ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 27-04-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 27-04-2016

-Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  προκηρύσσονται ηλεκτρονικοί ανοιχτοί διαγωνισμοί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων:

1)Ακτίου για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2016, με δικαίωμα μονομερούς, από την ΥΠΑ, παράτασης τριών ακόμη μηνών, προϋπολογισμού 82.680,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/05/2016.

2)Καρπάθου για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2016, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, προϋπολογισμού 303.496,5 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/05/2016.

3)Σκιάθου και Μυτιλήνης για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2016 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, προϋπολογισμού 66.521,909 ευρώ και 51.826,089 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντίστοιχα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/05/2016.

4)Λήμνου για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2017, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης,  προϋπολογισμού 163.918,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/05/2016.

5)Ν. Αγχιάλου για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2017, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, προϋπολογισμού 156.033,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/05/2016.

6)Σύρου για χρονικό διάστημα από 01/07/2016 έως 31/12/2017, με δικαίωμα παράτασης εξι μηνών, προϋπολογισμού 93.435,3 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ορίζεται η 16/05/2016.

    Για τους  ανωτέρω διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο τηλ. 210 8916 264  (αρμόδια κα Κ. Ανέστου).

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει επαναληπτικούς  ηλεκτρονικούς ανοιχτούς διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια  εξοπλισμού πληροφορικής, διετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 39.024,39 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/05/2016.

2)Την προμήθεια υγειονομικού – επιδεσμικού υλικού (τέσσερεις προκηρύξεις) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Μαίου 2016.

3)Την προμήθεια υγειονομικού και επιδεσμικού υλικού (τέσσερεις προκηρύξεις) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 13η Ιουνίου 2016.

   Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διαγωνισμοί έχουν δημοσιευθεί  στην ιστοσελίδα www.army.gr , όπου μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.  Πληροφορίες και διευκρινίσεις  ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΆ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210 3483 161, FAX  210 3459 946 ( Υπεύθυνος επικοινωνίας Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Βαλκανάς)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter