ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 30-07-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 30/07/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 30η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1102/27-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Αποστολή ΦΕΚ για τα πρότυπα καταστατικά. Αρ. εγγρ: 1038/13-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με E-YMS. Αρ. εγγρ: 77315/16-07-2018 (1082/23-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Β8 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Καινοτομίας για τα Βαλκάνια (Τίρανα, 18 – 20/09/2018). Αρ. εγγρ: 40600/11-07-2018 (1039/13-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την πρόσκληση στην εκδήλωση προϊόντων οίνου των επιχειρήσεων – μελών της επιμελητηριακής περιφέρειας του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1031/13-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΖΑΓΚΡΕΜΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αποστολή στο Ζάγκρεμπ – Κροατία (17 – 19/10/2018). Αρ. εγγρ: Φ.2225/Α.Σ.332/19-07-2018 (1104/27-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ELVIK S.A. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή για την εκδήλωση «Οινογεύση». Αρ. εγγρ: 1035/13-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή του Ν.4496/2017. Αρ. εγγρ: 2478/11-07-2018 (1041/13-07-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού και να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/30-07-2018.

 1. 8.       ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το φοιτητικό εστιατόριο. Αρ. εγγρ: 6870/06-07-2018 (1034/13-07-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/30-07-2018.

 1. 9.       ΔΕΘ HELEXPO AE. ΘΕΜΑ: Έντυπα συμμετοχής στην 83η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 1084/23-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου. Αρ. εγγρ: 410/04-07-2018 (1036/13-07-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου με το ποσό των 300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. ΚΑΕ 2499β. Απόφ.3/30-07-2018.

 1. 11.   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εμπρόθεσμη υποβολή με θέμα την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, την επιχειρηματική δικτύωση των γυναικών επιχειρηματιών και την ανταλλαγή εμπειριών. Αρ. εγγρ: 5968/12-06-2018 (1033/13-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   EUROBANK. ΘΕΜΑ: Προσφορά μισθοδοσίας για το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1078/23-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι υπάρχουν και άλλες προσφορές οι οποίες θα ελεγχθούν ώστε να επανέλθει στο θέμα.

 1. 13.   ORAMA GROUP. ΘΕΜΑ: Πρόταση της εταιρείας αναφορικά με τη Νέα Δράση του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου». Αρ. εγγρ: 1101/27-07-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με τους εκπροσώπους. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/30-07-2018.

 1. 14.   ΑΦΟΙ ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης λίστας των καταχωρημένων βιοτεχνιών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Αρ. εγγρ: 1105/27-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία θα δώσει το τηλέφωνο του Σωματείου τους για την εξυπηρέτηση του αιτήματός τους.

 1. 15.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή σημειώματος προς ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις της ΚΕΕ για τις εξελίξεις στην οικονομία και το μεταρρυθμιστικό ρόλο των Επιμελητηρίων, που απεστάλη στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρ. εγγρ: 2217/10-07-2018 (1037/13-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τις εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 2298/12-07-2018 (1077/23-07-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΚΕΠΑ ΒΕΠ ΑΜΚΕ) για το ανωτέρω θέμα καθώς και το τμήμα Δ/Ο του Β.Ε.Π.. Απόφ.5/30-07-2018.

 1. 17.   Β.Ε.Α – Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Αίτημα των επιχειρήσεων για διεύρυνση του ελληνικού σήματος και σε άλλους κλάδους. Αρ. εγγρ: 2450/25-06-2018 (1028/13-07-2018).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή σύμπραξης με τα δύο Επιμελητήρια. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/30-07-2018.

 1. 18.   Ε.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης και δεύτερης ευκαιρίας επιχειρηματιών. Αρ. εγγρ: 7961/11-07-2018 (1085/23-07-2018).

Στη Δ.Ε. παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση ο εκπρόσωπος του Ε.Ε.Α., κ. Σύρος Κοσκοβόλης, ο οποίος ανέλυσε το πρόγραμμα έγκαιρης προειδοποίησης και δεύτερης ευκαιρίας επιχειρηματιών.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να διερευνηθεί η περίπτωση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και να προσκληθεί ο κ. Κοσκοβόλης καθώς και η ομάδα που έχει αναλάβει το ανωτέρω πρόγραμμα σε επόμενο Δ.Σ.  του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση.

Επίσης αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου σε ειδικό banner προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/30-07-2018.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της 9ης Εμποροβιοτεχνικής Εκθεσιακής Δραστηριότητας Πιερίας – Κεντρικής Μακεδονίας 2018 και πρόσκληση συμμετοχής. Αρ. εγγρ: 1040/13-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή Επιμελητηρίου σχετικά με την ειδική υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων. Αρ. εγγρ: Φ.971.1/2156/16-06-2018 (1083/23-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Αγροτικό δίκτυο Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 1772/16-07-2018 (1081/23-07-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών επάρκειας του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1032/13-07-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ, εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1015/11-07-2018.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει ότι δε συντρέχει λόγος  διαγραφής της ανωτέρω εταιρείας από το Μητρώο του Β.Ε.Π. Απόφ.8/30-07-2018.

 1. 24.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1027/13-07-2018.

Κατόπιν εισηγήσεως του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει τη διαγραφή της ανωτέρω επιχείρησης από το Β.Ε.Π. λόγω του ότι υπάγεται στα Μητρώα ασφαλιστών του Ε.Ε.Π. Απόφ.9/30-07-2018.

 1. 25.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής της εταιρείας με την επωνυμία TRIP WIZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1079/23-07-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση από την υπηρεσία σε συνεργασία με το Διευθυντή και κατόπιν να ληφθεί η απόφαση από την υπηρεσία για τη διαγραφή ή όχι της ανωτέρω επιχείρησης. Απόφ.10/30-07-2018.

 1. 26.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτημα του κ. ΚΟΤΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών της επιχείρησής του στο Β.Ε.Π. για ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Αρ. εγγρ: 922/27-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την χορήγηση της βεβαίωσης οφειλών στον κ. Κόττη Ανάργυρο, κατόπιν ελέγχου του ύψους της οφειλής στο Β.Ε.Π. από την υπηρεσία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/30-07-2018.

 1. 27.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις ανάγκες των τμημάτων, μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων, μέχρι το ποσό των 300,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/30-07-2018.

 1. 28.   ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποστολή ιδεών – προτάσεων για την αναβάθμιση του website του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1076/23-07-2018.

Κατόπιν ελέγχου των προτάσεων και διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις και αποφασίζει να σταλούν στον κ. Τουλκαρίδη Χαράλαμπο, υπεύθυνο της εταιρείας IP HOST, με την οποία συνεργάζεται το Επιμελητήριο για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/30-07-2018.

 1. 29.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξοπλισμού για πληγέντες στην Κινέττα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι κατόπιν αυτοψίας στις πυρόπληκτες περιοχές από την πυρκαγιά στις 23/07/2018, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισμού τους λόγω της ολοσχερούς καταστροφής. Για το λόγο αυτό επικοινώνησε με τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων του Πειραιά (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Ε.Π.), και πρότεινε να αναλάβουν και τα τρία Επιμελητήρια την αντικατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού, το οποίο και έγινε αποδεκτό.

Το κόστος των προς αντικατάσταση υλικών να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€ το οποίο θα επιμεριστεί και στα τρία Επιμελητήρια.

Για λογαριασμό του Β.Ε.Π. προτείνεται, για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας, η προμήθεια να γίνει από το ΚΕΠΑ ΒΕΠ ΑΜΚΕ και να επιχορηγηθεί από το Β.Ε.Π. με το ποσό των 4.000,00€.

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει να επιχορηγηθεί το ΚΕΠΑ ΒΕΠ ΑΜΚΕ με το ποσό των 4.000,00€ κα παράλληλα να καλέσει με επιστολή και τα άλλα Επιμελητήρια του Πειραιά για να αναλάβουν τις δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/30-07-2018.

 1. 30.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι υπάρχει έλλειψη χώρου για την αποθήκευση των εγγράφων τα οποία διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει σε καθημερινή βάση η υπηρεσία. Για το λόγο αυτό προτείνει την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου για την αποφόρτιση των χώρων της υπηρεσίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει την πρόταση του Διευθυντή και αποφασίζει να γίνει έρευνα για την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στο κτίριο όπου στεγάζεται το Β.Ε.Π. επί της οδού Καραΐσκου 111 και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.15/30-07-2018.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΕ, κ. Κων. Μιχαλου, σχετικά με τη διαγραφή του από την Π.Ε. της Ν.Δ. Αρ. εγγρ: 1029/13-07-2018. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.118,55 ευρώ (16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ. ΑΦΜ: 026692898, ΑΡ. ΤΙΜ. 752, ΠΟΣΟ: 86,85 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0856. ΑΡ. ΑΠΟΦ.12/23-05-2018.
 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΠΕΓΝΗΣ. ΑΦΜ: 026692898, ΑΡ. ΤΙΜ. 779, ΠΟΣΟ: 1.426,69 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0856. ΑΡ. ΑΠΟΦ.1/28-06-2018.
 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ. ΤΙΜ. 164, ΠΟΣΟ: 200,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. ΑΡ. ΑΠΟΦ.1-28-06-2018.
 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ. ΤΙΜ. 166, ΠΟΣΟ: 50,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. ΑΡ. ΑΠΟΦ.1/28-06-2018.
 5. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-Π. ΔΟΥΝΙΑΣ-Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΠΟΣΟ: 80,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ.
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.95, ΠΟΣΟ: 347,82 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1698/28-12-2017.
 7. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΑΦΜ: 054837850, ΑΡ.ΤΙΜ. 123, ΠΟΣΟ: 496,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 24/13-11-2017.
 8. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00758, ΠΟΣΟ: 144,69 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0891. ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1699/28-12-2017.
 9. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΜ: 094222211, ΑΡ.ΤΙΜ: ΣΕΙΡΑ ΤΔ431/3644796, ΠΟΣΟ: 175,50 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1261. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 9/18-06-2018.
 10. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53101, ΠΟΣΟ: 169,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 11. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53102, ΠΟΣΟ: 142,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 12. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53103, ΠΟΣΟ: 169,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 13. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53104, ΠΟΣΟ: 169,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 14. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53105, ΠΟΣΟ: 169,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 15. TRAVELIDEA. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999368716, ΑΡ.ΤΙΜ.53106, ΠΟΣΟ: 169,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. ΑΡ. ΑΠΟΦ: 11/09-07-2018.
 16. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 106943016, ΑΡ.ΤΙΜ.212, ΠΟΣΟ: 124,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0856. Αρ. απόφ.1/28-06-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  4.118,55 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.              ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ              ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter