ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 8-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την κάλυψη αναγκών συσσιτίου κρατουμένων των καταστημάτων κράτησης Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 856.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης, ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν τα υπό προμήθεια είδη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή την χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27520 26246 (αρμόδιος κος Δημ. Τόσκας).

-Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου προκηρύσσεται ηλεκτρονικός τακτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ανωτέρω Δ/νσης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2810 274146 (αρμόδιος  ο κος Στυλ. Προβιδάς Υ/Α΄ ).

 -Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, προϋπολογισμού 110.000 ευρώ με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται στο τηλ. 210 7767 355 (αρμόδια κα Α. Κουκουμάτσα)

-Από το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, συνολικού προϋπολογισμού 452.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 216 1736 (αρμόδιος κος Σπ. Κοκκίνης)

-Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου «Υπηρεσίες διαχείρισης, προβολής, ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού για το έργο : ARGES-pAsseengeRs and  logistics information Exchange System» προϋπολογισμού 362.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter