ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (05/08/2014)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (05/08/2014)

-Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί στις 25/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., για τον καθαρισμό των κτιριακών του Ε.Κ.Κ.Α.,, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ (Αττική 59.000 ευρώ, Θεσσαλονίκη 14.700 ευρώ και Λάρισα 300 ευρώ) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά νομό.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2039 721, 2313 313927 και 2410 661091, αντίστοιχα για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

-Από το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσεται  πρόχειρος διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας, για δύο χρόνια, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2088 715.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοινώνει ότι την 04/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στους κρατικούς αερολιμένες Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας , Ρόδου, Χανίων και ΚΩ, για διάστημα 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 28.809.892 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

     Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 210 8916 264 και 210 8916 351.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter