ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 27-03-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 27/03/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 27η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 411/24-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Απουσίαζε ο κ. Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρ. εγγρ: οικ24330/ΔΒΠ 403/Φ.Α.6/28-02-2017 (341/16-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/27-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Απόσυρση και απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά φορητών εστιών αερίου. Αρ. εγγρ: οικ.25345/ΔΤΒΝ365/02-03-2017 (348/16-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/27-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση RAPEX με αριθμό Α11/0015/17 σχετικά με μαγειρική χύτρα. Αρ. εγγρ: ΔΤΒΝ 237/03-03-2017 (349/16-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/27-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. ΥΠΑΑΠΕΔ. ΘΕΜΑ: Ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή της Υ.Π.Α.Α.Π.Ε.Δ. από τον κ. Γεώργιο Ζησιμάτο. Αρ. εγγρ: 334/16-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/27-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επικείμενες δράσεις προς χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρ. εγγρ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΧ69466/6408/468/37/07-03-2017 (372/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε workshop που αφορά στην δημιουργία ενός μοντέλου εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο χώρο εργασίας το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Αρ. εγγρ: 389/20-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει ο ειδικός σύμβουλος του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτης. Επίσης εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως του δώσει υλικό (προσκλήσεις και πρόγραμμα) της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 6/4/2017 με θέμα την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Απόφ.5/27-03-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή στον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γ. Χαλόφτη, για την συμμετοχή και την σημαντική συνεισφορά στο εργαστήριο της Τρίτης 07/03/2017, με θέμα την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ της αγοράς εργασίας και της ΕΕΚ. Αρ. εγγρ: 390/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου προκειμένου να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με στόχο την υλοποίηση τμημάτων μαθητείας για ειδικότητες στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής. Αρ. εγγρ: 382/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, και ως αναπληρωματικό τον Διευθυντή του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλη Γιάγκα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/27-03-2017.

 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ. ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου για την ίδρυση τμημάτων μαθητείας για ειδικότητες που είναι απαραίτητες στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής. Αρ. εγγρ: 369/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. WIMA. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις σχετικά με την ανάδειξη ειδικοτήτων για την κατάρτιση – εκπαίδευση τεχνιτών για τις δραστηριότητες της ναυπηγοεπισκευής και την ένταξη αυτών σε σχολές μαθητείας, με αφορμή την συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την 15/03/2017 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αρ. εγγρ: 368/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Αρ. εγγρ: Δ.Υ./17-03-2017 (388/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ορίζει εκ νέου την σύμβουλο του Δ.Σ. του Β.Ε.Π., κα Λιόση Αντιγόνη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/27-03-2017.

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Περιστατικά εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών. Αρ. εγγρ: Φ.2270/71/ΣΗΔΕ0365/10-03-2017 (339/16-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/27-03-2017.

 1. ΛΟΥΚΑΣ Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτηση λύσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με την ιδιότητά του ως μετόχου και μέλους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (BIC ATTIKHΣ). Αρ. εγγρ: 331/16-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί η νομική υπηρεσία του Β.Ε.Π., ήτοι ο κ. Μανώλης Εγγλέζος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/27-03-2017.

 1. Π.Ε.Φ.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την πραγματοποίηση φορολογικών σεμιναρίων στο συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 385/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΟΣΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο διαβούλευσης με θέμα την προώθηση της συμμόρφωσης, των αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της δεοντολογίας στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αρ. εγγρ: 379/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε από το Διευθυντή του Β.Ε.Π. ότι υπάρχει συνεννόηση με τον Οργανισμό για να πραγματοποιηθεί συνάντηση  με το Επιμελητήριο μετά την 6/4/2017.

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Αρ. εγγρ: 335/16-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Αρ. εγγρ: 376/20-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/27-03-2017.

 1. Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Σ. ΘΕΜΑ: 2ος Πανελλήνιος διαγωνισμός σπουδαστών αρχιμαγείρων ΙΕΚ στις Σέρρες, 8 – 9/04/2017 – Πρόσκληση και ενημέρωση μελών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 386/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σκύρο, από 05 – 07/05/2017. Αρ. εγγρ: 6023/15-03-2017 (378/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα παραστούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος Β.Ε.Π., και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης Β.Ε.Π.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Στήριξη της νησιωτικής αγροτικής παραγωγής. Αρ. εγγρ: 6025/20-03-2017 (380/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Επιμελητηριακή αποστολή στην Ολλανδία με σκοπό την ενημέρωση για τις σχετικές εξελίξεις στον κλάδο των οδικών και συνδυασμένων μεταφορών και logistics, καθώς και στην λειτουργία λιμένων και εμπορευματικών κέντρων και τη σύνδεσή τους με χερσαία μεταφορικά δίκτυα,  από 26 έως 30/06/2017 – Ορισμός εκπροσώπου από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 4883/10-03-2017 (332/16-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ορίζει εκπρόσωπο το Διευθυντή του Β.Ε.Π., κ. Γιάγκα Μιχάλη. Επίσης εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. (ΚΩΔ. 2529δ). Απόφ.11/27-03-2017.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον κ. Κων. Μίχαλο, με θέμα την οικονομική ενίσχυση Επιμελητηριακών φορέων εκπροσώπησης νησιωτικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 879/13-03-2017 (371/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. INSULEUR. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση δημόσιας ακρόασης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα την επιχειρηματικότητα στα Ευρωπαϊκά νησιά, την Παρασκευή 02/06/2017 στις Βρυξέλλες. Αρ. εγγρ: 374/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. FORUM S.A. ΘΕΜΑ: XENIA 2017 από 25 – 27/11/2017 στο METROPOLITAN EXPO. Αρ. Εγγρ: 338/16-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Άραβες συμμετέχοντες στην Ημερίδα “DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD” – Συναντήσεις Β2Β. Αρ. εγγρ: 333/16-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Κατάλογος γερμανικών και διεθνών εκθέσεων 2017. Αρ. εγγρ: 337/16-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής στην 7η Έκθεση «ΚΡΗΤΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», από 06 – 14/05/2017 στο ΣΕΦ. Αρ. εγγρ: 387/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ.GR. ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί ελαιολάδου στο Λονδίνο, 07-10/04/2017. Αρ. εγγρ: 381/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. VERONE ADRESSAGE ET SIGNALISATION. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής λίστας εταιρειών ή κατασκευαστών για συνεργασία. Αρ. εγγρ: 340/16-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/27-03-2017.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή των αποτελεσμάτων της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg Balkan – Mediterranean και πρόταση διερεύνησης αντίστοιχων προγραμμάτων για μελλοντική συνεργασία. Αρ. εγγρ: 343/16-03-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/27-03-2017.

 1. BALKAN MED PROGRAMME. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την απόρριψη προγράμματος με τίτλο: “BALKANMEDIATOR” (ref.No.2252/26-04-2016, Priority Axis 1, Specific Objective1.1 – Competitive territories). Αρ. εγγρ: 384/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. EUROPEAN BUSINESS REVIEW (EBR). ΘΕΜΑ: Διάσκεψη συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου. Αρ. εγγρ: 383/20-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εξεταστεί το θέμα σε επόμενη Δ.Ε. Απόφ.14/27-03-2017.

 1. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την διαβούλευση του Π.Δ. «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ», μέχρι τις 13/3/2017. Αρ. εγγρ: 342/16-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί έγγραφο με τις θέσεις – προτάσεις του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.15/27-03-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Θέσεις – προτάσεις επί του υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ. «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ». Αρ. εγγρ: 667/13-03-2017 (373/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ για τα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 602/03-03-2017 (336/16-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τροποποιήσεις του Ν. 4399/2016 που αφορά ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των Νόμων 3299/2004 και 3908/2011. Αρ. εγγρ: 356/15-03-2017 (377/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ. ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 – Παράταση υλοποίησης ενταγμένων έργων έως 31/12/2018. Αρ. εγγρ: 383/15-03-2017 (375/20-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκ νέου αίτημα παράτασης αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων που έληξε την 07η Μαρτίου 2017. Αρ. εγγρ: 747/08-03-2017 (347/16-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΡΗΓΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς την Δ.Ε. Β.Ε.Π. για συνδρομή στην αξιολόγηση (οικονομική) και ανάρτηση σχετικής αγγελίας πώλησης στο site του Β.Ε.Π. της εταιρείας με την επωνυμία Γ.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ (RITA) με Α.Μ. 25137. Αρ. εγγρ: 370/20-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να το αναλάβει το θέμα ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλαρος Ανδριανός. Απόφ.16/27-03-2017.

 1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της. Αρ. εγγρ: ΔΔΘΤΟΚ Β 1039101 ΕΞ/15-03-2017 (399/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αύξηση Προϋπολογισμού Πρόσκλησης Προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του ΕΠΑνΕΚ, κωδικός πρόσκλησης 024/24-06-2016. Αρ. εγγρ: 778/17-03-2017 (400/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση συμμετοχής ΚΕΕ στο Αναπτυξιακό Συμβούλιο. Αρ. εγγρ: 777/17-03-2017 (402/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποδοχή του αιτήματος του Β.Ε.Π. για να θέσει η Κ.Ε.Ε.Ε. υπό την αιγίδα της την Ημερίδα που διοργανώνει το Β.Ε.Π. για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα την 06/04/2017. Αρ. εγγρ: 856/23-03-2017 (410/24-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή – διαμαρτυρία με σχετικό δελτίο τύπου για τις θέσεις του ΟΠΙ. Αρ. εγγρ: 1319/03-03-2017 (401/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕ.ΔΙ.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα ανάρτησης στο site του Β.Ε.Π. για νέο σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Αρ. εγγρ:403/22-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Μετονομασία της οδού Κενταύρου σε οδό Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου. Αρ. εγγρ: 11054/14-03-2017 (404/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Μετονομασία της πλατείας «Θυμάτων του αεροσκάφους C-130» σε πλατεία «Ηρώων αεροπόρων και πεσόντων C-130». Αρ. εγγρ: 11310/15-03-2017 (405/22-03-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ILF CONSULTING. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG 2014 – 2020 – Υποβολές έως 30/6/2017. Αρ. εγγρ: 406/22-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας και να γίνει μια παρουσίαση ενημερωτική. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.18/27-03-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS, με θέμα την γαλάζια οικονομία (BLUE ECONOMY/ENERGY CAREERS). Αρ. εγγρ: 409/22-03-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την πρόταση συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.19/27-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΖΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή γνωστοποίηση αποχωρήσεώς του από τα γραφεία 3 και 4 του 4ου ορόφου. Αρ. εγγρ: 412/27-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του Β.Ε.Π., κ. Μιχ. Γιάγκα, όπως παραλάβει τα κλειδιά για το μίσθιο. Απόφ.20/27-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου, την Τετάρτη 29/03/2017 στις 14:00, στο γραφείο του κ. Χριστόπουλου, στον 5ο όροφο. Αρ. εγγρ: 363/20-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να παραστεί η υπάλληλος του Β.Ε.Π., κα Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου, τμηματάρχης Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.21/27-03-2017.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Αρ. εγγρ: 122/17-03-2017 (352/17-03-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (ΚΩΔ. 2499ε). Απόφ.22/27-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση ηλεκτρολογικών εργασιών μετά υλικών για επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα στα γραφεία του Β.Ε.Π. στον 3ο όροφο με κόστος 800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον ηλεκτρολογικό πίνακα των γραφείων του 3ου ορόφου, η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την επισκευή του ανωτέρω πίνακα στον κ. Μουστάκα Δημήτριο, ηλεκτρολόγο, με κόστος 800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.23/27-03-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Προσφορές για παροχή υπηρεσιών στην Ημερίδα του Β.Ε.Π., την 06/04/2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων εισηγείται:

«Εν όψει της πραγματοποίησης της εκδήλωσης του Επιμελητηρίου, την 06/04/2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα: «Ο Βιοτεχνικός κόσμος του Πειραιά συνομιλεί με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα της Τεχνικής – Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το κοινό μέλλον», διενεργήθηκε έρευνα από το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων στην αγορά, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσίες για την ημερίδα, όπως αναφέρονται παρακάτω:

1). Για την μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ με πούλμαν από Μέγαρα προς το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστροφή: ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ έναντι του ποσού των 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

2). Για την μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ με πούλμαν από Πειραιά και ευρύτερες περιοχές προς το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστροφή: ΤΣΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ έναντι του ποσού των 390,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

3). Για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ έναντι του ποσού των 222,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

4). Για την βιντεοσκόπηση της εν λόγω εκδήλωσης: CORRECT PRODUCTIONS ΙΚΕ έναντι του ποσού των 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

5). Για την βιντεοσκόπηση του χαιρετισμού της αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κας Ρ. Αντωνοπούλου: GROUP DIAGONAL Ο.Ε. έναντι του ποσού των 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι». Αρ. εγγρ: 417/27-03-2017.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου, εγκρίνει τις ανωτέρω προσφορές και αναθέτει:

1). Την μεταφορά των μαθητών ΕΠΑΛ με πούλμαν από Μέγαρα προς το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστροφή στο  ΝΕΡΑΤΖΗ ΓΑΒΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ έναντι του ποσού των 223,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

2). Την μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ με πούλμαν από Πειραιά και ευρύτερες περιοχές προς το Ίδρυμα Ευγενίδου και επιστροφή στον ΤΣΑΓΑΛΙΩΤΗ ΘΩΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ έναντι του ποσού των 390,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

3). Την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ έναντι του ποσού των 222,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

4). Την βιντεοσκόπηση της εν λόγω εκδήλωσης στην εταιρεία CORRECT PRODUCTIONS ΙΚΕ έναντι του ποσού των 868,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και

5). Την βιντεοσκόπηση του χαιρετισμού της αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κας Ρ. Αντωνοπούλου: GROUP DIAGONAL Ο.Ε. έναντι του ποσού των 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων.  Απόφ. 24/27-03-2017

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π. κας Σφυράκη Καλλιόπης, χορήγησης προκαταβολής τριών μηνιαίων μισθών.  Αρ. εγγρ: 393/21-03-2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής τριών μηνιαίων μισθών στην ανωτέρω υπάλληλο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (Κωδ. 6213). Απόφ.25/27-03-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Ε.Ε., στις 12 – 14/05/2017, στη Δράμα. Αρ. εγγρ: 1016/17-03-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει ότι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε., εκτός των εκπροσώπων του Β.Ε.Π.  θα παραστεί και ο Οικονομικός Επόπτης της Δ.Ε. του Β.Ε.Π., κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος. Εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη όλων των εξόδων. Απόφ.26/27-03-2017.

 

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.449,00 ευρώ ( 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. J&P MOBILE SERVICES. ΠΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 078969066, ΑΡ.ΤΙΜ.002915, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 24% (6,00), ΣΥΝΟΛΟ: 31,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 2. J&P MOBILE SERVICES. ΠΑΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 078969066, ΑΡ.ΤΙΜ.00423, ΠΟΣΟ: 50,97 + ΦΠΑ 24% (12,23), ΣΥΝΟΛΟ: 63,20 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 3. OLYMPUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ. ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΥΛΟΣ. ΑΦΜ: 121289286, ΑΡ.ΤΙΜ.939, ΠΟΣΟ: 30,00 + ΦΠΑ 24% (7,20), ΣΥΝΟΛΟ: 37,20 ΕΥΡΩ (κωδ.0855).
 4. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.73, ΠΟΣΟ: 115,00 + ΦΠΑ 24% (27,60), ΣΥΝΟΛΟ: 142,60 ΕΥΡΩ (κωδ.0859).
 5. I. & A. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Α 2563, ΠΟΣΟ: 175,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0771).
 6. I. & A. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Α 2578, ΠΟΣΟ: 140,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0771).
 7. I. & A. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Α 2579, ΠΟΣΟ: 70,00 ΕΥΡΩ (κως.0771).
 8. I. & A. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Α 2580, ΠΟΣΟ: 70,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0771).
 9. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ.80, ΠΟΣΟ: 3.000,00 + ΦΠΑ 24% (720,00), ΣΥΝΟΛΟ: 3.720,00 ΕΥΡΩ (κωδ.7123).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.449,000  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ   ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ      ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ      ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter