συνδρομών. Αρ .εγγρ: 312/22-01-2018 (88/22-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή των συνδρομών των ετών 2014 – 2015, συνολικού ποσού 12.779,13 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. ΚΑΕ 2492). Απόφ.3/24-01-2018.

 1. 12.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Τραπεζική δυσλειτουργία κατά την περίοδο των εορτών. Αρ .εγγρ: Α4/22/11-01-2018 (91/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 170/22-01-2018 (99/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 171/15-01-2018 (97/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 62/19-01-2018 (98/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 180/18-01-2018 (102/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 171/16-01-2018 (103/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   Ε.Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 560/11-01-2018 (104/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 70/16-01-2018 (105/22-001-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Αρ .εγγρ: 183/18-01-2018 (100/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο. Αρ .εγγρ: 341/17-01-2018 (101/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στην Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 340/17-01-2018 (109/22-01-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ .εγγρ: 85/22-01-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/24-01-2018.

 1. 24.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 167/17-01-2018 (86/22-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/24-01-2018.

 1. 25.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 33/12-01-2018 (87/22-01-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/24-01-2018.

 1. 26.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 76, παρ. 2 του νόμου 4497/2017, ΦΕΚ 171Α΄, περί εξόδων παράστασης της Διοικητικής Επιτροπής.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εφαρμογή του άρθρου 76, παρ.2 του νόμου 4497/2017, ΦΕΚ 171Α΄, περί εξόδων παράστασης της Διοικητικής Επιτροπής από 01/01/2018 ως εξής: το ποσό των 250,00 ευρώ μικτά για τον Πρόεδρο και το ποσό των 200,00 ευρώ μικτά για τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/24-01-2018.

 1. 27.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Απόσπαση του υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης, κ. Χρηστίδη Βασίλη, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόσπαση του ανωτέρω υπαλλήλου από το ΕΒΕ Ροδόπης στο Β.Ε.Π. και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/24-01-2018.

 1. 28.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανανέωση της υπ’ αρίθμ.9/18-04-2016 απόφασης Διοικητικής Επιτροπής σχετικά με την πάγια προκαταβολή χιλίων (1.000,00) ευρώ για διάφορες πληρωμές για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της υπ’ αρίθμ. 9/18-04-2016 απόφασης έγκρισης του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00) ως πάγια προκαταβολή για διάφορες πληρωμές για τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ευθύνη του εκάστοτε Προϊστάμενου του τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/24-01-2018.

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Συνάντηση με το νέο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αρ. εγγρ: 108/22-01-2018. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  1.078,55 ευρώ (4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.84, ΠΟΣΟ: 371,70 + ΦΠΑ 24% (89,20), ΣΥΝΟΛΟ: 460,90 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859) (Αρ .σύμβασης: 1698/28-12-2017).
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000485125, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ για την παροχή εμφιαλωμένου νερού (κωδ. 0859).
 3. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ. 117, ΠΟΣΟ: 496,00 ΕΥΡΩ για παροχή τεχνικής υποστήριξης Η/Υ λόγω βλάβης (κωδ. 0889).
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.87, ΠΟΣΟ: 74,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0879) (Απόφ.27/20-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.078,55  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ                 ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ            ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter