ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30-10-2013

  -Από την ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ προκηρύσσονται διαγωνισμοί ανοικτής διαδικασίας  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων στις προσφορές, για:

1)Την  ανάδειξη εργολήπτη για τον καθαρισμό των χώρων αρμοδιότητας Π.Α., για μία τετραετία, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια αντιμηνιγγιτιδοκοκκικού εμβολίου, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 013/15.

    -Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ν. προκηρύσσει  δημόσιους ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων, για:

1)Την παροχή υπηρεσιών ραφής ειδών ιματισμού μαθητών των παραγωγικών σχολών ΣΝΔ και ΣΜΥΝ, για τρία έτη, προϋπολογισμού  181.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την παροχή υπηρεσιών μετατόπισης/μετακίνησης βαρέων αντικειμένων σε πολεμικά πλοία, πλωτά μέσα και εγκαταστάσεις περιοχής Ναυστάθμου Σαλαμίνας, για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την ανάδειξη εργολάβου για την τεχνικοεφοδιαστική υποστήριξη πυροσβεστικών μέσων (επισκευή, έλεγχο, αναγόμωση φιαλών πυροσβεστήρων και δεξαμενών) πολεμικών πλοίων και υπηρεσιών Π.Ν., προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, για δύο χρόνιαΟ διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 π.μ.

4)Την προμήθεια ηλεκτροπτικών συστημάτων θερμικής απεικόνισης, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, άνευ ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 3368 630 και 2105531 588.

   -Από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια ενός βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς βενζίνης και καυσίμων, προϋπολογιζόμενου κόστους 195.000 ευρώ, απαλλασσομένων κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6551 690.

  -Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά άτομο, για την σίτιση με έτοιμα γεύματα των φιλοξενουμένων ατόμων του Κοινωνικού Ξενώνα Καρέα, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2039 721 (αρμόδια κα Κων/να Μανίκα)

   -Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών ειδών, συνολικού προϋπολογισμού 379.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11-11.30 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2044 935.

   Επίσης, διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι 60.000 ευρώ, με τον ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11-11.30 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2044 935.

    -Η 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χειρουργικές γάζες, ιατρικά αέρια, ιατρικά αναλώσιμα, επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, λευκοπλάστης με γάζα, επίδεσμοι), προϋπολογισμού 249.649,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 3451 293.

   -Από το ΙΚΑ προκηρύσσονται δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί που αφορούν:

1)Την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μοτοποδηλάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 256.740 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 5213 609 (αρμόδια κα Ειρ. Βαρδαλάκου).

2)Την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομικά προσφορά, προϋπολογισμού 16.236.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίσθηκε  η 09 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 710 (αρμόδια κα Θ. Ξυλογιάννη).

  -Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσουν ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς, με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφορές, για:

1)Την προμήθεια βαμβακερών σεντονιών και μαξιλαροθηκών, πράσινων και λευκών ημισένδονων και ισοθερμικών πεδίων, προϋπολογισμού 227.428 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ.

2)Την  ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών παροχής γευμάτων (σίτιση ασθενών και εφημερευόντων γιατρών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 640.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.

3)Επίσης, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μισθωτή ενοικίασης τηλεοράσεων και πολυθρονών, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, με τιμή εκκίνησης για τις τηλεοράσεις 1.000 ευρώ και για τις πολυθρόνες 400 ευρώ, ανά μήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα  Φ. Φραγκίσκου, Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2103501 545.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter