ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ13/ο/6396/12-06-2014 απόφαση της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Έργων, παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.), που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν από την 25η/06/2010 και για τα οποία δεν δόθηκε έγκριση τύπου, να κάνουν αίτηση στη Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου.

   Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η/08/2014.

   Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6417 597 (αρμόδια κα Ε. Καραμπέτσου)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter