ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 27-11-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-Το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διενεργεί πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εγκεκριμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας 8ου ορόφου του κτιρίου, δαπάνης 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 08 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να  επικοινωνούν στο τηλ. 213 2088 751. 

-Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκηρύσσεται διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων, για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων, έτους 2015-2016,  προϋπολογισμού 330.191,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3443 221 (αρμόδια κα  Α. Σταθάκη).

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ προκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, με προσφορές που συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και κρατήσεις και αφορούν¨

1)Την προμήθεια 300 ξιφών με θύσανο για ένα χρόνο ή 600 για δύο χρόνια προϋπολογισμού 221.400 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την ανάδειξη εργολάβου για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.741.916 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

3)Την επανάληψη διενεργηθέντος διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών συσκευών νοσηλευτικού τομέα του 251 ΓΝΑ,  3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.706.359,32 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

4)Την προμήθεια -Γενική επισκευή – αξιοποίηση υλικού για Super Puma, προϋπολογισθείσας δαπάνης 550.000 ευρώ 9απαλλασσόμενης ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν για πληροφορίες να επικοινωνούν  στα τηλ. 210 8705 015, 210 8705 013, fax 210 6445 633.

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, μετά των ανταλλακτικών, συντήρησης θαλάμων επαναπίεσης δυτών, που ανήκουν στο Π.Ν., για χρονική διάρκεια τριών ετών, συνολικού προϋπολογισμού 555.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6551 519.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter