ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 24-04-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 24/04/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 505/21-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Σπανού Μαρία, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία. Αρ. εγγρ: Φ. ΟΕΥ 1900/3/ΑΣ 988/04-04-2017 (493/21-04-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/24-04-2017.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΔΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για ΟΧΕ Πειραιά. Αρ. εγγρ: 496/21-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΑΝΕΤ. ΘΕΜΑ: Επιλεξιμότητα αμοιβών Επιμελητηρίων – Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπογραφείσας σύμβασης με το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 503/21-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις για τους κλάδους των εκκλησιαστικών ειδών και θρησκευτικού τουρισμού. Αρ. εγγρ: 497/21-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει κατάλογος και να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις με το αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριότητας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/24-04-2017.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Επείγουσες ενέργειες για την ψηφιακή πλατφόρμα. Αρ. εγγρ: 502/21-04-2017.

Η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί τον κ. Χαλόφτη Γεώργιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.3/24-04-2017.

 1. Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων για 71 επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος. Αρ. εγγρ: 469/10-04-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για την αποστολή των στοιχείων. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.4/24-04-2017.

 1. ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης. Αρ. εγγρ: 1038/21-04-2017 (492/21-04-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί των ποσό των 500,00 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στην Ένωση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ.2499β). Απόφ.5/24-04-2017.

 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ανανέωση συνδρομής ποσού 130,00 ευρώ για 12 μήνες. Αρ. εγγρ: 486/12-04-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της συνδρομής για 12 μήνες έναντι του ποσού των 130,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ. 1259). Απόφ.6/24-04-2017.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: 10Ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επιμελητηρίων, από 19 έως 21/09/2017, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Αρ. εγγρ: 488/20-04-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Αποστολή πρακτικών της 40ης Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., που πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο, στις 22/10/2016. Αρ. εγγρ: 6056/11-04-2017 (504/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εξαίρεση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β συστήματα από την ΚΥΑ για τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στην χρήση POS. Αρ. εγγρ: 1140/19-04-2017 (500/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Θέσεις των Επιμελητηρίων σχετικά με το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1141/19-04-2017 (501/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχει ενεργήσει η υπηρεσία.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο 2ο EUSAIR FORUM που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 11 και 12/05/2017, φιλοξενούμενο από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Αρ. εγγρ: 1064/10-04-2017 (494/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Προτάσεις νόμου (τροπολογίες) στο νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας». Αρ. εγγρ: 1025/07-04-2017 (495/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή για την εκδήλωση του Β.Ε.Π. στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Αρ. εγγρ: Η17/275/10-04-2017 (499/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να σταλούν ευχαριστήριες επιστολές σε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/24-04-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Συλλυπητήρια επιστολή. Αρ. εγγρ: 946/10-04-2017 (498/21-04-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τα μητρώα του Επιμελητηρίου.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή του κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διότι, κατόπιν ελέγχου, δεν προκύπτει εμπορική δραστηριότητα. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.8/24-04-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδήλωσης με την ENTERPRISE GREECE στις 07/06/2017 με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών της ανωτέρω εταιρείας.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και εντέλει  τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης και την κάλυψη όλων των δαπανών που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.9/24-04-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση του εκλιπόντος  Β΄Αντιπροέδρου Διοικητικής Επιτροπής, κ. Μπελέκα Ανδρέα, από τις Επιτροπές/Ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχε.

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Διοικητική Επιτροπή ότι ο εκλιπών Β΄Αντιπρόεδρος, κ. Μπελέκας Ανδρέας, συμμετείχε σε δύο Επιτροπές:

Α) Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και

Β) Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

και εισηγείται την αντικατάσταση του από τη νεοεκλεγείσα Β΄ Αντιπρόεδρο Διοικητικής Επιτροπής, κα Σπανού Μαρία.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αντικατάσταση του εκλιπόντος από την Β΄ Αντιπρόεδρο, κα Σπανού Μαρία, στις δύο Επιτροπές:

Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/24-04-2017.

 1. Επέκταση και τροποποίηση σύμβασης με την συνεργάτη του Β.Ε.Π., κα ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. τα εξής:

Λόγω του προβλήματος της ασθένειας της Προϊσταμένης του Τμήματος Δ/Ο, κας Δημητροπούλου Ελένης, και της έλλειψης προσωπικού με γνώσεις γενικής λογιστικής, προτείνει την επέκταση της σύμβασης της κας Σταμούλη Αγγελικής ούτως ώστε να αναλάβει την πλήρη παρακολούθηση του τμήματος Δ/Ο.

Για το σκοπό αυτό θα απαιτείται καθημερινή παρουσία στο Επιμελητήριο είτε της ιδίας είτε με διάθεση προσωπικού του γραφείου της.

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει την επέκταση και τροποποίηση της σύμβασης της κας Σταμούλη Αγγελικής, ώστε να αναλάβει την πλήρη παρακολούθηση του τμήματος Δ/Ο με διάθεση προσωπικού του γραφείου της  από 01/06/2017 έως 31/12/2017 έναντι αμοιβής 8.500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0419). Απόφ.11/24-04-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση Επιτροπών.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Δ.Ε. να αποχωρήσει από μέλος και να αναλάβει ως γραμματέας των Επιτροπών η κα Μαρόλια Παρασκευή για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει να αποχωρήσει από μέλος η κα Μαρόλια Παρασκευή και να αναλάβει ως γραμματέας των Επιτροπών από 01/06/2017. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/24-04-2017.

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 3.823,09 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.74, ΠΟΣΟ: 183,40 + ΦΠΑ 24% (44,00), ΣΥΝΟΛΟ: 227,40 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000361945, ΠΟΣΟ: 41,85 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 3. ΡΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΑΦΜ: 075275339, ΑΡ.ΤΙΜ.1925, ΠΟΣΟ: 30,00 + ΦΠΑ 24% (7,20), ΣΥΝΟΛΟ: 37,20 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ. ΑΦΜ: 040214113, ΑΡ.ΤΙΜ.381, ΠΟΣΟ: 800,00 + ΦΠΑ 24% (192,00), ΣΥΝΟΛΟ: 992,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0879).
 5. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. ΑΦΜ: 076940378, ΑΡ.ΤΙΜ.105, ΠΟΣΟ: 430,00 + ΦΠΑ 24% (103,20), ΣΥΝΟΛΟ: 533,20 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1719).
 6. ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. ΑΦΜ: 076940378, ΑΡ.ΤΙΜ.106, ΠΟΣΟ: 1.606,00 + ΦΠΑ 24% (385,44), ΣΥΝΟΛΟ: 1.991,44 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 3.823,09  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                           

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ      ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                              

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter