ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)  προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου συντήρησης και λειτουργίας   Η/Μ  εγκαταστάσεων και κλιματιστικών σε ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα του Οργανισμού σε Αθήνα και Πειραιά, για 2ετή διάρκεια, προϋπολογισμού 184.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 5285 629.

     -Από τον Δήμο Αιγάλεω προκηρύσσονται πρόχειροι διαγωνισμοί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορούν:

1)Την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων  προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Μαίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00-11.30 π.μ.

2)Την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προϋπολογισμού 43.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Μαίου 2013 και ώρα 12.00-12.30

3)Την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού προϋπολογισμού 37.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-11.30 π.μ.

4)Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ανταλλακτικών πλαισίων και υπερκατασκευών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, προϋπολογισμού 91.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00-11.30 π.μ.

5)Επίσης, θα διενεργηθεί τακτική μειοδοτική δημοπρασία για εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, φορτηγών, απορριμματοφόρων, πλυντηρίων κάδων, κλπ. του Δήμου, προϋπολογισμού 73.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00-12.30 π.μ.

    Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2044 874-934, 213 2044 935 (Τμήμα Προμηθειών Δήμου Αιγάλεω)

      -Το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς Χανίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών διαφόρων ειδών τροφοδοσίας για τις ανάγκες των κρατουμένων (είδη παντοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά, τυροκομικά προϊόντα και γιαούρτι, αναψυκτικά, είδη οπωρολαχανοπωλείου, κατεψυγμένα κρέατα-πουλερικά, κατεψυγμένα και φρέσκα ψάρια, ελαιόλαδα). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10-12 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο τηλ. 28210 33744 (αρμόδιος κος Στ. Καντουνάκης).

   -Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμούς για την προμήθεια ειδών τροφίμων και ειδών καυσίμων. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίεςστο τηλ. 23853 50266 (αρμόδια κα Α. Τσώτσου).

    

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter