ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ

     Η  επίσημη έναρξη του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο  της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, με στόχο να δώσει μια μοναδική προοπτική στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, που στηρίζει τις πιο υποσχόμενες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα  θα υποστηριχθούν στους παρακάτω άξονες:

  • προοπτικές σε διεθνείς αγορές,
  • πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό,
  • στρατηγική καθοδήγηση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

     Η υποβολή των αιτήσεων  θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου, 2016  και  γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ www.somethingbetter.gr.  

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter