ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

   Από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα», το οποίο είναι αλληλένδετο και αλληλοϋποστηριζόμενο με το πρόγραμμα «Ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων», που είναι έτοιμο για προδημοσίευση, στοχεύοντας το μεν πρώτο στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους το δε δεύτερο στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων.

    Το πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια και κάνουν τζίρο 100.000 ευρώ, αθροιστικά, την τελευταία τριετία.

     Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter