ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  Από την Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων κοινοποιείται απόφαση με την οποία τροποποιείται η προθεσμία επανεξαγωγής των εμπορευμάτων που παραλαμβάνονται για επισκευή και επανεξαγωγή.

   Συγκεκριμένα η αρχική προθεσμία επανεξαγωγής ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών αντί των τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, που ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6987 509 (κα Β. Καννάβα).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter