ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 11-06-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσονται ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στις προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια 18.000 τεμαχίων τζάκετ παραλλαγής, προϋπολογισμού 990.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης προσφορών ορίζεται η 14/07/2015 και καταληκτική η 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια 22.800 ζευγών πλαστικών εμβάδων, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/06/2015 και καταληκτική η 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

3)Την προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου Φ/Π Νο 240 σάγια προϋπολογισμού 90.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/06/2015 και καταληκτική η 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

4)Την προμήθεια 92.310 ζευγών μάλλινων καλτσών οπλιτών προϋπολογισμού 360.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/07/2015 και καταληκτική η 22α Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

5)Την προμήθεια 50.000 τεμαχίων εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίων για οπλίτες προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/07/2015 και καταληκτική η 21η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

6)Την προμήθεια 92.000 τεμαχίων λευκές μπλούζες με λαιμόκοψη προϋπολογισμού 276.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/07/2015 και καταληκτική η 27η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

7)Την προμήθεια 17.000 τεμαχίων πετσετών προσώπου και 32.000 τεμ. Πετσετών λουτρού προϋπολογισμού 292.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/07/2015 και καταληκτική η 22α Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

8)Την προμήθεια 40.000 τεμαχίων μπερέδων μπλε και 12.000 τεμ. Μπερέδων πράσινων με εθνόσημο οπλιτών προϋπολογισμού 520.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/07/2015 και καταληκτική η 21η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

9)Την προμήθεια 20.000 τεμαχίων πουλόβερ οπλιτών προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14/07/2015 και καταληκτική η 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

10)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά- 1ος επαναληπτικός διαγωνισμός) προϋπολογισμού 36.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/06/2015 και καταληκτική η 06η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

11)Την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού (εμβόλια) για συμφωνία 4ετούς διάρκειας προϋπολογισμού 8.875.375,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 21/07/2015 και καταληκτική η 27η Ιουλίου 2015.

     Οι  ενδιαφερόμενοι για τους παραπάνω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 215, fax  210 3459 946.

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης Α/Δ Ελευσίνας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών υπόδησης ( 670 άρβυλα με κορδόνια και 600 ζεύγη υποδήματα εξόδου λευκά) συνολικού προϋπολογισμού 91.794,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/06/2015 και καταληκτική η 06η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 013, - 015, fax  210 6445 633.

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Ιλίου, προϋπολογισμού 242.880 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14/07/2015 και καταληκτική η 20η/07/2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 213 2030 136 και 213 2030 185.

-Το Υπουργείο Πολιτισμού-Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, λοιπών ειδικών μουσειακών κατασκευών και συστημάτων φωτισμού της πτέρυγας δωρητών  στο ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στην Κέρκυρα, ενδεικτικού προϋπολογισμού  220.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/06/2015 και καταληκτική η 08/07/2015 και ώρα 23.00 μ.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 26610 30443 (αρμόδια κα Αικ. Βαβάλιου)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, προϋπολογισμού 92.876 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/06/2015 και καταληκτική η 22/06/2015 και ώρα 14.00 μ.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 213 2044 935.

-Από το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης για τις ανάγκες του Κατ/τος Κράτησης, συνολικού προϋπολογισμού 129.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές και τα δικαιολογητικά τους  μέχρι την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

    Πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν στα τηλ. 2610 647431 και 2610 647261.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter