ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 28-07-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 28/07/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 28η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 979/23-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Ματθιουδάκης Θεόδωρος Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζαν ο Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ». ΘΕΜΑ: Έκθεση Διοικητικής      Επαλήθευσης Δαπανών της Ε.Υ.Δ. Αρ. εγγρ: 1762/10-07-2015 (947/14-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ      ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόφασης του ΣτΕ      για την αίτηση ακυρώσεως της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας      «Ε.Ο.Α.Ε.Ν.» προς ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 67018/22-6-2015 (995/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών      σχετικά με την σύσταση Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πιστωτικό ίδρυμα και το      ημερήσιο εγκριτικό όριο έως 100.000,00 ΕΥΡΩ ανά πελάτη και πιστωτικό      ίδρυμα. Αρ. εγγρ: 658/ΕΞ/2015 / 21-07-2015 (1013/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση      απόφασης αναφορικά με τον ορισμό μελών Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου      Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων ΝΠΔΔ που      υπάγονται σε αυτές, με θητεία από 1-1-2015 έως 31-12-2016, προς ενημέρωση.      Αρ. εγγρ: 50178/27625 / 8-7-2015 (1001/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση της ημερομηνίας λήξης      επιλεξιμότητας δαπανών των έργων Τοπ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ε.Π.      «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αρ. εγγρ: 3426/30-06-2015      (949/14-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: Πρακτικό επαναληπτικής Τακτικής      Γενικής Συνέλευσης Εταιρικής Χρήσης (1/1 – 31/3/2014) του ΟΠΕ Α.Ε. υπό      εκκαθάριση. Αρ. εγγρ: 990/24-07-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Συνδέσμου για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι      επιχειρήσεις στον κλάδο των μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, ώστε να      επιλυθούν συγκεντρωτικά. Αρ. εγγρ: 4581/09-07-2015 (948/14-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση επιστολής του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. σχετικά με προβλήματα που      αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον κλάδο των μεταφορών και συναφών      υπηρεσιών, ώστε να επιλυθούν συγκεντρωτικά. Αρ. εγγρ: 5730/10-07-2015      (996/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ID HONESTY. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση      προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για      εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 991/24-07-2015.
 2. CONSUL K.E.K. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων      επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε      μικρές επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 992/24-07-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει για τα θέματα 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35 που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ να εξεταστούν όλες οι προτάσεις ώστε να γίνει κατανομή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/28-07-2015.

 1. BIC ΑΤΤΙΚΗΣ.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης Του BIC ΑΤΤΙΚΗΣ,      την Τετάρτη 15/07/2015 στις 16:30. Αρ. εγγρ: 5169/26-06-2015      (994/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ΚΟΜΝΗΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Κων. Μίχαλο. Αρ.      εγγρ: 1006/24-07-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ΚΟΜΝΗΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ανάπτυξης. Αρ.      εγγρ:1005/24-07-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΡΣΑΝΟΓΛΟΥ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε έρευνα της ICF INTERNATIONAL για      λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την γνώση ξένων γλωσσών και      την απασχολησιμότητα. Αρ. εγγρ: 999/24-07-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,      σχετικά με το μείζον θέμα που έχει προκύψει για τις επιχειρήσεις λόγω της      παρατεταμένης τραπεζικής αργίας. Αρ. εγγρ: 2162/17-07-2015 (989/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο,      σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τις επιχειρήσεις στην αποστολή      εμβασμάτων λόγω της τραπεζικής αργίας. Αρ. εγγρ: 2210/21-07-2015      (1003/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Διαβίβαση επιστολής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας      και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία τα οικονομικά στοιχεία των      Επιμελητηρίων θα αποστέλλονται από το 2016 στην Διεύθυνση Παρακολούθησης      Εποπτευομένων Φορέων του ανωτέρω Υπουργείου. Αρ. εγγρ: 2120/20-07-2015      (987/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Διαβίβαση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου, κ. Σταύρου Βαρδαλά,      σχετικά με τα έξοδα παράστασης του Προέδρου και των μελών της Διοικητικής      Επιτροπής των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 2227/23-07-2015 (1000/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Γενική Γραμματέα Εσόδων, κ. Κατερίνα Σαββαΐδου,      σχετικά με την μετάταξη του ΦΠΑ του βόειου κρέατος στο 23%. Αρ. εγγρ:      2172/20-07-2015 (1002/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη, στις      4/9 και 5/9/2015 στο Ε.Ε.Θ στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ:      2115/16-07-2015 (993/24-07-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επισκεφθούν την Δ.Ε.Θ.τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, ο Διευθυντής και δύο άτομα από το προσωπικό του Β.Ε.Π. Επίσης εντέλλεται το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη όλων των εξόδων τους (εισιτήρια, διαμονή, κ.λ.π.). Απόφ.2/28-07-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη      Τσακαλώτο, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις      λόγω της παρατεταμένης τραπεζικής αργίας. Αρ. εγγρ: 2701/Φ.371 /      10-07-2015 (998/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη      Τσακαλώτο, με θέμα την προτεραιότητα για την άμεση ομαλοποίηση της      λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Αρ. εγγρ: 3087/17-07-2015      (988/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΛΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημήτρη      Μάρδα, σχετικά με τις συνέπειες που δημιούργησε η επιβολή περιορισμών      κίνησης κεφαλαίων στις επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: 207/22-07-2015      91004/24-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΛΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Δημ.      Μάρδα, σχετικά με το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην πρωτογενή παραγωγή      προϊόντων και στους εργάτες γης, λόγω της επιβολής περιορισμών κίνησης      κεφαλαίων. Αρ. εγγρ: 207/23-07-2015 (1018/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, κ.      Π. Σκουρλέτη, για τα προβλήματα στην υλοποίηση του Μέτρου 123Α      «Επενδύσεις στην Μεταποίηση και στην Εμπορία γεωργικών προϊόντων». Αρ.      εγγρ: 1497/22-07-2015 (1016/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Θέσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά      με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Αρ. εγγρ: 1045/23-07-2015      (1017/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Δράσεις πάταξης του παρεμπορίου. Αρ. εγγρ: 4496/Φ151 /      23-07-2015 (1019/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ για την άμεση λήψη μέτρων      προστασίας των ΜμΕ. Αρ. εγγρ: 2857/21-07-2015 (1020/27-07-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά από τον κ. Βασιλείου Παναγιώτη για την      τοποθέτηση συναγερμού, ποσού 297,00 ευρώ πλέον το ΦΠΑ 23%, για την      ασφάλεια του κτιρίου του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει δεκτή την προσφορά του κ. Βασιλείου Παναγιώτη για την τοποθέτηση συναγερμού, ποσού 297,00 ευρώ πλέον το ΦΠΑ 23%. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/28-07-2015.

 1. Κ.Ε.Κ.      ΠΥΞΙΔΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και      εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015.      Αρ. εγγρ: 1028/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. Κ.Ε.Κ.      ΑΝΟΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και      εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους      2015. Αρ. εγγρ: 1029/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. Κ.Ε.Κ.      «ΑΠΟΨΗ». ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης      και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους      2015. Αρ. εγγρ:1030/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. ΙΡΙΣ      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων      επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε      μικρές επιχειρήσεις έτους 2015. Αρ. εγγρ: 1030/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. Κ.Ε.Κ.      ΣΑΡΩΝΙΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης      και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους      2015. Αρ. εγγρ: 1032/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και      εκπαίδευσης ΛΑΕΚ 1 – 25 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους      2015. Αρ. εγγρ: 1033/28-07-2015.

Απόφ.1/28-07-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου του κ. ΤΑΚΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ:      027560421 για παροχή υπηρεσιών catering στα πλαίσια της Δράσης      320/16 της Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με Ο.Π.Σ.:464668, στην ημερίδα η      οποία έλαβε χώρα στις 30/6/2015, ποσού 442,48 + ΦΠΑ 13% (57,52), συνολικού      ποσού 500,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, συνολικού ποσού 500,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/28-07-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Πληρωμή ηλεκτρονικής      κατάθεσης δήλωσης σήματος, ποσού 130,00 ευρώ για την κατοχύρωση σήματος      του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την πληρωμή του ποσού των 130,00 ευρώ για την κατοχύρωση σήματος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/28-07-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Καταβολή μέρους του ποσού της σύμβασης με την Πρωτοψάλτη Ζωή      – Ειρήνη που αφορά στην υλοποίηση της πράξης που υλοποιείται από την ΑΣ      «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» στην οποία το      ΒΕΠ συμμετέχει ως εταίρος

Η Δ.Ε. αποφασίζει να καταβληθεί στην ως άνω το ποσό των 1500 ευρώ. Το τμήμα ΔΟ να μεριμνήσει για την καταβολή του ποσού.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Κων Μίχαλου, με τον νέο      Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη, σχετικά με την άμεση λήψη      μέτρων κατά του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου με στόχο την πάταξη της      φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Αρ. εγγρ:      1014/27-07-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Άμεσες λύσεις για την ουσιαστική επαναλειτουργία του τραπεζικού      συστήματος. Αρ. εγγρ: 1015/27-07-2015.      Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 6.000,65 ( 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000083620, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 2. ΔΑΝΙΗΛ      ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ.002021, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ      23% (18,40), ΣΥΝΟΛΟ: 98,40 ΕΥΡΩ.
 3. ΚΑΡΑΓΚΙΚΑΣ      Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΑΦΜ: 124214398, ΑΡ. ΤΙΜ.6 (ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ      7/4/2014 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ»      ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ      ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»), ΠΟΣΟ: 1.500,00 ΕΥΡΩ.
 4. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.      ΑΦΜ:048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.061, ΠΟΣΟ: 1.514,10 ΕΥΡΩ.
 5. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.47, ΠΟΣΟ: 128,90 + ΦΠΑ 13% (16,75),      ΣΥΝΟΛΟ: 145,65 ΕΥΡΩ.
 6. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000590, ΠΟΣΟ:      275,03+ ΦΠΑ 23% (63,28), ΣΥΝΟΛΟ: 338,31 ΕΥΡΩ.
 7. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ.102, ΠΟΣΟ: 350,00 + ΦΠΑ 23% (80,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 430,50 ΕΥΡΩ.
 8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.128, ΠΟΣΟ: 1.200,00 + ΦΠΑ 23%      (276,00), ΣΥΝΟΛΟ: 1.476,00 ΕΥΡΩ.
 9. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ59306, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 6.000,65 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter