ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 29-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 29/10/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 29η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1875/21-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε workshop – ημερίδα με διπλό θέμα: «Συνέργειες (Clusters) εξαγωγικών επιχειρήσεων – Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία εξωστρεφών επιχειρήσεων». Αρ. εγγρ: 10/10/2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων. Αρ. εγγρ: 10053/4997/Α2 / 07-10-2014 (1848/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή – επισήμανση σε περίπτωση ελληνικής παρουσίας στην Έκθεση με θέμα: «TRAVEL TURKEY IZMIR TOURISM AFFAIR & CONFERENCE», 4 – 7/12/2014, η οποία μπορεί να εκληφθεί ως αναγνώριση του ψευδοκράτους, λόγω συμμετοχής του στην εν λόγω Έκθεση. Αρ. εγγρ: Κ1 – 1801/9-10-2014. (1850/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θέτει το θέμα υπ’ όψιν του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων.

 1. TUV RHEINLAND HELLAS. ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υπογραφή επιστολών για τις ανάγκες της διαπίστευσης. Αρ. εγγρ: 1820/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εγκρίνει τις ενέργειες.

 1. ΕΝΩΣΗ ΤΕΝΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κο Ι. Βρούτση, για παράταση ρύθμισης οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 982/16-10-2014 (1838/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Γ.Ε.Ν.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή παραίτησης του κου Άγγελου Πλατή, προς το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1869/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να κληθεί ο αντικαταστάτης και να ενημερωθεί το επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων Απόφ. 1/29-10-2014.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για υποθέσεις Σεπτεμβρίου. Αρ. εγγρ: 1833/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας σχετικά με τον προγραμματισμό δράσεων. Αρ. εγγρ: 1836/20-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει με την εκπρόσωπο του Οργανισμού σχετικά με την ανωτέρω πρόταση συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 2/29-10-2014.

 1. HARTIG.STEIN & PARTNER. DENISE SAKKOLEVA. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, για αίτημα για προσφορά δημοσίευσης αγγελίας από ναυπηγείο στην Κροατία. Αρ. εγγρ: 1873/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θέτει το θέμα υπ’ όψιν του Δ/ντή για περαιτέρω διερεύνηση.

 1. ΑΝΑΔΡΑΣΗ. Μ.Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα σχετικά με το ηλεκτρονικό δελτίο του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1821/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Δ.Ε. Β.Ε.Π. σχετικά με επιβολή προστίμου από την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1739/01-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει έγγραφο προς την Δ/νση Π.Ε. Πειραιά και να ενημερωθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 3/29-10-2014.

 1. ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε. ΘΕΜΑ: Συνέχιση των μέτρων ασφαλείας στην Λεωφόρο Σχιστού/Εθνικής Αντιστάσεως. Αρ. εγγρ: 1330ΧΓ/μκ / 8-10-2014. (1844/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. STEP UP BUSINESS SOLUTIONS. ΘΕΜΑ: Επιστολή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία του έργου της επικαιροποίησης της βάσης του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1835/20-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διακοπή της συνεργασίας με την ανωτέρω εταιρεία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 4/29-10-2014.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, στην 4η Πανβορειοελλαδική Συνδιάσκεψη Επαγγελματικών, Εμπορικών & Επιχειρηματικών Στελεχών, στις 31/10/2014, στην Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 466/13-10-2014 (1859/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΑΝΕΤ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παράτασης προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ. Αρ. εγγρ: 1863/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. EMBASSY OF GREECE IN ANKARA. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικό FORUM στην Σμύρνη, 12/11/2014. Αρ. εγγρ: 1825 & 1832/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΘΕΜΑ: Δημοσκόπηση για την ρύθμιση του ΟΑΕΕ σε 72 – 100 δόσεις. Αρ. εγγρ: 1841/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.Β.Ε. ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΣΕΒΕ για την εξειδίκευση του ΕΠΑΝΕΚ. Αρ. εγγρ: Β1/3634 / 7-10-2014 (1834/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: Εκλογή αντιπροσώπων συλλόγων – μελών ΟΣΥΕ στο Συνέδριο. Αρ. εγγρ: 45/12-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: 8η Διεθνής Έκθεση Βιομηχανίας Ελαστικών «RUBBER 2014», στις 27 – 30/11/2014 στην Κωνσταντινούπολη. Αρ. εγγρ: 1837/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση του σκοπού και των υπηρεσιών που παρέχει το Ε.Τ.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 1911/27-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή με δείγματα ελληνικών προϊόντων στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, στην Έκθεση Ευρωπαϊκών Προϊόντων στο Πεκίνο, στις 29/10 – 03/11/2014. Αρ. εγγρ: 1828/20-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή των νησιωτικών Επιμελητηρίων στο ATHENS MONEY SHOW 2014, στις 19 – 21/12/2014 στην Αθήνα. Αρ. εγγρ: 5630/14-10-2014 (1867/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Προσφορά για ενοικίαση εκθεσιακού χώρου στην Έκθεση TRAVEL TURKEY 2014 , στις 4 – 7/12/2014 στην Σμύρνη. Αρ. εγγρ: 5627/8-10-2014 (1847/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομής 2013 – 2014. Αρ. εγγρ: 5624/8-10-2014 (1829/20-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να μην γίνει η εξόφληση της συνδρομής 2013 – 2014 μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα οικονομικά των Επιμελητηρίων. Απόφ. 5/29-10-2014.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Ακρόαση για το «SMART ISLAND» η οποία θα πραγματοποιηθεί μαζί με το INSULEUR, στις 12/12/2014 στα Χανιά και θα φιλοξενηθεί από το Επιμελητήριο Χανίων. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει και η Γενική Συνέλευση. Αρ. εγγρ: 1915/27-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανεξετάσει το θέμα ο Πρόεδρος.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμπεράσματα του 3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες την 16η Οκτωβρίου 2014. Αρ. εγγρ: 2216/21-10-2014 (1912/27-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή ενημερωτικού σημειώματος του νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Ε.Ε., κου Στ. Βαρδαλά, σχετικά με τον νόμο 4281/2014 με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». Αρ. εγγρ: 2154/9-10-2014 (1804/16-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την διερεύνηση του θέματος σχετικά με το νόμο 4281/2014 στο τμήμα Δ/Ο και στον κο Αβραμίδη. Απόφ. 6/29-10-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στις 21 και 22/11/2014 στις Σέρρες. Αρ. εγγρ: 2142/9-10-2014 (1856/20-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος, κος Μιχάλαρος Ανδριανός και ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, καθώς και ο Β΄ Αντιπρόεδρος, κος Μπελέκας Ανδρέας, λόγω της κρισιμότητας των ζητημάτων τα οποία θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση στις Σέρρες και το Β.Ε.Π. να καλύψει όλες τις προβλεπόμενες δαπάνες (εισιτήρια, διαμονή, κ.λ.π.). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 7/29-10-2014.

 1. Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε, κο Κων. Μίχαλο, για σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την άρση της υποχρεωτικότητας εγγραφής στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 11408/24-10-2014 (1914/27-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής και τα θέματα της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 16051/14-10-2014 (1866/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22/11/2014 στις Σέρρες. Αρ. εγγρ: 9429/13-10-2014 (1860/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Οικονομικού Επόπτη. Αρ. εγγρ: 4680/26-09-2014 (1826/20-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλει συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 8/29-10-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την υλοποίηση των έργων της ΔΡΑΣΗΣ 2 του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων και τα προβλήματα απένταξης που έχουν δημιουργηθεί λόγω του όρου της διατήρησης των θέσεων εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος με επιτρεπόμενο ποσό μείωσης 0,20 Ε.Μ.Ε. Αρ. εγγρ: 10883/9-10-2014 (1849/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους κ.κ. Ν. Δένδια και Γ. Γιακουμάτο, στην οποία αιτούνται την άρση της κατάργησης υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 6064/15-10-2014 (1865/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους κ.κ. Ν. Δένδια και Γ. Γιακουμάτο, στην οποία αιτούνται την άρση της κατάργησης υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: Α4/276 / 8-10-2014 (1842/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου, κου Ιωάννη Μήτση, προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, για τις ευχές για την εκλογή του στο αξίωμα του Πρόεδρου. Αρ. εγγρ: 1125/29-09-2014 (1822/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Ε. Αρ. εγγρ: 3624/26-09-2014 (1824/20-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλει συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 9/29-10-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Αλλαγή στην σύνθεση της Δ.Ε. λόγω εκλογής νέου Γενικού Γραμματέα. Αρ. εγγρ: 1491/21-10-2014 (1909/27-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλει συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 10/29-10-2014.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Γκ. Χαρδούβελη, για παρέμβαση σχετικά με την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αρ. εγγρ: 882/24-10-2014 (1913/27-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Β.Ε.Π. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Με απόφαση του Προέδρου, λόγω χρονικών περιθωρίων, στις Επιτροπές Διαβούλευσης ορίστηκαν ως κάτωθι:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ανδριανός Μιχάλαρος, τακτικός, και Θεόδωρος Ματθιουδάκης, αναπληρωματικός.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ: Περηφάνου Κλαίρη, τακτική και Παπαδοπούλου Ιωάννα, αναπληρωματική.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Με απόφαση της Δ.Ε. στις 17/09/2014, εκτός ημερησίας, Τσίγκος Ιωάννης, αναπληρωματικός της κας Λιόση Αντιγόνης.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: Παπαθανασίου Γεώργιος, τακτικός και Δρομπόνης Βασίλειος, αναπληρωματικός. Σχετ. έγγραφο 25043/24-10-2014 (1908/27-10-2014).

Η Δ.Ε. επικυρώνει τις αποφάσεις του Προέδρουκαι αποφασίζει το Β.Ε.Π. να επικοινωνήσει και με τους υπόλοιπους Δήμους (ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ – ΡΕΝΤΗ, ΜΟΣΧΑΤΟ) ώστε να στείλουν προτάσεις με τα ονόματα των εκπροσώπων στις Επιτροπές Διαβούλευσης. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.11/29-10-2014.

 1. Δ.Ε. ΒΕΠ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την αναφορά – υπόμνημα του κ. Γκρέκα Αθανασίου. Αρ. εγγρ: 1794/15-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. ΒΕΠ. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Φιλ. Γεωργίου, για χορήγηση προκαταβολής 1.500,00 ευρώ από τον μισθό του. Αρ. εγγρ: 1776/13-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την αίτηση του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Φιλ. Γεωργίου, για χορήγηση προκαταβολής 3.000,00 ευρώ από το μισθό του. (Ο Δ/ντής ενημερώνει την Δ.Ε. ότι προς το παρόν θα δοθεί ως έναντι το ποσό των 1.500,00 ευρώ, λόγω προϋπολογισμού). Απόφ. 12/29-10-2014.

 1. Δ.Ε. ΒΕΠ. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για μίσθωση γραφείων Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1803/16-10-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση έγκρισης επιστροφής συνδρομών έτους 2013 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.». Αρ. εγγρ: 1887/23-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την αίτηση επιστροφής συνδρομών έτους 2013 της ανωτέρω εταιρείας. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 13/29-10-2014.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση της κας ΚΑΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έκδοσης πιστοποιητικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» για κατάθεση στον ΟΑΕΕ για σύνταξη. Αρ. εγγρ: 1886/23-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να καταβληθούν οι συνδρομές. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 14/29-10-2014.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση επαγγελματικών δαπανών για τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ των:

ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 036996969. ΑΡ. ΤΙΜ. 122. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Π.Σ. 464077 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΟΣΟ: 4.950,00 ΕΥΡΩ.

ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 036996969. ΑΡ. ΤΙΜ.121. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕ Ο.Π.Σ. 464787 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 9 (ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΠΟΣΟ: 5.840,00 ΕΥΡΩ.

ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ. ΑΦΜ: 076940378. ΑΡ. ΤΙΜ. 70, ΓΙΑ THN Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Ο.Π.Σ. 464668 (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FORUM ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΤΩΝ ΤΟΠΣΑ). ΠΟΣΟ: 3.999,96 ΕΥΡΩ.

ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ. ΑΦΜ: 041045520. ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», (40 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ Χ 25,00 ΕΥΡΩ), ΠΟΣΟ: 1.000,00 ΕΥΡΩ.

ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΑΦΜ: 068535361, ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», {62,4 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ (1/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 182,4 ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ) Χ 25,00 ΕΥΡΩ}, ΠΟΣΟ: 1.560,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω επαγγελματικών δαπανών. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 15/29-10-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην υλοποίηση του Προγράμματος «Κατάρτιση εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα». Αρ. εγγρ:2169/13-10-2014 (1861/20-10-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να συμμετάσχει στην υλοποίηση του Προγράμματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ. 16/29-10-2014.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας – Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας – Πρόταση πίνακα καταγραφής ακινήτων. Αρ. εγγρ: 1857/20-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επιμεληθεί το θέμα το Δ/Ο τμήμα. Απόφ. 17/29-10-2014.

 1. Σ.Ε.Γ.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κο Ανδριανό Μιχάλαρο, στο πολυσυνέδριο με θέμα «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 11 – 14 Νοεμβρίου 2014 και αίτημα για οικονομική ενίσχυση της εκδήλωσης με το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 1854/20-10-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει η κα Περηφάνου Κλαίρη στο ανωτέρω πολυσυνέδριο και ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για οικονομική ενίσχυση. Απόφ. 18/29-10-2014.

 1. Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. Πρόσκληση για την συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής Δικτύου, την 21/11/2014 στις Σέρρες. Αρ. εγγρ: 20087/21-10-2014 (1910/27-10-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να συμμετάσχει η κα Νάστου Δήμητρα, μέλος του Δ.Σ. του Β.Ε.Π., στην συνεδρίαση της Επιτροπής Δικτύου. Απόφ. 19/29-10-2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΜ.Υ.Λ.Ε. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τον «Φιλικό Διακανονισμό» μεταξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (COSCO). Αρ. εγγρ: 1868/20-10-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.
 2. ΕΡΓΟ: ΑΘΗΝΑ – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ΙΝ.ΕΜ.Υ. – ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Συμβουλευτική υποστήριξη αθηναϊκών επιχειρήσεων σε ζητήματα καινοτομίας. Αρ. εγγρ: 1862/20-10-2014. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.400,90 ευρώ (8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 000482632, ΠΟΣΟ: 31,61 + ΦΠΑ 13% (4,12), ΣΥΝΟΛΟ: 35,73 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 000491089, ΠΟΣΟ: 41,74 + ΦΠΑ 13% (5,43), ΣΥΝΟΛΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 3. ENTOS ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 034110473, ΑΡ. ΤΙΜ: 000543 ΣΕΙΡΑ Α, ΠΟΣΟ: 60,23 + ΦΠΑ 23% (13,85), ΣΥΝΟΛΟ: 74,08 ΕΥΡΩ.
 4. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ: 01238, ΠΟΣΟ: 178,39 + ΦΠΑ 23% (41,03), ΣΥΝΟΛΟ: 219,42 ΕΥΡΩ.
 5. ΑΝΔΡΩΝΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 999772031, ΑΡ. ΤΙΜ: ΣΕΙΡΑ Α Νο. 080, ΠΟΣΟ 28,45 + ΦΠΑ 23% (6,55), ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.
 6. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 52005, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 7. TROPIK – ANNA. ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ. ΑΦΜ: 043426096, ΑΡ. ΤΙΜ. ΤΙΠ0000092, ΠΟΣΟ: 25,00 + ΦΠΑ 13% (3,25), ΣΥΝΟΛΟ: 28,25 ΕΥΡΩ.
 8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ. 32, ΠΟΣΟ: 442,48 + ΦΠΑ 13% (57,52), ΣΥΝΟΛΟ: 500,00 ΕΥΡΩ

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.400,90 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter