ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 29-02-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  29-02-2016

-Από το 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ προκηρύσσεται διαγωνισμός για την προμήθεια 5.000 κιλών ελαστικού βουλκανισμού αρβυλών, προϋπολογισμού 24.000 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν έως την Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016  την οικονομική τους προσφορά, μέσω : 700se@army.gr,  fax 210 4617 494.

  Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 4612 534 (εσωτ. 1040)

-Το ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) για το Νοσοκομείο, για ένα έτος, προϋπολογισμού 36.285,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 04/03/2016, ημερα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 213 2088 750 (αρμόδια κα Ι. Βαλσαμή).

-Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσονται ηλεκτρονικοί ανοικτοί διαγωνισμοί που αφορούν:

1)Την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων, σχολικού έτους 2015-2016,  προϋπολογισθείσης δαπάνης 58.368,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, προϋπολογισμού 586.873 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

3)Την προμήθεια υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων (γραπτών και λοιπών εγγράφων) για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων, προϋπολογισμού 179.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22α Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

  Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 3443 221 (αρμόδια κα Αριστέα Σταθάκη).

Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου (διάρκεια σύμβασης έως 31 Δεκεμβρίου 2016), προϋπολογισμού 14.900.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων  των προβλεπομένων κρατήσεων (η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλ. 210 8705 013, -015, fax   210 6445 633.

-Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού  προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση από ιδιωτικό φορέα του υπάρχοντος εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, καταστήματος μαζικής και γρήγορης εστίασης – ψησταριά κοινοχρήστων υποδομών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 6551 691.

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων στρατοπέδων , προϋπολογισμού 1.024.390 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

   Επίσης, προκηρύσσει επαναληπτικούς ηλεκτρονικούς ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια παρασκευασμένων φαγητών με κρέας, προϋπολογισμού 998.920 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού, για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 1.182.113,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

3)Την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού (ανθρώπινη αλβουμίνη), για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 1.058.241 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

4)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (υλικά αγγειοπλαστικής), για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 291.072 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

5)Την προμήθεια προπαρασκευασμένων φαγητών άνευ κρέατος προϋπολογισμού 376.380 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

6)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού (βελόνες αιμοδιάλυσης-αιμοκάθαρσης) για τέσσερα χρόνια, προϋπολογισμού 45.408 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.  210 3483 161 και 210 3483 21, fax  210 3459 946.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter