ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11-11-2013

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11-11-2013

-Από το  ΙΚΑ διενεργείται ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  και συγκεκριμένα με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της ισχύουσας μέσης χονδρικής  τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά την ημέρα παράδοσής του, για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης  των Διοικητικών σχηματισμών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των μονάδων του ΕΟΠΥΥ, στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 506.925 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  19η  Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη μέχρι την 10.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 645 (αρμόδια κα Β. Βασιλακοπούλου).

 

 -Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ενημερώνει ότι μετατίθεται η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου για την 21η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο τηλ. 210 3501 545.

 

-Η Δ/νση Προμηθειών της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών πληροφορικής, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ και ΓΥΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 88.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την συλλογή, απομάκρυνση και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από διάφορες μονάδες της ΠΑ, σε όλη την Ελλάδα, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων, για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 015.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter