ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 14-03-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 14-03-2014

-Το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης-εκμετάλλευσης του κεντρικού κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για πληροφορίες, στο τηλ. 210 5381 120.

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσεται επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια πρόσθετου εσωτερικού ανατομικού πάτου αρβυλών, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ.

  Διευκρινίσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους παρέχονται στο τηλ. 210 3483 163.

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ν. προκηρύσσει δημόσιους ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ στις προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισμού 107.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Τη σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης θερμομονώσεων σε πολεμικά πλοία, πλωτά μέσα και πλωτές κατασκευές, διάρκειας δύο ετών και συνολικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 425.

-Το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει διαγωνισμούς με προσφορές που συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και αφορούν:

1)Την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, για διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.486 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Μαίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των χώρων του Νοσοκομείου, για διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού 460.000 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Μαίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2088715 (εσωτ. 474), αρμόδια κα Ι. Πολυχρονίδου.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter