ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 24-02-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής ασφάλειας αερομεταφορών στους κρατικούς αερολιμένες Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ρόδου, Χανίων και Κω, για χρονικό διάστημα 18 μηνών, με δικαίωμα παράτασης για 6 μήνες, προϋπολογισμού 28.809.892 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού ορίζεται η 26/02/2015 και ώρα 17.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα τηλ. 210 8916 264 και 210 8916 351.

-Από το Π.Ν./ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ανακοινώνεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών προς κάλυψη των αναγκών  προετοιμασίας και διενέργειας της ασκήσεως «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 14». Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5530 370-371, 210 5531 282 και 69488 75491.

  -Η Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α. ανακοινώνει την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού δαπάνης 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (απαλλάσσεται από ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 16η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 013 και 210 8705 015.

   -Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής».  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 135 3154. -3143 (αρμόδιοι κ.κ. Π. Παπαδιάς και Α. Μαλισιόβας)

-Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών ταχυμεταφοράς γραπτών και λοιπών εγγράφων, κ.λ.π. για την διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2014-2015, προϋπολογισμού 180.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 3442 027 και 210 3443 221.

-Από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού  προκηρύσσονται ηλεκτρονικοί ανοικτοί διαγωνισμοί , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για κάλυψη αναγκών του Σ.Ξ. (πλαίσιο διετούς συμφωνίας), προϋπολογισμού 247.967,48 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. (η αποσφράγιση θα γίνει στις 28/04/2015).

2)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (πλαίσιο 4ετούς διάρκειας), προϋπολογισμού 1.386.812 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 22 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. (η αποσφράγιση θα γίνει στις 29 Απριλίου 2015).

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter