ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 26-05-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 26/05/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 26η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 724/25-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συνδρομή όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαθεσίμων      του Β.Ε.Π. και αίτημα για αποδέσμευση ποσού για αγορά γραφείων. Αρ. εγγρ:      51270/17-05-2016 (734/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την εξέλιξη      επιμελητηριακών θεμάτων και αποστολή επιστολής του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου      και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντ. Παπαδεράκη. Αρ. εγγρ: 52998/20-05-2016      (743/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Π.Ο.Σ.Ε.Η.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία θα      πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/5/2016 στο Ξενοδοχείο Piraeus Theoxenia. Αρ. εγγρ:      320/17-05-2016 (728/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΝΙΚΟΣ      Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα έκδοση «Το εγχειρίδιο του Μικρομεσαίου      Επιχειρηματία. Αρ. εγγρ: 745/26-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην  39η      τακτική Γενική Συνέλευση στις 11/06/2016 στο Επιμελητήριο Λευκάδας. Αρ.      εγγρ: 5859/20-05-2016 (737/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 25/18-05-2016 (732/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, Υπαλλήλων ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ,      ΒΕΑ, ΒΕΠ και ΚΕΕΕ και την οριστική επίλυση του θέματος της εποπτείας των      Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 24/17-05-2016 (731/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ      ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Έκθεση ZUCHEX HOME 2016 στην Κωνσταντινούπολη από      22 – 25 Σεπτεμβρίου 2016. Αρ. εγγρ: 735/26-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      ρύθμιση των επιχειρηματικών και κόκκινων δανείων. Αρ. εγγρ:      1581/18-05-2016 (742/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,      κ. Γιάννη Τσιρώνη, σχετικά με τις προτάσεις Δασικής Νομοθεσίας για τα      Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ). Αρ. εγγρ: 1579/18-05-2016 (747/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, σχετικά με      τις επιπτώσεις στον Ελληνικό κλάδο ζυθοποιίας από την επικείμενη νέα      αύξηση του ΕΦΚ στο ζύθο. Αρ. εγγρ: 1642/19-05-2016 (741/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, που αφορά      στην καταβολή επιπρόσθετων τελών στους ΟΤΑ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.      Αρ. εγγρ: 1644/19-05-2016 (740/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με θέμα      την αναβολή του μέτρου της άρσης του καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ στην δεύτερη      ομάδα νησιών. Αρ. εγγρ: 1643/19-05-2016 (739/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόταση της ΔΕΘ για συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην 81η      ΔΕΘ στις 10 – 18/09/2016. Αρ. εγγρ: 1650/20-05-2016 (736/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του έργου Ψηφιακών Υπογραφών. Αρχή      εγγραφής/Επιμελητήρια: Εντεταλμένα Γραφεία. Αρ. εγγρ: 1583/18-05-2016      (733/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα τις      θέσεις και προτάσεις για την βελτίωση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Αρ.      εγγρ: 1570/17-05-2016 (730/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με αίτημα      παράτασης ημερομηνίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προγραμμάτων του      ΕΣΠΑ. Αρ. εγγρ: 1580/18-05-2016 (738/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την συμμετοχή στην Γενική      Συνέλευση της ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ: 418/17-05-2016 (729/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα το κοινό υπόμνημα για την ρύθμιση των επιχειρηματικών και των      κόκκινων δανείων. Αρ. εγγρ: 693/12-05-2016 (744/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επίσκεψη του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, κ. Αντώνη Παπαδεράκη      στο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 746/26-05-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομίας με θέμα τις      προτάσεις βελτίωσης των Υ.Μ.Σ. Αρ. εγγρ: 1547/Φ2711/19-05-2016      (749/26-05-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 86,44 ευρώ (2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000213899, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.

 

 1. Μ.      ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10122,      ΠΟΣΟ: 46,65 + ΦΠΑ 23% (9,35), ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 86,44 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter