ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 08-05-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 08-05-2014

-Στις 10/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. διενεργείται δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και του γραφείου της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού 210.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 135 3159, αρμόδια η κα Ε. Μακρή.

-Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών συσσιτίου κρατουμένων του καταστήματος κράτησης Ναυπλίου και του καταστήματος κράτησης ενηλίκων Τίρυνθας, συνολικού προϋπολογισμού 485.500 ευρώ και 231.000 ευρώ, αντίστοιχα, χωρίς ΦΠΑ, με κριτήρια κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ή τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με τα προς προμήθεια είδη. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  06/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Δ. Τόσκα, τηλ. 27520 26246.

-Από το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκηρύσσεται ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών αρτοτροφοδοσίας για την Παρασκευή συσσιτίου και την διατροφή των κρατουμένων του καταστήματος κράτησης Κορίνθου, για δώδεκα μήνες, προϋπολογισμού 116.500 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  02 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

  Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στο τηλ. 27410 26136, αρμόδιος κος Χρ. Μπέκος.

-Το  Ι.Κ.Α. προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την ανάδειξη μεταφορέα για την μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού από την Υποδιεύθυνση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες Ασφάλισης του Ιδρύματος, προϋπολογισμού 168.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13/05/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.45 π.μ.

2)Την ανάδειξη μεταφραστή/ών ιατρικών γνωματεύσεων και λοιπών εγγράφων από όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, για χρονικό διάστημα δύο ετών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 647.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

3)Την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού διπλού και τριπλού αυτογραφικού, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20/05/2014 και ώρα 10.15 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται αντίστοιχα στα τηλ. 210 5213 710 (αρμόδια κα Θ. Ξυλογιάννη), 210 5239 920 (αρμόδια κα Σ. Γενιτσαροπούλου) και 210 5213 657 (αρμόδια κα Δ. Γρυλλάκη).

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 109.650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/07/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., ενώ η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 31/07/2014.

   Αρμόδια για πληροφορίες η κα Αν. Τσώτσου, τηλ. 23853 50266.

-Από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί με προσφορές που συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και κρατήσεις και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αφορούν:

1)Την παροχή συντήρησης μαγνητικού τομογράφου του ΝΝΑ, για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 276.750 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης θαλάμων επαναπίεσης δυτών του Π.Ν., για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 519.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός  θα γίνει στις 25/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6551 519.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter