ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 25-05-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 25/05/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 25η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 668/24-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Σπανού Μαρία, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης  Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Σχέδιο τροποποίησης άρθρων των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. Αρ. εγγρ: ΔΠΠ1452/15-05-2017 (625/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση – Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017. Αρ. εγγρ: 624/16-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 55922/18-05-2017 (646/19-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. για ενημέρωση. Απόφ.1/25-05-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση φακέλου της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. λόγω αρμοδιότητας. Αρ. εγγρ: 53524/10-05-2017 (665/23-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε, ότι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης δεν έχει αρμοδιότητα να τοποθετείται και να παίρνει θέση για το που εγγράφονται οι επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο. Η εταιρεία είναι μέλος του Επιμελητηρίου από και είναι σωστά εγγεγραμμένη.

Κατόπιν τούτου, η Δ.Ε. εμμένει στην απόφασή της περί μη διαγραφής και μεταφοράς του φυσικού φακέλου της ανωτέρω εταιρείας στο Ε.Β.Ε.Π. και αποφασίζει να σταλεί απάντηση με τη συνδρομή δικηγόρου. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.2/25-05-2017.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων ειδικοτήτων καταρτισμένων τεχνιτών και αποστολή απόψεων και προτάσεων των φορέων μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής πίνακα έως τις 23/05/2017. Αρ. εγγρ: 644/19-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Κρούσματα απάτης στη γαλλική αγορά με θύματα ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Αρ. εγγρ: Φ.2270/ΑΣ 224/12-04-2017 (622/16-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/25-05-2017.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή μηνιαίου δελτίου «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία», τεύχος Νο.4. Αρ. εγγρ: Φ.2200/0281/12-05-2017 (661/23-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην Έκθεση «SUPER MARKET, MINI MARKET ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», στο METROPOLITAN EXPO, στα Σπάτα, στις 20 – 22/10/2017. Αρ. εγγρ: 627/16-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Ενημερωτική επιστολή σχετικά με τον ορισμό μέλους στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Αρ. εγγρ: 17203/10-05-2017 (645/19-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να ενημερωθεί η κα Λιόση ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/25-05-2017.

 1. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017». Αρ. εγγρ: 621/16-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSESSION EVENTS. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο Συμπόσιο Ελληνικού σήματος “Made in Greece”, 31 Μαΐου 2017, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Αρ. εγγρ: 614/16-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα GOLDEN VISA στις 29/05/2017, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Αρ. εγγρ: 658/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. MELIARTOS. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την παροχή υπηρεσιών catering – Πρόταση μελλοντικής συνεργασίας. Αρ. εγγρ: 664/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του. Αρ. εγγρ: 6690/12-05-2017 (619/16-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης και να επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/25-05-2017.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συνδέσμου με το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 641/19-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου με το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 2499 β). Απόφ.6/25-05-2017.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΥΕ). ΘΕΜΑ: Εκλογές ΟΒΥΕ. Αρ. εγγρ: 623/16-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/25-05-2017.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 670/24-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή για την ανάληψη των καθηκόντων, να οριστεί συνάντηση και να προταθεί συνεργασία για επιχειρήσεις του Β.Ε.Π. οι οποίες ασχολούνται με τροφοδοσία, οινοποιία κ.λ.π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/25-05-2017.

 1. JOIN CARGO. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής στοιχείων επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 663/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιοι προσωρινής Επιτρόπου και ΟΠΙ για την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων για την δημόσια εκτέλεση μουσικής. Αρ. εγγρ: 656/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Προσφορά συμμετοχής εταιρειών στον Οδηγό Εξαγωγικών Επιχειρήσεων του ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ: 615/16-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή – πρόταση συνάντησης προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο ΕΤΕΑΝ, κ. Κων. Γαλιάτσο, με σκοπό τη στήριξη των νησιωτικών επιχειρήσεων στο θέμα των χρηματοδοτήσεων. Αρ. εγγρ: 6104/12-05-2017 (620/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στο Συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία», στις 26 – 27/05/2017, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αρ. εγγρ: 655/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Δημόσια Ακρόαση για την Επιχειρηματικότητα στα Ευρωπαϊκά Νησιά, στις 02/06/2017, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. Αρ. εγγρ: 888/08-05-2017 (616/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Γενική συνέλευση INSULEUR, στις 02/06/2017, στις Βρυξέλλες – Εξουσιοδότηση σε περίπτωση απουσίας. Αρ. εγγρ: 662/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη, για ορισμό συνάντησης. Αρ. εγγρ: 29/23-05-2017 (666/23-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή του χαιρετισμού του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Αντ. Παπαδεράκη, στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα. Αρ. εγγρ: 1365/15-05-2017 (618/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή – παρέμβαση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Πάνο Σκουρλέτη, με θέμα την μονιμοποίηση συμβασιούχων αστικών εταιρειών Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 1234/04-04-2017 (626/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής του υπολοίπου του λογαριασμού της Ένωσης όπως αυτό εμφανίζεται στα βιβλία του Β.Ε.Π. στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Κεντρικής Ένωσης, κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ. Αρ. εγγρ: 1364/15-05-2017 (630/16-05-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναλάβει το θέμα το τμήμα Δ/Ο. Απόφ.9/25-05-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με το Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: 1404/17-05-2017 (657/23-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Αναβολή διοργάνωσης Γ΄ Φεστιβάλ Τουρισμού λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Αρ. εγγρ: 667/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, με θέμα το ζήτημα της ΑΕΠΙ. Αρ. εγγρ: 2738/11-05-2017 (628/16-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λυδία Κονιόρδου, περί των πνευματικών δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: Φ. 971/1333/15-05-2017 (643/19-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην γιορτή «Η Δραμοινογνωσία», από 21 – 28/05/2017, στη Δράμα. Αρ. εγγρ: 659/23-05-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γ. Χουλιαράκη, σχετικά με τα προβλήματα των δανείων των επιχειρήσεων και το Νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Αρ. εγγρ: 1784/19-05-2017 (660/23-05-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., Κ. Φίλιππου Γεωργίου, χορήγησης προκαταβολής 1.500,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 611/15-05-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την χορήγηση προκαταβολής 1.500,00 ευρώ στον ανωτέρω υπάλληλο μετά την έγκριση της τροποποίησης του Προϋπολογισμού 2017. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 6213). Απόφ.10/25-05-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά μιας συσκευής καταστροφής εγγράφων.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την αγορά συσκευής καταστροφής εγγράφων. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ.1299). Απόφ.11/25-05-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διόρθωση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017 λόγω έγκρισης διακρατικού προγράμματος INTERREG με τίτλο: «ADRION – NEWBRAIN».

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι λόγω της έγκρισης ενός διακρατικού προγράμματος INTERREG με τίτλο: “ADRION – NEWBRAIN”, στο οποίο μετέχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ως εταίρος με το ποσό των 160.000,00 ευρώ, θα πρέπει να γίνει διόρθωση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017, προκειμένου να οριστούν οι κωδικοί που θα αφορούν στο πρόγραμμα αυτό, ως κάτωθι:

 

 

 

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει τη διόρθωση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2017 και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη Διευθυντή και τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/25-05-2017.

 

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.417,58 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000375880, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ. ΑΦΜ: 045278146, ΑΡ.ΤΙΜ.2904, ΠΟΣΟ: 72,00 + ΦΠΑ 24% (17,28), ΣΥΝΟΛΟ: 89,28 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΔΙΠΛΑΣ. ΑΦΜ: 043646136, ΑΡ.ΤΙΜ.155, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 24% (24,00), ΣΥΝΟΛΟ: 124,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 4. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.75, ΠΟΣΟ: 192,50 + ΦΠΑ 24% (46,20), ΣΥΝΟΛΟ: 238,70 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 5. “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000239, ΠΟΣΟ: 459,00 + ΦΠΑ 24% (110,16), ΣΥΝΟΛΟ: 569,16 ΕΥΡΩ (κωδ.1261).
 6. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094042875, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ Α 000003423, ΠΟΣΟ: 339,62 + ΦΠΑ 6% (20,38), ΣΥΝΟΛΟ: 360,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 1259).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.417,58  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ    ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ          

  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                            

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter