ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 26-4-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 26/04/2013

                                                                                                                           

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 26η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 768/25-4-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. ΟΠΕ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέμα: 38η Διεθνής Έκθεση Κύπρου. 24 Μαίου-2 Ιουνίου 2012. Έγγρ. 767/25-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στα εγκαίνια της έκθεσης να παρευρεθεί ο Πρόεδρος Κος Ανδριανός Μιχάλαρος .Επίσης στον χώρο του περίπτερου του ΒΕΠ να βρίσκονται έως 2 υπάλληλοι από το προσωπικό του ΒΕΠ (τις μισές μέρες ο ένας υπάλληλος και τις υπόλοιπες ο άλλος), και ακόμα μπορεί να πάει και κάποιο μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Επί των ανωτέρω να γίνουν οι ανάλογες δαπάνες.  Αρ. απόφ. 1/26-4-2013.

 

 1. Συνεργασία με Φορέα Πιστοποίησης. Το συγκεκριμένο θέμα το επεξεργάζεται  ο συνεργάτης του ΒΕΠ Κος Χαλόφτης.Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  το ως άνω θέμα να συζητηθεί στην Επιτροπή Διαπίστευσης ΒΕΠ για Πιστοποίηση Επαγγελμάτων την ερχόμενη Τρίτη και προωθεί το θέμα στο Δ.Σ. Επισυνάπτεται η εισήγηση στο παρόν πρακτικό. Αρ. απόφ. 2/26-4-2013.

 

 1. Υποβολή πρότασης συμμετοχής σε διακρατικό πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το ως άνω θέμα στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 3/26-4-2013.

 

 1. Πρόγραμμα αναβάθμισης προσόντων εργοδοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε κλάδους, που επηρεάζονται από την κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προωθήσει το ως άνω θέμα στο Δ.Σ. Επισυνάπτεται η εισήγηση στο παρόν πρακτικό. Αρ. απόφ. 4/26-4-2013.

 

 1. ELVIK SA. Θέμα: Ανακοίνωση ένωσης ναυπηγοεπισκευαστών. Αρ. πρωτ. 698/16-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Θέμα: Χορηγία ύψους 2.000 ευρώ για την κάλυψη έκδοσης του τουριστικού οδηγού για τον Πειραιά. Αρ. πρωτ. 699/16-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διερευνηθεί από την Υπηρεσία και προωθεί το αίτημα στην επιτροπή οικονομικών ενισχύσεων. Αρ. απόφ. 5/26-4-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς (Ε.Ρ.Φ.Ξ.) Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Αρ. πρωτ. 714/18-4-2013. Η Δ.Ε. ΟΡΙΖΕΙ ως τακτικό μέλος τον Κο Μανωλάκο Σωτήριο και ως αναπληρωματικό μέλος τον Κο Τσιριγώτη Πέτρο. Αρ. απόφ. 6/26-4-2013. (Μερίμνη τμήμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β3 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β. ΑΦΡΙΚΗ, Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ & ΧΩΡΕΣ ΚΟΛΠΟΥ. Θέμα: Συντονιστική σύσκεψη για 4η Μ.Δ.Ε. Ελλάδος – Σ. Αραβίας  στις 26/4/2013. Ορισμός εκπροσώπου μας. Αρ. πρωτ. 725/18-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΓΓΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Θέμα: Αίτηση προς ΒΕΠ διαγραφής του χωρίς να πληρώσεις τις οφειλές του. Αρ. πρωτ. 609/4-4-2013. Η Δ.Ε ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει η διαγραφή της ως άνω επιχείρησης εφόσον χρωστάει. Αρ. απόφ. 7/26-4-2013. (Μερίμνη τμήμ. Μητρώου).

 

 1. INSULEUR. Θέμα: Παρουσίαση των πρωτοβουλιών των Νησιωτικών Επιμελητηρίων στο Forum των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου στις 15 Μαίου στην Βοσνία με τον Τουρισμό. Ζητούν να στείλουμε πληροφορίες σχετικά με πρωτοβουλίες, προγράμματα και σχέδια στα οποία συμμετέχουμε μέχρι τις 6 Μαίου, ώστε να ενσωματωθούν στην παρουσίαση. Αρ. εγγρ. 747/22-4-2013.Η Δ.Ε. ενημερώθηκε. (Μερίμνη τμήμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. 11ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις Επιχειρήσεις Διεθνούς Διαμεταφοράς και Logistics με θέμα «Southeast European Intermodality» στις 16 και 17 Μαίου 2013 στο ξενοδοχείο Metropolitan. Aρ. Εγγρ. 750/22-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Αρ. απόφ. 8/26-4-2013.

 

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών-Βιβλιοπωλών.Θέμα: Επιχόρηγηση 20.000 ευρώ για τον συντονισμό των προσπαθειών της Ομοσπονδίας προς την σωστή έκθεση και προβολή των πνευματικών και πολιτιστικών προιόντων της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Αρ. πρωτ. 761/23-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην δοθεί η ως άνω επιχορήγηση. Αρ. απόφ. 9/26-4-2013.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΕΠ. Θέμα: Οικονομικός απολογισμός έτους 2012. Αρ. πρωτ. 746/22-4-2013. Η Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον απολογισμό του 2012 και προωθεί το θέμα στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 10/26-4-2013.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κο Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την μείωση του ενεργειακού κόστους στη χώρα μας. Αρ. πρωτ. 701/16-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Γραφείο Υφυπουργού. Θέμα: Διαβίβαση εγγράφου του ΒΕΠ με αρ. πρωτ. 573/1-4-2013 στο γραφείο Υπουργού Οικονομικών Κου Ι. Στουρνάρα. Αρ. πρωτ. 700/16-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ13). Θέμα: Διευκρινίσεις επί θεμάτων κυκλοφορίας μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) Αρ. πρωτ. 721/18-4-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανεβάσει το συγκεκριμένο θέμα στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 11/26-4-2013. (Μερίμνη τμήμ. Μηχανογράφησης).

 

 1. ΕΛΕΤΑΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θέμα: Σχέδιο Νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αρ. πρωτ. 749/22-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Δελτίο τύπου. Δήλωση προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη για την απελευθέρωση των Κυριακών και την απόρριψη της δημιουργίας αναπτυξιακής Τράπεζας από κύκλους του ΥΠΑΝΥΠ. Αρ. εγγρ. 751/22-4-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 1. RAINBOW GROUP ΕΠΕ. ΑΦΜ: 099328240, AΡ. ΤΙΜ. 291018, ΠΟΣΟ: 31,03 ΕΥΡΩ.

 

 1. TROPIK-ANNA. AΦΜ: 043426096, ΑΡ. ΤΙΜ. 48, ΠΟΣΟ: 60 EΥΡΩ + ΦΠΑ 13% ΣΥΝΟΛΟ: 67,80 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 656, ΠΟΣΟ: 65 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 79,95 EYΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ.ΤΙΜ. 20244, ΠΟΣΟ: 120,70 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 148,46 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ.ΤΙΜ. 20190, ΠΟΣΟ: 71,07 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 87,43 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 084239246, AΡ. ΤΙΜ. 18742, ΠΟΣΟ: 120 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 147,60 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, AΡ. ΤΙΜ. 120, ΠΟΣΟ: 3.430 EYΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 4.218,90 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΑΦΜ: 036996969, AΡ. ΤΙΜ. 100, ΠΟΣΟ: 450 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 553,50 EYΡΩ.

 

 

Η Δ.Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter