ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Σ.Δ.Υ.Σ. 18-07-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Σ.Δ.Υ.Σ. 18-07-2016

Από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσονται ηλεκτρονικοί ανοικτοί δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί, με πλέον ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, κατά περίπτωση, στους προϋπολογισμούς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Διαγωνισμοί με καταληκτικοί ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Ιουλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ.:

α)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού  (χειρουργικά γάντια), 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 30.464 ευρώ

β)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (συλλέκτες-σάκοι συλλογής-παροχέτευσης και εξοπλισμού τους), 4ετούς διάρκειας,  προϋπολογισμού  37.010 ευρώ.

γ)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (καρδιαγγειακές διατάξεις), 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 72.800 ευρώ.

δ)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (βελόνες αιμοδιάλυσης-αιμοκάθαρσης), 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 45.408 ευρώ.

ε)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (σύριγγες μιας χρήσης διαφόρων μεγεθών), 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 30.680 ευρώ.

2)Διαγωνισμοί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.:

-Την προμήθεια υγειονομικού – επιδεσμικού  υλικού (ιατρικό  βαμβάκι), ετών 2014-2017, προϋπολογισμού 411.320 ευρώ

-Την προμήθεια επιδέσμων, 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 267.476,80 ευρώ

-Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης του δικτύου υγείας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.570.967,74 ευρώ

-Την προμήθεια ανθρώπινης αλβουμίνης, 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 4.232.964 ευρώ

-Την προμήθεια φαρμάκων παθήσεων του δέρματος, 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.182.113,20 ευρώ

-Την προμήθεια εμβολίων, ετών 2015-2018, προϋπολογισμού 626.052,40 ευρώ

-Την προμήθεια φαρμάκων για το καρδιαγγειακό σύστημα, ετών 2014-2017, προϋπολογισμού 2.056.455,92 ευρώ

--Την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού, 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 822.250 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων

-Την προμήθεια 45.000 τεμαχίων φανελών παραλλαγής δάσους κοντομάνικες, προϋπολογισμού 161.290,32 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

-Την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού, 2ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 993.750 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

3)Διαγωνισμοί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  05η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.:

-Την προμήθεια αλεύρων αρτοποιείας, 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού  2.508.100 ευρώ

-Την προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού (ανοσοκατασταλτικά-ανοσορυθμιστικά-αναιμιών), 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.802.144,48 ευρώ

-Την προμήθεια ελαιολιπαντικών, προϋπολογισμού 803.532,26 ευρώ

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 161, fax  210 3459 946 (υπεύθυνοι επικοινωνίας  οι Γεώργιος Χατζήπαπας και Κωνσταντίνα Εφεντάκη).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter