ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 23-7-2013

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 23-7-2013

-Από το 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γνωστοποιείται ότι στις 25 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.  θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανακατασκευή του κτιρίου υποδήσεως του 700 ΣΕ, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4612 534 (εσωτ. 1007), αρμόδιος Λγός (ΥΠ) Τσακίρογλου Μιχαήλ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Αεροδρόμιο Ελευσίνας) προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και δαπάνες πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και αφορούν:

1)Την προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών της 124 ΠΒΕ, προϋπολογισμού 132.000 ευρώ για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια νωπής αποφλοιωμένης πατάτας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας οπλιτών 124 ΠΒΕ, προϋπολογισμού 124.000 ευρώ για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.

3)Την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ, προϋπολογισμού  7.711.478,80 ευρώ για μία τετραετία και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α., τηγλ. 210 8705 015.

-Το ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ προκηρύσσει επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξεύρεση-μίσθωση ακινήτου προκειμένου να μετεγκατασταθεί το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, ετήσιας δαπάνης 12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 3,6% για χαρτόσημο. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 204 1642 (αρμόδια κα Α. Κουτρέτση)

-Από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΠΠΙ Ολύμπου Καρπάθου, προϋπολογισμού 74.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2004 292.

-Από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΎ Π.Ν. προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια κύριων στοιχείων μεταλλικών ικριωμάτων τύπου σωλήνων/συνδέσμων για κάλυψη αναγκών πρόσβασης σε πλοία/πλωτά, προϋπολογισμού 34.740 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 588.

 

    

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter