ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 24-08-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 24/08/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 24η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1185/22-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης και Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Απουσίαζαν οι: Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος, Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός  Γραμματέας και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Ειδικός λογαριασμός του Υπουργείου για τους πυρόπληκτους. Αρ. εγγρ: 1159/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΓΕΜΗ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για σύσταση Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ. Αρ. εγγρ: 1173/21-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Ν.4369/2016. Αρ. εγγρ: 53060/18749/31-07-2018 (1181/21-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση στην επιστολή του Β.Ε.Π. σχετικά με τη λήψη μέτρων για τις πληγείσες επιχειρήσεις της καταιγίδας της 26ης Ιουνίου 2018. Αρ. εγγρ: 134037/12-07-2018 (1149/08-08-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/24-08-2018.

 1. 5.       ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου, την Παρασκευή 24/08/2018, στις 19:30. Αρ. εγγρ: 19998/20-08-2018 (1175/21-08-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραστεί στη συνεδρίαση η εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στην Επιτροπή Διαβούλευσης, κα Λιόση Αντιγόνη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/24-08-2018.

 1. 6.       TEBD/096. ΘΕΜΑ: Επιστολή προεπιλογής σχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο: «Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, της επιχειρηματικής δικτύωσης των γυναικών επιχειρηματιών και της ανταλλαγής εμπειριών» - Κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου μέχρι την 09/10/2018. Αρ. εγγρ: 1172/17-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος. Απόφ.14/24-08-2018.

 1. 7.       ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την αγορά ακινήτου του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1158/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ/Ιούλιος 2018. Αρ. εγγρ: 1140/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και τις ενέργειες του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 1143/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ). ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση του Συνδέσμου επί της πληροφόρησης για το MASTER PLAN του ΟΛΠ – Αναφορά και καταγγελία. Αρ. εγγρ: 1136/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΚΕΔΙΠ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την κα Δαμιανάκη Μαρία σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου. Αρ. εγγρ: 1145/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΠΑΛΕΥΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΙΠ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σχετικά με τη διακοπή συνεργασίας με την κα Δαμιανάκη Μαρία. Αρ. εγγρ: 1150/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ. ΘΕΜΑ: Έγγραφη ειδοποίηση προς τον Δ.Σ. του ΚΕΔΙΠ. Αρ. εγγρ: 1156/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   ΚΕΔΙΠ. ΘΕΜΑ: Επικείμενη συνεργασία με νέο πάροχο προγράμματος εκπαίδευσης διαμεσολαβητών ΚΕΔΙΠ και κοινή ημέρα διαθέσιμου χρόνου για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 31/07/2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί ώστε να παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΔΙ.Π., ο εκπρόσωπος του Β.Ε.Π., κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/24-08-2018.

 1. 15.   INSULEUR. ΘΕΜΑ: Επιστολή του κ. Γιώργου Μπενέτου, Επίτιμου Προέδρου του INSULEUR. Αρ. εγγρ: 1144/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   TOURIST GUIDE OF GREECE. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την νέα έκδοση του Τουριστικού Οδηγού. Αρ. εγγρ: 1178/21-08-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή στην οποία θα αναφέρεται δεν είναι αντικείμενο του Β.Ε.Π. η προβολή περιοχών αλλά βιοτεχνιών και δραστηριοτήτων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/24-08-2018.

 1. 17.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: 16Ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο – Έκθεση Πολιτισμού, Τουρισμού, Γαστρονομίας, Οίνου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 19 – 21/10/2018. Αρ. εγγρ: 1177/21-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   PSYCTOTHERM. ΛΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με τα δημοτικά τέλη των Δήμων. Αρ. εγγρ: 1134/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. I HIRE YOU. ΘΕΜΑ: Φοιτητική καινοτομία στον τομέα εύρεσης προσωπικού/εργασίας – ΤΕΙ Κρήτης – Προώθηση. Αρ. εγγρ: 1146/08-08-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει η υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και να εξεταστεί το ενδεχόμενο ορισμού συνάντησης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/24-08-2018.

 1. 20.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή υπηρεσία Κεντρικής Ένωσης: Υποστήριξη σχεδιασμού – οργάνωσης – προβολής εκδηλώσεων. Αρ. εγγρ: 2453/25-07-2018 (1133/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στα Επιμελητήρια – Συμπλήρωση πίνακα με τις ανάγκες του κάθε Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1136/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του κ. Σταύρου Βαρδαλά σχετικά με το δίκαιο απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Αρ. εγγρ: 2536/01-08-2018 (1139/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του κ. Σταύρου Βαρδαλά σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων. Αρ. εγγρ: 2454/25-07-2018 (1141/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΚΕΕΕ ΘΕΜΑ: Ενημέρωση επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων για θέσεις μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ. Αρ. εγγρ: 1147/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του κ. Σταύρου Βαρδαλά για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα των συνεδριάσεων Διοικητικής Επιτροπής και διευκρίνιση υπό ποιες προϋποθέσεις είναι νόμιμη η χορήγηση αντιγράφων των συνεδριάσεων. Αρ. εγγρ: 2293/12-07-2018 (1148/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ΚΕΕ και Επιμελητηρίων στην 83η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 2614/09-08-2018 (1176/21-08-2018).

Σε συνέχεια της από 09/07/2018 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπή Β.Ε.Π. και της πρόσφατης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ για τον καταμερισμό του χώρου που η ΔΕΘ διέθεσε για τα Επιμελητήρια, στο Β.Ε.Π. αναλογούν 69 Μ2. Το κόστος πλέον διαμορφώνεται φέτος ως εξής: Ενοικίαση στεγασμένου χώρου, 18,00€/Μ2 πλέον ΦΠΑ και Δομή (ΤΥΠΟΣ 2), 17,00€/Μ2 πλέον ΦΠΑ, ήτοι σύνολο: 35,00€/Μ2 πλέον ΦΠΑ, σημαντικά χαμηλότερο από το τρέχον κοστολόγιο της ΔΕΘ. 

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρήσει δωρεάν στις  επιχειρήσεις τον χώρο που αναλογεί στο Β.Ε.Π. και παράλληλα, να καλύψει το Επιμελητήριο τη σχετική δαπάνη που αφορά στο βασικό εξοπλισμό του συνόλου του περιπτέρου του Β.Ε.Π. (69 Μ2), την διάθεση ενός τραπεζιού, 2 καθισμάτων και πριζών για όλους τους εκθέτες, το κόστος των διαχωριστικών μεταξύ των χώρων που αναλογούν σε κάθε εκθέτη, την κατασκευή πλάτης από μουσαμά, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» και θα φέρει το λογότυπο του ΒΕΠ, καθώς και το κόστος για την παρουσία προσωπικού μέσω της ΔΕΘ καθ’ όλη την διάρκεια της έκθεσης προς εξυπηρέτηση του Επιμελητηρίου και των εκθετών.

Αποφασίζει, επίσης,να καλυφθούν τα έξοδα για την παράθεση ενός γεύματος για τους εκθέτες μέλη μας, στην Θεσσαλονίκη  και την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής του Προέδρου και των μελών της Διοικητικής Επιτροπής, του Διευθυντού ΒΕΠ και μελών του Δ.Σ., που θα παρευρεθούν στην Έκθεση και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και συνεδριάσεις της ΚΕΕΕ,  για τρεις ημέρες. 

Αποφασίζει επιπλέον την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, που θα εργασθούν στο περίπτερο του Β.Ε.Π.

Η κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα πραγματοποιηθεί από τους κωδικούς: 0853, 0771, 0772 και 0775. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/24-08-2018.

 1. 27.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετικά με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: Φ.971.1/2170/17-07-2018 (1157/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού αναφορικά με τις νέες εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 2616/23-07-2018 (1151/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   Ε.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής. Αρ. εγγρ: 1867/24-07-2018 (1153/08-08-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   ΕΒΕΑ. ΘΕΜΑ: Δημιουργία ειδικού λογαριασμού για τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές. Αρ. εγγρ: 1154/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική. Αρ. εγγρ: 1155/08-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 32.   ΕΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Αποστολή προσφοράς για την προμήθεια διαδικτυακής υπηρεσίας που αφορά στην εγκατάσταση και ετήσια υποστήριξη διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας e – meeting, με αναλογούν κόστος για κάθε Επιμελητήριο 100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 2848/20-07-2018 (1152/08-08-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την πρόταση και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως καταβάλει το ποσό των 100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ που του αναλογεί για την προμήθεια διαδικτυακής υπηρεσίας που αφορά στην εγκατάσταση και ετήσια υποστήριξη διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεσυνεργασίας e – meeting. Απόφ.7/24-08-2018.

 1. 33.   Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ σχετικά με τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων στην Κινέττα από τις πυρκαγιές. Αρ. εγγρ: 1117/01-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 34.   Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΕΠ σχετικά με τη στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων στην Κινέττα από τις πυρκαγιές. Αρ. εγγρ: 1118/01-08-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 35.   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ. ΘΕΜΑ: Αίτημα μείωσης συνδρομής της ατομικής επιχείρησης λόγω μειωμένων εσόδων, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και λόγω αδυναμίας πληρωμής των εν λόγω συνδρομών. Αρ. εγγρ: 1120/02-08-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την καταβολή της οφειλής ως έχει που αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. Όσον αφορά την οφειλή στο Επιμελητήριο, αποφασίζει να αναθέσει το θέμα στο Διευθυντή και στο τμήμα Δ/Ο. Απόφ.8/24-08-2018.

 1. 36.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Υπουργική απόφαση για την επιμόρφωση εργοδοτών ή εργαζομένων για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Αρ. εγγρ: 1186/22-08-2018.

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων διαβιβάζει στη Διοικητική Επιτροπή τη νέα εγκύκλιο για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθήκοντος Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας καθώς και το ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύθηκε.

Η Δ.Ε. επειδή υπάρχουν πολλές αλλαγές σε όλη τη διαδικασία και με δεδομένο ότι στο πλαίσιο της δράσης της Διοίκησης έχει αποφασιστεί η στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου, αποφασίζει να αναθέσει το θέμα στο Διευθυντή και στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων για περαιτέρω διερεύνηση. Απόφ.9/24-08-2018.

 1. 37.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή παραθύρου WC προσωπικού στα γραφεία του τρίτου ορόφου.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη δαπάνη για την επισκευή του παραθύρου WC προσωπικού στα γραφεία του τρίτου ορόφου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/24-08-2018.

 1. 38.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Επένδυση διαθεσίμων, διαχείριση μισθοδοσίας προσωπικού.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει υπηρεσιακό σημείωμα ως κάτωθι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει την μεταφορά 200.000,00 ευρώ στο Κοινό Κεφάλαιο της Τράπεζας Ελλάδος και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/24-08-2018.

 1. 39.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Το τμήμα Δ/Ο ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι:

Το Επιμελητήριο, μετά την από 9-7-2018 απόφαση της Δ.Ε., ζήτησε από ασφαλιστικά γραφεία, στοιχεία των οποίων πήρε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, να υποβάλουν προσφορά για ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καθώς και προς τους εργαζόμενους στο Επιμελητήριο από την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η ασφάλιση θα είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη της μετά από απόφαση του Επιμελητηρίου

Υποβλήθηκε προσφορά που περιλαμβάνει μόνο την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και όχι την αστική ευθύνη προς τους εργαζομένους στο ΒΕΠ.

Για την τελευταία ζητήθηκαν από ασφαλιστές πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία του ΒΕΠ (τα οποία πρέπει να κρίνει η ΔΕ αν πρέπει να δοθούν, συνημμένα email).     

Για την πρώτη περίπτωση υπάρχει μια προσφορά της εταιρίας ΚΕΧΑΓΙΑ-ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΑΕ με προτάσεις 4 ασφαλιστικών εταιριών και υποπεριπτώσεις με διαφορετικά ασφαλιστικά όρια αποζημιώσεων και κόστους. Συγκριτικά χαμηλότερα ασφάλιστρα προτείνει η εταιρία «ERGO». Τα ποσά ασφάλισης όλων μπορούν να διαφοροποιηθούν, οπότε θα αλλάξει και το ασφάλιστρο.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων καθώς και προς τους εργαζόμενους στο Επιμελητήριο από την άσκηση των καθηκόντων. Για τον λόγο αυτό, αφού είναι αναγκαία για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η παροχή πρόσθετων στοιχείων, να δώσουμε όσα εξ αυτών κρίνουμε απαραίτητα ώστε να υποβάλουν πιο ολοκληρωμένη προσφορά και να επανέλθει το θέμα στην ΔΕ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθούν τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία ζητούνται και θα επανέλθει στο θέμα κατόπιν καταθέσεως των ολοκληρωμένων προσφορών. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/24-08-2018.

 1. 40.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες και εξοπλισμό που αφορούν στη διαρρύθμιση των χώρων του Β.Ε.Π.

Το τμήμα Δ/Ο αναφέρει ότι η Διοικητική Επιτροπή με την από 18-6-2018 απόφασή της, ανέθεσε στην Πολιτικό Μηχανικό κα Γκόβα Μαρία, την υποβολή πρότασης για την διαρρύθμιση όλων των χώρων του Επιμελητηρίου.

Η κα Γκόβα αφού μελέτησε και κατέγραψε όλους τους χώρους που χρησιμοποιεί και πρόκειται να χρησιμοποιήσει το Επιμελητήριο και έλαβε υπόψη της, τις απόψεις της Διοίκησης και του προσωπικού, παρουσίασε μια πρώτη πρόταση η οποία περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε εργασίες, υλικά και εξοπλισμό που απαιτούνται για τους χώρους του 4ου και 6ου ορόφου, ενώ ταυτόχρονα σχεδίασε και την διαρρύθμιση της αίθουσας εκδηλώσεων-συνεδρίων του Επιμελητηρίου στον 3ο όροφο, ως κάτωθι:

Δάπεδο (σε γραφεία 4ου ορόφου & 6ου ορόφου)

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου πλωτού δαπέδου laminate πάχους 8mm ως 12mm τύπου αντοχής  AC 4 32   ή AC 5 33 σε φυσική απόχρωση ξύλου  που θα επιλεγεί , εμβαδού Ε =41,00 τμ. Περιμετρικά αφού γίνει αποξήλωση του σοβατεπί από κεραμικά πλακίδια που ήδη υπάρχει θα τοποθετηθεί ξύλινο σοβατεπί.

Οι διαστάσεις του χώρου είναι καθαρές ,για την προμήθεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ελάχιστες συσκευασίες υλικών και πιθανά ειδικά τεμάχια αν χρειαστούν

Η εφαρμογή του ξύλινου δαπέδου θα γίνει πάνω από το υπάρχον δάπεδο με κεραμικά πλακίδια και θα τοποθετηθεί αρμοκάλυπτρο (αλουμινίου) δαπέδου στο σημείο της εξωτερικής πόρτας για την κάλυψη της υψομετρικής διαφοράς που θα προκύψει από τον διάδρομο προς το γραφείο.

 

Η τοποθέτηση θα γίνει χωρίς να κολληθούν ή να καρφωθούν στο δάπεδο, ενώνονται τα πάνελ μεταξύ τους με εφαρμογή κατάλληλου υποστρώματος. Πρέπει να προβλέπονται αρμοί διαστολής 8-12mm, στα ακόλουθα σημεία:

α) περιμετρικά στους τοίχους

β) γύρω από κάθε σταθερό σημείο όπως σωλήνες, κάσες από πόρτες

γ) σε ενώσεις με άλλα σταθερά δάπεδα

 

Το σοβατεπί θα κολληθεί ή βιδωθεί μόνο στον τοίχο ώστε να μη εμποδίζει τις διαστολές του δαπέδου.

 

Ενδεικτικό κόστος 1.000,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 0863.

 

Β. Ηλεκτρολογικές εργασίες

 

α) Γραφείο Προέδρου (4ος όροφος)

1.Τοποθέτηση (1) φωτιστικού σώματος οροφής

2.Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου και τηλεόρασης ως το τραπέζι συνεδριάσεων με εξωτερικά κανάλια

3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα της επιλογής μας.

β) Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος)

1. Τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών σωμάτων οροφής

2.Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου ως το τραπέζι συνεδριάσεων με εξωτερικά κανάλια και ως την νέα θέση εργασίας στο γραφείο γραμματείας

3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα της επιλογής μας

γ) Γραφείο συνεδριάσεων (6ος όροφος)

1. Τοποθέτηση (2) φωτιστικών σωμάτων οροφής

2. Επέκταση τηλεφωνικού δικτύου ή δικτυακού καλωδίου και παροχής ρεύματος ως το κέντρο του γραφείου συνεδριάσεων με εξωτερικά κανάλια .

3.Αντικατάσταση πριζοδιακοπτών με νέους τύπου legrand σε χρώμα της επιλογής μας

4.Για την τοποθέτηση projector οροφής, εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού (ηλεκτρολογικού και δικτυακού εξοπλισμού) για την σύνδεση με υπολογιστή.

 

Ενδεικτικό κόστος 1.100,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 0863.

 

Γ. Ανακατασκευή WC  4ου ορόφου

 

Ανακατασκευή δύο WC στον 4ο όροφο με πλήρη αποξήλωση των υφιστάμενων, υδραυλικές εργασίες , νέα είδη υγιεινής , τοποθέτηση νέων πλακιδίων .

 

Πρόσθετες εργασίες

Κόστος αποξηλώσεων και κάδου απομάκρυνσης

 

Ενδεικτικό κόστος 3.800,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 0863.

 

Δ. Χρωματισμοί

 

α) Γραφείο Προέδρου (4ος όροφος)

Μετά την αποξήλωση των περιμετρικών ξύλινων προστατευτικών στο γραφείο θα γίνει επαναχρωματισμός τοίχων και οροφής σε αποχρώσεις της επιλογής μας . Η εργασία περιλαμβάνει και την επισκευή όλων των ατελειών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες και χρήζουν επισκευής με σπατουλάρισμα  Ε= 73,50 τμ

β) Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος)

Επαναχρωματισμός όπου χρειάζεται λόγω ¨μερεμετιών¨ που θα προκύψουν

γ) Γραφείο συνεδριάσεων (6ος όροφος)

1. Επαναχρωματισμός όπου χρειάζεται λόγω ¨μερεμετιών¨ που θα προκύψουν εσωτερικά

2. Επαναχρωματισμός των τοίχων του διαδρόμου εξωτερικά του γραφείου .

Η εργασία περιλαμβάνει και την επισκευή όλων των ατελειών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες και χρήζουν επισκευής με σπατουλάρισμα.

Ε = 66,00 τμ.

 

Ενδεικτικό κόστος 1.450,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 0863.

 

Ε. Πόρτες (Εξώπορτες και Εσωτερικές)

 

Εξώπορτες

α) Γραφείο Προέδρου (4ος όροφος)

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας (με πόμολα) διαστάσεων 0,80* 2,05 με επένδυση laminate σε απόχρωση που θα επιλεγεί.

Η εργασία περιλαμβάνει αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης πόρτας.

Στην πόρτα θα τοποθετηθεί ταμπέλα από plexiglass ή μεταλλική

 

β) Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος)

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) θωρακισμένων πορτών ασφαλείας (με πόμολα) διαστάσεων 0,80* 2,05 με επένδυση laminate σε απόχρωση που θα επιλεγεί

Η εργασία περιλαμβάνει αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων πορτών.

Στις πόρτες θα τοποθετηθεί ταμπέλα από plexiglass ή μεταλλική

 

γ) Γραφείο συνεδριάσεων (6ος όροφος)

Προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας (με πόμολα) διαστάσεων 0,80* 2,05 με επένδυση laminate σε απόχρωση που θα επιλεγεί

Η εργασία περιλαμβάνει αποξήλωση και απομάκρυνση της υφιστάμενης πόρτας.

Στην πόρτα θα τοποθετηθεί ταμπέλα από plexiglass ή μεταλλική.

Η αριστερή πόρτα εισόδου θα καλυφθεί με γυψοσανίδα εσωτερικά και εξωτερικά.

 

 

 

Εσωτερικές πόρτες

4ος όροφος: έναντι γραφείων

Προμήθεια και τοποθέτηση  (2) δύο εξωτερικών θυρών ξύλινων (με πόμολα) πρεσσαριστών (για το WC) διαστάσεων 0,80 *2,05 μ σε απόχρωση που θα επιλεγεί .

Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος):

Προμήθεια και τοποθέτηση  (2) δύο εσωτερικών θυρών laminate (με πόμολα) διαστάσεων 0,80 *2,05 μ σε απόχρωση που θα επιλεγεί 

6ος όροφος:

Προμήθεια και τοποθέτηση (1)μίας εσωτερικής ξύλινης θύρας πρεσσαριστής διαστάσεων 0,80 *2,05 μ σε απόχρωση που θα επιλεγεί.

Προμήθεια και τοποθέτηση (1)μίας εξωτερικής ξύλινης θύρας πρεσσαριστής διαστάσεων 0,80 *2,05 μ για το WC σε απόχρωση που θα επιλεγεί

 

Ενδεικτικό κόστος 4.200,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 9747.

 

ΣΤ. Έπιπλα γραφείων

 

α) Γραφείο Προέδρου (4ος όροφος)

Έπιπλο γραφείου με συρταρίερα διαστάσεων  0,85*0,75 σε απόχρωση λούστρου όπως τα υπόλοιπα έπιπλα του γραφείου του προέδρου

β) Γραφείο Διευθυντή & Γραμματείας (4ος όροφος)

Γραφείο δ/ντη : 2,40*0,80 + 0,85*0,60(γωνία) 

Τραπέζι συνεδρίασης : 1,60*1,00

Γραφείο γραμματείας (1) : 2,00*0,80 + 0,85*0,60

Γραφείο γραμματείας (2) : 1,50*0,80

Καρέκλες : 3 καρέκλες εργασίας (με ρόδες) (3*100,00)

                                                6 καρέκλες επισκέπτη (6*50,00)

        Ντουλάπες – ράφια: 2,70*0,30* 2,00 μ – 2 τεμάχια (2*700,00)

                                                2,00*0,30*2,00 μ – 2 τεμάχια (2*500,00)

                                                2,20 *0,30*2,00 μ – 1 τεμάχιο

                                                 0,70*0,30*2,00 μ – 1 τεμάχιο

       γ) Γραφείο συνεδριάσεων (6ος όροφος)

       Τραπέζι συνεδρίασης : 4,30 * 0,90 (ενιαίο ή σε 2 κομμάτια)

       Καρέκλες : 12 καρέκλες γραφείου (12*40,00)

Ενδεικτικό κόστος 7.530,00€ με ΦΠΑ, κωδικός αριθμός εξόδου 9747.

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε., ομόφωνα εγκρίνει την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών, των υλικών και του εξοπλισμού σύμφωνα με την πρόταση της κας Γκόβα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κόστους, για τα οποία υπάρχει ήδη πρόβλεψη στις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Β.Ε.Π. για το 2018.

Επίσης, εντέλει το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Επιμελητηρίου να επιληφθεί των σχετικών διαδικασιών για την τμηματική και όσο το δυνατόν συντομότερη, λόγω του επείγοντος, εκτέλεση και ολοκλήρωση των παραπάνω προγραφομένων εργασιών και προμηθειών, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία. Απόφ.13/24-08-2018.

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Θέσπιση νέων προδιαγραφών ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων και η κατάταξή τους σε 5 κατηγορίες κλειδιών. Αρ. εγγρ: 1138/08-08-2018. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 2. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Θέσπιση ειδικού σήματος Αγροτουρισμού και πλαίσιο λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1137/08-08-2018. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 3. 3.       ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Νέα ψηφιακή εποχή για τη σύσταση επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1180/21-08-2018. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.280,56 ευρώ ( 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53463, ΠΟΣΟ: 256,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.11/09-07-2018.
 2. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.93575, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889. Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017.
 3. Κ.Ε.Ε.Ε. ΑΦΜ: 090165823, ΑΡ.ΤΙΜ.293, ΠΟΣΟ: 74,40 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0849. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
 4. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.759, ΠΟΣΟ: 148,80 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0411. Αρ. απόφ.2/28-06-2018.
 5. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000884, ΠΟΣΟ: 336,36 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299. Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.280,56 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ              ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                              ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter