ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 04-04-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 04-04-2014

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό», προϋπολογισμού 417.263,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2241 364613-14.

-Το Γ.Ν.Φ. «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» προκηρύσσει διεθνείς δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, με ΦΠΑ συμπεριλαμβανόμενο στις προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα πραγματοποιηθούν στις 10/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ενώ οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 27/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. και  αφορούν:

1)Την προμήθεια βοηθητικού λοιπού εξοπλισμού, (επαγγελματικό ηλεκτρικό φούρνο, επαγγελματικές ηλεκτρικές εστίες, επαγγελματικό πλυντήριο σκευών, βραστήρα, ανατρεπόμενο τηγάνι, πολτοποιητή, κόπτη λαχανικών, επαγγελματικά πλυντήριο, στεγνωτήριο και σιδερωτήριο ρούχων, κλπ.) προϋπολογισμού 165.050 ευρώ.

2)Την προμήθεια συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 9πλήρες ενδοσκοπικό συγκρότημα, πλυντήριο ενδοσκοπικών εργαλείων, πολυθρόνα αιμοδοσίας, καταψύκτης βαθειάς ψύξης, απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη, κλίβανος, ουροροόμετρο, τρικάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος, συσκευή αντιμετώπισης υπνικής άπνοιας, κλπ.), προϋπολογισμού 132.770 ευρώ.

3)Την προμήθεια κλιβάνου ατμού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23853 50266 (αρμόδια κα Αναστασία Τσώτσου)

-Το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια επτά χιλιάδων (7.000) σάκων συλλογής εκκριμάτων ασθενών μίας χρήσης με αδρανοποιητή επικίνδυνων ιών και εννιά χιλιάδων (9.000) σάκων συλλογής εκκριμάτων ασθενών μίας χρήσης, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 774.

-Από την ΕΕΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη συντήρηση/αναβάθμιση των εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) και του δικτυακού εξοπλισμού της ΕΛΣΤΑΤ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για π-ληροφορίες στα τηλ. 213 1353 154 και 213 1353 159.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter