ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 25-08-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 25/08/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 25η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1516/25-08-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτηςκαι ο Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης 141/2014 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους/Τμήμα Β΄. Αρ. εγγρ: Κ2-3687δις/ 18-07-2014 (1419/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώνεται και προτρέπει την υπηρεσία να προσπαθεί να εισπράττει τις συνδρομές.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για την δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσεως για την υποστήριξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Αρ. εγγρ: 1396/6-8-2014 (1499/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Συλλογή ειδών για την ενίσχυση άπορων κρατουμένων. Αρ. εγγρ: 148177/21-07-2014 (1404/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. TUV RHEINLAND HELLAS. ΘΕΜΑ: Επιστολή της TUV για διαπίστευση από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 17024 για την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας προσώπων στην ειδικότητα «Τεχνίτης Εργασίας Μικρής Κλίμακας» με επισυναπτόμενη πρόταση υποστήριξης  και συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας που πρόκειται να δημιουργηθεί. Αρ. εγγρ: 31/07/2014 (1488/18-08-2014).

Ο Διευθυντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι εστάλη η υπ’ αριθμόν 1447/06-08-2014 επιστολή για την από κοινού συνεργασία στην ειδικότητα «Τεχνίτης Εργασιών Μικρής Κλίμακας».

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κο Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα, σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αρ. εγγρ: 1653/22-07-2014 (1411/29-07-2014).

Η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει να στείλει επιστολή στήριξης σχετικά με το ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 1/25-08-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Επείγουσα γνωμοδότηση με σχόλια σχετικά με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Αρ. εγγρ: 1498/19-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ). ΘΕΜΑ: Ο θεσμός του Δυνητικού Δικαιούχου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες». Αρ. εγγρ: Ε2830/ΑΣ/εα / 25-07-2014 (1394/28-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία σχετικά με την επιβολή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Αρ. εγγρ: 453/05-08-2014 (1442/05-08-2014).

Η Δ.Ε. συμφωνεί και αποφασίζει να στείλει επιστολή σχετικά με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 2/25-08-2014.

 1. ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ  Α.μ.Κ.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης με Τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π. σχετικά με την κατάθεση πρότασης με τίτλο «Η κοινωνική οικονομία και οικολογία ως καινοτόμος μέθοδος επαγγελματικής δραστηριοποίησης και καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων». Αρ. εγγρ: 295/28-07-2014 (1417/29-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να θέσει το θέμα υπ’ όψιν του κου Χαλόφτη, αναμένοντας την πρότασή του. Αρ. απόφ: 3/25-08-2014.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα έγγραφα για την νομιμοποίηση του υιού και κληρονόμου του αποθανόντος ιδιοκτήτη του μισθίου, κου Ζαφειρίου Πέτρου, ώστε να καταβάλλεται σε αυτόν νομίμως το μηνιαίο μίσθωμα. Αρ. εγγρ: 1361/22-07-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που έχει χειριστεί το γραφείο. Αρ. εγγρ: 22/07/2014 (1405/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του τμήματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ για το αδιέξοδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατάρρευση του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 1507/19-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες εγκατάστασης τοπικού συστήματος ψηφιοποίησης Δράσης 41. Αρ. εγγρ: 1380/23-07-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να στείλει επιστολή προς το Υπουργείο σχετικά με την  επιστροφή χρημάτων τα οποία έχει πληρώσει μέχρι τώρα το Β.Ε.Π. για αγορές μηχανημάτων,  ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην προμήθεια του απαραίτητου server για το ανωτέρω πρόγραμμα. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 4/25-08-2014.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξηγήσεις σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 5591/10-07-2014 επιστολή του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. προς το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. όσον αφορά στην αποχώρηση του Επιμελητηρίου τόσο από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν. όσο και από το INSULEUR. Αρ. εγγρ: 4802/15-07-2014 (1359/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση για προσθήκη διάταξης στο πολυνομοσχέδιο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Αρ. εγγρ: 5501/6-8-2014 (1502/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Το αναπτυξιακό Όραμα για την Ελληνική Βιοτεχνία. Αρ. εγγρ: 3697/24-07-2014 (1410/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη σχετικά με την εκχώρηση τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 5594/16-07-2014 (1358/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. GTP. ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή του 2ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικού Τουρισμού Digi.Travel 2014 στο πλαίσιο της GREEK TOURISM EXPO. Αρ. εγγρ: 16/07/2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR). ΘΕΜΑ: Επιστολή του προέδρου, κου Γ. Μπενέτου προς τα Επιμελητήρια για την κρίση του Επιμελητηριακού Θεσμού και το σημαντικό ρόλο της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του INSULEUR, αρχής γενομένης από την εκδήλωση Γ.Σ. & FORUM στα τέλη Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Αρ. εγγρ: 737/14-07-2014 (1360/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην EURASIA PACKAGING 2014 & ISTANBUL FOOD – TECH 2014. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες  του ΕΤΕΕ και την αγορά της Τουρκίας. Αρ. εγγρ: 1484/18-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην REAL ESTATE 2014. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες  του ΕΤΕΕ, την αγορά της Τουρκίας και τις Διεθνείς Εκθέσεις. Αρ. εγγρ: 1508/19-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. RM INTERNATIONAL. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής και αίτηση αιγίδας της 2ης Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Αρ. εγγρ: 14/07/2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ζητηθεί συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, κο Κ. Μοσχονά, να γίνει αποδεκτή η αίτηση αιγίδας και να αναρτηθεί στο site του Επιμελητηρίου η Έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Μερίμνη τμημάτων Β. Θεμάτων – Μηχανογράφησης. Αρ. απόφ: 5/25-08-2014.

 1. CAPITAL + VISION. ΘΕΜΑ: Οργάνωση του πολυσυνεδρίου «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Το επόμενο Βήμα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου, στις 31/10 – 01/11 2014 και πρόταση οργάνωσης 2ωρου συνεδρίου – ΜΚΟ δωρεάν. Αρ. εγγρ: 1480/18-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΕΘ HELEXPO. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Συσκευασίας «DETROP» και στην 5η Διεθνή Έκθεση Οίνου «ΟΕΝΟS» οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα στο Δ.Ε.Κ.Θ. Αρ. εγγρ: 1847/16-07-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. GREEK AGORA EXPO. ΘΕΜΑ: Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Έκθεσης με θέμα: “GREECE WELCOMES YOU IN LONDON – FOOD & ART” στις 31/10 με 2/11 2014. Αρ. εγγρ: 10/07/2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε για την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής  και αποφασίζει να στείλει επιστολή στήριξης της ανωτέρω έκθεσης. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 6/25-08-2014.

 1. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την επιχειρηματική συμφωνία με την εταιρεία ΣΕΠ Α.Ε. μέσω τροποποιήσεων Φιλικού Διακανονισμού της αρχικής σύμβασης για το έργο κατασκευής του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ. Αρ. εγγρ: 1490/18-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΑΕΕ. ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 1479/18-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.Π.Α. ΘΕΜΑ: Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 1692/2 / 24-07-2014 (1482/18-08-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή για την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 7/25-08-2014.

 1. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή για τον υπάλληλο του Επιμελητηρίου, κο Μουζακίτη Λεωνίδα, για τις υπηρεσίες του. Αρ. εγγρ: 1504/19-08-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει  η ανωτέρω επιστολή να μπει στο φάκελο του κου Μουζακίτη. Αρ. απόφ: 8/25-08-2014.

 1. ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας για την εισαγωγή αγροτικών και άλλων προϊόντων από την Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 1503/19-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.& ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Ημερίδα με θέμα: «Το μέλλον και η βιωσιμότητα των Ελληνικών Επιμελητηρίων», την Τετάρτη 27/08/2014, στις 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Ε.Α. Αρ. εγγρ: 19/082014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη με θέμα: Οι ευθύνες είναι ανάλογες της θέσης που κατέχουμε». Αρ. εγγρ: 8733/06-08-2014 (1493/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την Γενική Συνέλευση στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 24014/04-08-2014 (1514/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός χρόνου Σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 4248/ Φ. 441 / 12-08-2014 (1494/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός χρόνου Σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 996/14-08-2014 (1495/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Ν. Δένδια, σχετικά με το κλίμα αβεβαιότητας και την έλλειψη ρευστότητας που συρρικνώνουν την παραγωγική δραστηριότητα και τις δράσεις που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας. Αρ. εγγρ: 852/16-07-2014 (1363/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χαρδούβελη, σχετικά με την καθιέρωση ελάχιστου ορίου για την υπαγωγή επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών σε καθεστώς ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 969/6-8-2014 (1501/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 895/22-07-2014 (1402/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή του Βουλευτή Ν. Λευκάδας, κο Σολδάτο Θεόδωρο, σύμφωνα με τις απόψεις των τοπικών επιμελητηρίων, για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1497/19-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού, κα Κεφαλογιάννη Όλγα, σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 4393/7-8-2014 (1496/1900802014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 947/15-07-2014 (1362/22-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή για την συγκρότηση της νέας Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 9/25-08-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από τον ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 1058/8-8-2014 (1506/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ειδικότερα του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ από τον ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 9124/6-8-2014 (1509/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώνεται και θα επανεξετάσει το θέμα της διαχείρισης ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από τον ΕΦΕΠΑΕ σε επόμενη Διοικητική Επιτροπή.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από τον ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 1422/7-8-2014 (1510/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χαρδούβελη, σχετικά με την καθιέρωση ελάχιστου ορίου για την υπαγωγή επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών σε καθεστώς ΦΠΑ. Αρ. εγγρ:5690/8-8-2014 (1500/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Γκ. Χαρδούβελη για παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων οικ. Έτους 2014. Αρ. εγγρ: 5008/16-07-2014 (1364/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Περίληψη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: «MedDiet: Mediterranean Diet & Enhancement of Traditional Foodstuff», Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED ENPI CBC. Αρ. εγγρ: 5000/15-07-2014 (1365/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Ν. Δένδια σχετικά με την διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από τον ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 5172/21-07-2014 (1415/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Ν. Δένδια, για την διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 2480/Φ.0507/17-07-2014 (1376/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Οικονομικού Επόπτη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 2883/Φ.2711/22-07-2014 (1407/29-07-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή για την εκλογή του νέου Οικονομικού Επόπτη του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 10/25-08-2014.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ Επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κο  Χαρ. Αθανασίου με αίτημα την άμεση τροποποίηση της διάταξης που αφορά στο όριο της ηχοστάθμης και την αποποινικοποίηση  των διατάξεων για το άνοιγμα των κουφωμάτων στα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σίτισης και ψυχαγωγίας. Αρ. εγγρ:3524/21-07-2014 (1375/22-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αναγγελία της 6ης Πανελλήνιας Έκθεσης «Κορινθία 2014» προϊόντων, εμπορίου, τουρισμού, εξοπλισμού, επιχειρήσεων, παροχής υπηρεσιών και κατοικίας. Αρ. εγγρ: 8404/21-07-2014 (1412/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο Ν. Δένδια σχετικά με την διαχείριση ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ από τον ΕΦΕΠΑΕ. Αρ. εγγρ: 118/23-07-2014 (1408/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την αλλαγή της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης. Αρ. εγγρ: 1618/24-07-2014 (1409/29-07-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή ενημέρωσης αποτελεσμάτων επιλογής όσον αφορά στην κοινή πρόταση στο πλαίσιο του ERASMUS και ΚΑ Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων. Αρ. εγγρ: 1446/6-8-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση νέας Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 2141/31-07-2014 (1481/18-08-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή για την συγκρότηση της νέας Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Β. Θεμάτων. Αρ. απόφ: 11/25-08-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην «1η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Ξάνθης» & στην «3η Έκθεση Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας». Αρ. εγγρ: Φ 522/4223 / 01-08-2014 (1483/18-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χαρδοόβελη, σχετικά με την απαλλαγή των Βιοτεχνιών από τον ΕΝΦΙΑ. Αρ. εγγρ: 2775/11-08-2014 (1505/19-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. – Δ/ΝΤΗ Β.Ε.Π. – ΤΜΗΜΑ Δ/Ο Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κας Ε. Τσόλα – Γκλεζάκου, για χορήγηση προκαταβολής ύψους 2.500,00 ευρώ από το μισθό της. Αρ. εγγρ: 1515/21-08-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την αίτηση της κας Ε. Τσόλα – Γκλεζάκου για χορήγηση προκαταβολής από το μισθό της. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Αρ. απόφ: 12/25-08-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Κέντρου Διαμεσολάβησης στις έδρες των κατά τόπους Επιμελητηρίων της χώρας». Αρ. εγγρ: 1823/19-08-2014 (1517/21-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Γκ. Χαρδούβελη, για αναθεώρηση της απόφασης επιβολής ΕΝΦΙΑ στα βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια. Αρ. εγγρ: 4979/Φ.10.54 / 22/8/2014 (1519/25-08-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Πρόταση για δυνατότητα ολικής ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων με χαμηλά κοστολόγια χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αρ. εγγρ: 1520/25-08-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Σε ανταπόδοση της επίσκεψης μελών του Β.Ε.Π. στο Επιμελητήριο της Στουτγάρδης, την 25/09/2014 και μέχρι τις 28/09/2014 θα επισκεφθεί το Β.Ε.Π. αντιπροσωπεία του Γερμανικού Επιμελητηρίου αποτελούμενη από τους κυρίους Reichhold & Messbecher, Munkwitz & Munkwitz – Berdux, Urbansky και την κυρία Ekaterina Kouli.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την κάλυψη όλων των αναγκαίων δαπανών που αναλογούν, εκτός των δαπανών του ξενοδοχείου «ΘΕΟΞΕΝΙΑ» στο οποίο θα διαμείνουν οι ανωτέρω επισκέπτες, οι οποίες θα καλυφθούν από τους ίδιους. Επιπλέον το Β.Ε.Π. αναλαμβάνει να διαμορφώσει πλήρες πρόγραμμα φιλοξενίας στο οποίο θα περιλαμβάνεται και επίσκεψη στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Αρ. απόφ: 13/25-08-2014.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Απολογισμός λειτουργίας Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2013. Αρ. εγγρ: 1403/29-07-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 2. ΟΛΠ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Σύσκεψη ενημέρωσης και προετοιμασίας για τα δύο μεγάλα γεγονότα της Γ.Σ. – Συνεδρίου της ESPO και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας που θα γίνουν το Μάιο του 2015 στον Πειραιά. Αρ. εγγρ: 17/072014 (1367/22-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΙΑ». ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής των επόμενων συναντήσεων του κύκλου «Συζητάμε & Συνεργαζόμαστε για το Θριάσιο». Αρ. εγγρ: 1366/22-07-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 4. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Συνάντηση Αντιπροσωπείας Ε.Ε.Α. – Δ.Ε.Ι.Α της Τράπεζας Ελλάδος. Αρ. εγγρ: 17/072014 (1368/22-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 5. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου, κου Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Οι ΜμΕ και τα Επιμελητήρια σφαγιάζονται, οι πολυεθνικές και τα μονοπώλια επιχαίρουν, η κυβέρνηση σε ρόλο τροχονόμου συμφερόντων». Αρ. εγγρ: 1414/29-07-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 6. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Προέδρου, κου Ι. Χατζηθεοδοσίου, για αλλάγή του πτωχευτικού κώδικα. Αρ. εγγρ: 1473/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 7. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις από ενδεχόμενο εμπάργκο της Ρωσίας στην χώρα μας. Αρ. εγγρ: 1478/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 8. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κο Ι. Χατζηθεοδοσίου, με τον Πρόεδρο της Ε.Α.Ε.Ε., κο Αλ. Σαρρηγεωργίου. Αρ. εγγρ: 1476/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 9. Δ.Σ.Π. – Ε.Β.Ε.Π. – Ε.Σ.Π. ΘΕΜΑ: Κοινό δελτίο τύπου για την παραμονή των δικαστηρίων στο κέντρο του Πειραιά. Αρ. εγγρ: 18/072014 (1369/22-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 10. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κατάθεση πρότασης επιδότησης εισφορών των Πειραϊκών Επιχειρήσεων στον ΟΑΕΔ λόγω έργων μετρό και τραμ. Αρ. εγγρ; 21/07/2014 (1370/22-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 11. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση του Ε.Β.Ε.Π. για «Εύλογη αμοιβή Επιμελητηριακής υποστήριξης Επιχειρήσεων στο δίπτυχο «ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΥΓΙΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». Αρ. εγγρ: 1406/29-07-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 12. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη στα γραφεία της Κ.Ε.Ε.Ε. του Υπουργού Ανάπτυξης, κου Ν. Δένδια και του Υφυπουργού, κου Γερ. Γιακουμάτου. Αρ. εγγρ: 15/072014 (1377/22-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 13. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, κο Ι. Βρούτση. Αρ. εγγρ: 1474/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 14. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, κο Μ. Βορίδη, για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Αρ. εγγρ: 1475/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 15. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συνάντηση του προέδρου, κου Κ. Μίχαλου, με Κινέζους επιχειρηματίες. Αρ. εγγρ: 1513/19-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 16. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Λήψη πρωτοβουλιών από τον πρόεδρο, κο Κ. Μίχαλο, για άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας. Αρ. εγγρ: 1511/19-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 17. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του προέδρου, κου Β. Κορκίδη για τις αλλαγές στο ΦΠΑ και ΑΦΜ των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1470/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 18. Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έκπληξη της ΕΣΕΕ από την απόφαση για εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους οφειλετών. Αρ. εγγρ: 1512/19-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 19. ΟΜ.Υ.Λ.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή με νέα ουσιαστικά στοιχεία και ενημερωτικές πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με το ζήτημα του φιλικού διακανονισμού μεταξύ ΟΛΠ ΚΑΙ COSCO. Αρ. εγγρ: 1471/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 20. ΕΝΔΥ/ΟΕΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή χαιρετισμού για την νομοθετική πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την λήψη μέτρων ενίσχυσης των υπηρεσιών οικονομικής διπλωματίας και προώθησης των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Αρ. εγγρ: 1472/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 21. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς παραγωγούς και μεταποιητές για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ στο ΚΙΛΚΙΣ». Αρ. εγγρ: 1932/18-07-2014 (1413/29-07-2014). Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 22. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον καθηγητή Αεροδιαστημικής και συνεργάτη της ΝΑΣΑ, Δρ. Περικλή Παπαδόπουλο, και στην ομάδα Λ-ΣAT για την εκτόξευση και ελλιμένιση του μικροδορυφόρου  Λ-ΣAT στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αρ. εγγρ: 1477/18-08-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  2.725.75 ευρώ (ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ: 13).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 000438737, ΠΟΣΟ: 40,97 + ΦΠΑ 13% (6,20), ΣΥΝΟΛΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ.000464348, ΠΟΣΟ: 44,65 + ΦΠΑ 13% (5,81), ΣΥΝΟΛΟ: 50,46 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 50240, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ: 00000504, ΠΟΣΟ: 238,16 + ΦΠΑ 23% (54,79), ΣΥΝΟΛΟ: 292,95 ΕΥΡΩ.
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.26, ΠΟΣΟ: 180,90 + ΦΠΑ 13% (23,51), ΣΥΝΟΛΟ: 204,41 ΕΥΡΩ.
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.27, ΠΟΣΟ: 200,55 + ΦΠΑ 13% (26,07), ΣΥΝΟΛΟ: 226,62 ΕΥΡΩ.
 7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ. ΤΙΜ132, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10), ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 8. ENTOS ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ. ΤΙΜ: 000446 ΣΕΙΡΑ Α, ΠΟΣΟ: 53,66 + ΦΠΑ 23% (12,34), ΣΥΝΟΛΟ: 66,00 ΕΥΡΩ.
 9. ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΕΠΕ «ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ». ΑΦΜ: 999298617, ΑΡ. ΤΙΜ: 603, ΠΟΣΟ: {138,00 + ΦΠΑ 13% (17,94)} + {32,00 + ΦΠΑ 23% (7,36)}, ΣΥΝΟΛΟ: 195,30 ΕΥΡΩ.
 10. E. SHOP.GR. ΑΦΜ: 099935390, ΑΡ. ΤΙΜ: ΣΕΙΡΑ 41 19526, ΠΟΣΟ: 324,39 + ΦΠΑ 23% (74,61), ΣΥΝΟΛΟ: 399,00 ΕΥΡΩ.
 11. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ: 000070, ΠΟΣΟ: 180,00 + ΦΠΑ 23% (41,40), ΣΥΝΟΛΟ: 221,40 ΕΥΡΩ.
 12. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜ. ΙΗ2 3703, ΠΟΣΟ: 63,57 + ΦΠΑ 23% (14,62), ΣΥΝΟΛΟ: 78,19 ΕΥΡΩ.
 13. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765, ΑΡ. ΤΙΜ. 25986, ΠΟΣΟ: 134,36 + ΦΟΡΟΙ (48,64), ΣΥΝΟΛΟ: 183,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των  ανωτέρω τιμολόγιων συνολικού ποσού 2.725,75 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

         

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter