ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ (08/04/2013)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ (08/04/2013)

-Επαναληπτικό ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας προς κάλυψη των αναγκών παρασκευής συσσιτίου των κρατουμένων προκηρύσσει το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 95.800 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό, ανάλογα με τις ομάδες των ειδών που θα γίνει προμήθεια. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27410 26136, αρμόδιος υπάλληλος κος Χρ. Μπέκος.

 

-Από το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την ανάδειξη χορηγού-προμηθευτού διαφόρων ιατρικών συσκευών και προϊόντων-ενδοβρογχικού υπερηχογράφου, προϋπολογισμού 130.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Μαίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041776, αρμόδια υπάλληλος κα Μ. Μπουρδανιώτη.

 

-Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ προκηρύσσει ετήσιους δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια υπερηχοκαρδιογράφου, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια μη μαγειρεμένων ζυμαρικών, με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, προϋπολογισμού 98.725 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2052 508-518, αρμόδιος υπάλληλος κος Ευστ. Σουσανίδης.

 

-Πρόχειρους  μειοδοτικούς διαγωνισμούς  προκηρύσσει η 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις τιμές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια γαντιών γενικής χρήσης διαφόρων μεγεθών, γαντιών χειρουργικών αποστειρωμένων διαφόρων μεγεθών και γαντιών εξεταστικών νάϋλον, μίας χρήσης, προϋπολογισμού 68.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  12 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια συρίγγων μίας χρήσης διαφόρων μεγεθών, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3451 620.

 

-Το ΙΚΑ-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια απλού λευκού μηχανογραφικού χάρτου, προϋπολογισμού 17.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5222 456, αρμόδιος υπάλληλος κος Αθ. Μαλλούχος.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter