ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 16.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

        ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 16.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ (VOUCHER)

   Ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και θα λήξει την 31 Οκτωβρίου 2014 το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης των δεξιοτήτων και απασχόλησης 16.000 ανέργων, χαμηλών κυρίως τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών.

   Το πρόγραμμα εμπεριέχει μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Θεωρητική άσκηση 100 ωρών

-Πρακτική άσκηση, διάρκειας 300 ωρών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

-Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης

-Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, που θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι

-Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, για το 25% τουλάχιστον των εκπαιδευθέντων.

   Η αμοιβή για τους ωφελούμενους είναι 1.600 ευρώ μικτά, στο τέλος του προγράμματος.

   Οι τομείς στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα είναι:

*Τεχνικός κλάδος

*Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

*Κλάδος Νέων Τεχνολογιών

   Διαπιστευμένα ΚΕΚ ανέλαβαν την διεκπεραίωση ηλεκτρονικά των αιτήσεων, την ενημέρωση και την κάλυψη των ωρών θεωρίας.

    Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ Πειραιά  ενημερώνει ότι ανέλαβε το πρόγραμμα και καλεί ανέργους, κυρίως της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, να υποβάλλουν αίτηση  συμμετοχής στο πρόγραμμα.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.  Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στη διεύθυνση : www.voucher.gov.gr

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter