ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 25-04-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 25/04/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 25η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 608/24-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος  Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Απουσιάζουν οι:  Παπαμανώλης - Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται: ο Πρόεδρος του τμήματος Υπηρεσιών του Δ.Σ. Β.Ε.Π., κ. Πούλος Ζαχαρίας και ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας. Χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 43997/24-04-2018 (589/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.3,δ,γ,γ, σε συνδυασμό με την παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.4497/2017. Αρ. εγγρ: 31113/16-03-2018 (590/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αρ. εγγρ: 594/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. ΘΕΜΑ: Προτάσεις συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις της Μ. Ανατολής. Αρ. εγγρ: 593/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εθνικής συμμετοχής στην 1η Διεθνή έκθεση εισαγωγών Κίνας, από 5- 10/11/2018. Αρ. εγγρ: 597/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       I PLUS & I PLUS RADIO. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση μουσικής σε δημόσιους χώρους επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 591/24-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει μία εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν, κατά κύριο λόγο, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να ενημερωθούν για το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Επίσης αποφασίζει να σταλεί πρόσκληση στον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Ξάνθης, κ. Θάνο Μωραΐτη, για να παρευρεθεί και να μιλήσει στην ανωτέρω εκδήλωση. Εντέλλονται τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν. Απόφ.1/25-04-2018.

 1. 7.       ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ – Φεβρουάριος και Μάρτιος 2018. Αρ. εγγρ: 600/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ανανέωση ετήσιας συνδρομής έτους 2018, ποσού 130,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 595/24-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2018, ποσού 130,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/25-04-2018.

 1. 9.       ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ – ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου. Αρ. εγγρ: 601/24-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 700,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/25-04-2018.

 1. 10.   ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο 3ο Επιχειρηματικό Φόρουμ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στις 17/7/2018, στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Αρ. εγγρ: 605/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, τις εκθέσεις και την αγορά της Τουρκίας. Αρ. εγγρ: 598/24-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του ερωτηματολογίου για την επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα 2012 – 2030. Αρ. εγγρ: 1135/13-04-2018 (592/24-04-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί στον κ. Ρουσέτο Λειβαδάρο για περαιτέρω διερεύνηση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/25-04-2018.

 1. 13.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα της Ένωσης σχετικά με τις αστικές εταιρείες των Επιμελητηρίων κατά το νέο νόμο 4497/2017. Αρ. εγγρ: 1137/13-04-2018 (602/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή διευκρινιστικών – διορθωτικών σημείων σχετικά με τις αστικές εταιρείες των Επιμελητηρίων κατά το νέο νόμο 4497/2017. Αρ. εγγρ: 1197/19-04-2018 (603/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και 6 προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των χρεών των επιχειρήσεων προς δημόσιους φορείς. Αρ. εγγρ: 354/Εξ/13-04-2018 (596/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Προέδρου. Αρ. εγγρ: 1778/18-04-2018 (607/24-04-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/25-04-2018.

 1. 17.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή λίστας μελών με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού. Αρ. εγγρ: 606/24-04-2018.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για την αποστολή των στοιχείων. Μερίμνη υπαλλήλου Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστου Δημήτριου. Απόφ.6/25-04-2018.

 1. 18.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το αναρτημένο αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ. Αρ. εγγρ: Φ.971/1279/18-04-2018 (599/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνάντηση και τη συνεδρίαση της εκτελεστικής Επιτροπής των εκπροσώπων του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διασυνοριακών Περιοχών, από 28 – 30/06/2018, στην Ξάνθη. Αρ. εγγρ: Φ.191/1294/19-04-2018 (604/24-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης απόσπασης – μετάταξης του υπαλλήλου του Β.Ε.Π.. κ. Χρηστίδη Βασίλειου. Αρ. εγγρ: 565/13-04-2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα παράτασης απόσπασης του υπαλλήλου του Β.Ε.Π. κ. Βασίλη Χρηστίδη, και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/25-04-2018.

 1. 21.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Εισήγηση του τμήματος για κατάθεση ένστασης σχετικά με τη μη αποπληρωμή πέντε προγραμμάτων ΛΑΕΚ (1 – 30) έτους 2017.

Η Τμηματάρχης Βιοτεχνικών Θεμάτων αναφέρει στη Δ.Ε. ότι σύμφωνα με την από 20/03/2018 απόφαση, που αναρτήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, τα προγράμματα με κωδικούς:

3201700720 (ΙΡΙΣ Α.Ε.)

3201700684 (ΑΠΟΨΗ Α.Ε.)

3201700735 (ΙΡΙΣ Α.Ε.)

3201700676 (ΑΠΟΨΗ Α.Ε.) και

3201701375 (TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.)

που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρίθμ. 47426/28-06-2017 εγκυκλίου του ΟΑΕΔ, δεν θα αποπληρωθούν γιατί: «Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ταύτιση – εγκυρότητα μεταξύ των δηλωθέντων στο πρόγραμμα δεδομένων (καταρτιζομένων και επιχειρήσεων)και των αντίστοιχων που απεικονίζονται στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ».

Με δεδομένα ότι: Τα προγράμματα ελέγχονται από τον ΟΑΕΔ τόσο κατά την υποβολή προς υλοποίησή τους, αλλά και κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους από ελεγκτές – υπαλλήλους του ΟΑΕΔ καθώς και ότι εργοδοτικοί φορείς, φορείς εργαζομένων και Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δεν διαθέτουν τα μέσα για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ (μέσα που διαθέτουν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τμηματάρχης Βιοτεχνικών Θεμάτων αιτείται την έγκριση της Δ.Ε. προκειμένου να υποβληθεί ένσταση κατά της εν λόγω απόφασης και να ζητηθεί η ακύρωση αυτής στο σύνολό της.

Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, η Δ.Ε. αποφασίζει να κατατεθεί ένσταση σχετικά με τη μη πληρωμή των ανωτέρω πέντε προγραμμάτων ΛΑΕΚ σε συνεργασία με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που προαναφέρονται. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/25-04-2018.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Απολογισμός δράσεων έτους 2017 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η Τμηματάρχης Βιοτεχνικών Θεμάτων αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4497/2017, πρέπει να συνταχθεί απολογισμός δράσεων για το έτος 2017, στον οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, σε σχέση με εκπαιδευτικά, ερευνητικά, κοινωνικά ζητήματα, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Οι δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Απολογισμό που επισυνάπτεται.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή μέχρι τέλος Μαΐου 2018 πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, η Τμηματάρχης αιτείται την έγκριση της Δ.Ε. για τον Απολογισμό Δράσεων έτους 2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει τον απολογισμό των δράσεων του Β.Ε.Π. έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/25-04-2018.

 1. 23.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ (ΣΕΝΑΒΙ-ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ-ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ-ΒΙ.ΠΑ.Σ). ΘΕΜΑ: Εισήγηση θέσεων – προτάσεων από τις τέσσερις Ενώσεις για το Master Plan του ΟΛΠ Α.Ε. Αρ. εγγρ: 614/24-04-2018.

Η Δ.Ε. αναβάλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση. Απόφ.10/25-04-2018.

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 9.619,70 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ. 158, ΠΟΣΟ: 80,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 2. ΡΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ. ΑΦΜ: 075275339, ΑΡ.ΤΙΜ.2047, ΠΟΣΟ: 33,90 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
 3. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΑΦΜ: 094449116, ΑΡ.ΤΙΜ.ΤΔΑ-Β-0019749, ΠΟΣΟ: 990,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299. Αρ. απόφ.14/04-04-2018.
 4. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΟΥ 375, ΠΟΣΟ: 3.430,00 + ΦΠΑ 24% (823,20), ΣΥΝΟΛΟ: 4.253,20 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0419. Αρ. σύμβασης: 1703/28-12-2017.
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ. ΑΦΜ: 998985432, ΑΡ.ΤΙΜ. Β 13068, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ: 9761δ. Αρ. απόφ.18/07-02-2018.
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.89, ΠΟΣΟ: 232,60 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ: 0859. Αρ. σύμβασης: 1698/28-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 9.619,70  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

                                        

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ                

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter