ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 01-02-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 01-02-2016

-Από το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο διενεργείται στις 03 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 11.600 ζευγών πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 4612 534.

Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την ανάδειξη μεταφορέα διακίνησης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα σε διάφορες μονάδες της Π.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης 541.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, για μία τετραετία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια για μία τριετία  διασήμων παρασήμων, προϋπολογισμού 192.138,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, μεταλλίων, προϋπολογισμού 23.883,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ και διαμνημονεύσεων, προϋπολογισμού 23.966,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210 8705 013, -015.

-Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ., για ένα χρόνο, προϋπολογισθέντος κόστους 14.500.000 ευρώ, απαλλασσομένων ΦΠΑ και ΕΦΚ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6551 691.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter