ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 29-01-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 29/01/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 29η Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 131/26-01-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους      2015 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 75620/22-12-2014      (146/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του νόμου 4314/2014 που αφορά      στην Επιμελητηριακή νομοθεσία. Αρ. εγγρ: 5909/19-01-2015 (133/27-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΑΕΔ.      ΘΕΜΑ: Απόφαση καταβολής συνόλου επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών και      των καθαρών αποδοχών για το μήνα Οκτώβριο 2014. Αρ. εγγρ: 570/16-01-2015      & 571/16-01-2015 (130/26-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Π.Ε.Φ.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόταση συνδιοργάνωσης δωρεάν φορολογικών σεμιναρίων προς ενημέρωση      των μελών του Β.Ε.Π. για τις διατάξεις της Επιμελητηριακής νομοθεσίας. Αρ.      εγγρ: 140/27-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις      υποθέσεις του Επιμελητηρίου/μελών του για το μήνα Δεκέμβριο. Αρ. εγγρ:      137/27-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΟΥΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ:      Συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων      βιολογικής καλλιέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας. Αρ. εγγρ:      Φ.8200/ΑΣ19/16-01-2015 (144/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ      ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΚΥΟ. ΘΕΜΑ:      Ευκολότερη διαδικασία χορήγησης βίζας για ίδρυση εταιρείας στην Ιαπωνία.      Αρ. εγγρ: Φ.410/13 / 20-01-2015 (142/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. DEALS & DEALS. ΘΕΜΑ: Πρόταση      υλοποίησης σεμιναρίου με θέμα «Πόσο      αξίζει η επιχείρησή μου;» με σκοπό την ενημέρωση των μελών σχετικά με      τις αγοραπωλησίες επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 139/27-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ζητηθεί μία συνάντηση προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 1/29-01-2015.

 1. Κ.Ε.Κ.      ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό      Μιχάλαρο, σχετικά με την επέκταση του χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων      ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2014 έως και την 30η Μαΐου 2015, λόγω      καθυστέρησης έκδοσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Αρ. εγγρ:      141/27-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι ήδη η υπηρεσία προέβη στην υποβολή αιτήματος.

 1. ΑΡΑΒΟ      – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην      Διεθνή Έκθεση THE BIG 5 SAUDI, η οποία θα      πραγματοποιηθεί στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, από 9 έως 12/03/2015.      Αρ. εγγρ: 143/27-01-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις αποφάσεις που έλαβε η Διοικητική Επιτροπή της      Κ.Ε.Ε.Ε. στην συνεδρίαση της 12/01/2015. Αρ. εγγρ: 61/14-01-2015      (138/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ενημερωτικό σεμινάριο – ημερίδα σχετικά με το Γ.Ε.ΜΗ.      Αρ. εγγρ: 128/22-01-2015 (151/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Καθορισμός νέου ποσού ετήσιας συνδρομής των μελών των Επιμελητηρίων      σε εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν. 4314/2014 Υ.Α. 78030/31-12-2014 (ΦΕΚ      3586/Β/31-12-2014). Αρ. εγγρ: 2/22-01-2015 (136/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε.      σχετικά με τον καθορισμό ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής. Αρ. εγγρ:      157/27-01-2015 & 752/28-01-2015 (152/27-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ:      43/15-01-2015 (145/27-01-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση στο Δ/ντή, κο Μιχ. Γιάγκα, να      ρυθμίζει οφειλές μελών παρελθόντων ετών. Αρ. εγγρ: 26/01/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Δ/ντή ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει περιπτώσεις οφειλών παρελθόντων ετών οι οποίες χρίζουν ρυθμίσεως. Απόφ.3/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση θεωρήσεων Επωνυμίας και Διακριτικών      τίτλων για όλες τις εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Ι.Κ.Ε.      κ.λ.π.) με το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ. Αρ. εγγρ: 27/01/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την κοστολόγηση θεωρήσεων επωνυμίας και διακριτικών τίτλων για όλες τις μορφές εταιρειών με το ενιαίο ποσό των 10,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αγορά μιας καφετιέρας, ποσού 20,00 –      25,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 27/01/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει δεκτό το αίτημα για αγορά μιας καφετιέρας. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 5/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για προμήθεια φύλλων αναγγελίας      Επωνυμίας Επιχείρησης. Αρ. εγγρ: 27/01/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την προμήθεια 2.000 φύλλων παραγγελίας Επωνυμίας Επιχείρησης από τον τυπογράφο, μέλος του Β.Ε.Π., κο Δανιήλ Πέτρο, κατόπιν προσφοράς του. Απόφ. 6/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτηση αντικατάστασης εκτυπωτή      λόγω μη λειτουργίας του. Αρ. εγγρ: 150/27-01-2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει το αίτημα του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, για αντικατάσταση εκτυπωτή. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του κου Σαββίδη Σάββα για ρύθμιση οφειλών λόγω      συνταξιοδοτήσεως για σοβαρούς λόγους υγείας. Αρ. εγγρ: 155/28-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να πληρώσει το 1/3 της συνολικής οφειλής, ήτοι 288,97 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Μείωση του ποσού μισθώσεως του 6ου      ορόφου από 150,00 ευρώ στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποδέχεται την πρόταση του τμήματος Δ/Ο για μείωση του ποσού μισθώσεως του 6ου ορόφου στο ποσό των 100,00 ευρώ. Απόφ. 9/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αγορά 10 μεγάλων και 15 μικρών αγγείων με το σήμα του Β.Ε.Π.      από την επιχείρηση με την επωνυμία ΓΕΡΟΝΤΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ «ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ» για      δώρα προς τους προσκεκλημένους σε εκδηλώσεις του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. συμφωνεί με το δείγμα που έχει κατατεθεί στο Επιμελητήριο και αποφασίζει να εγκρίνει την αγορά 10 μεγάλων και 15 μικρών αγγείων (διαστάσεων διαμέτρου 20cm και 15cm αντιστοίχως), από την ανωτέρω επιχείρηση, τα οποία και θα προσφέρονται ως αναμνηστικά δώρα σε προσκεκλημένους του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/29-01-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση διοργάνωσης εκδηλώσεως προς τιμή των μελών του Β.Ε.Π.      τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την διοργάνωση μιας εκδήλωσης για τα μέλη του Β.Ε.Π. τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί και εξουσιοδοτεί τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο ώστε να εκτελέσουν όλες τις ενέργειες και τις δαπάνες της εκδήλωσης (προσκλήσεις, μπουφές κ.λ.π.). Απόφ.11/29-01-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.829,72 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. Π.Σ.Μ.      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ 00000547, ΠΟΣΟ:      417,58 + ΦΠΑ 23% (96,05), ΣΥΝΟΛΟ: 513,63 ΕΥΡΩ.
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ 39, ΠΟΣΟ: 230,00 + ΦΠΑ 13% (29,90),      ΣΥΝΟΛΟ: 259,90 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000005454, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 4. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000005847, ΠΟΣΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 5. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ54227, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 6. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ      «ΤΟ ΣΤΑΧΥ». ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082824427,      ΑΡ.ΤΙΜ752, ΠΟΣΟ: 64,14 + ΦΠΑ 23% (14,75), ΣΥΝΟΛΟ: 78,89 ΕΥΡΩ.
 7. Ι.      & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ.ΤΙΜ ΙΗ2 4166, ΠΟΣΟ: 381,51      + ΦΠΑ (13% + 23% = 79,65), ΣΥΝΟΛΟ: 461,16 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.829,72 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter