ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 19-05-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων , η οποία θα διενεργηθεί στις 26 Μαίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο κεντρικό κτίριο της ΣΕΠ Α.Ε., στο Πέραμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο της συμμετοχής του μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 4099 100.

-Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.  προκηρύσσεται δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη δημοπράτηση της ενέργειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του έργου EASEA-WAY, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος IPAADRIATIC», προϋπολογισμού 95.940 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30ηΜαίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλ. 26650 99300 και 26650 99343,

-Το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσειπρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φιαλιδίων αιμοκαλλιεργειών με αυτοματοποιημένο σύστημα, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30ηΜαίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ..

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2088 715.

-Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός δαπάνης 6.780 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01η Ιουνίου 2016 και ώρα 10.15 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 645 (αρμόδια κα Β. Βασιλακοπούλου).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter