ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 06/06/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 06/06/2017

-Από την 96 ΑΔΤΕ προκηρύσσεται ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Μονάδων της στη Χίο. Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 22α Ιουνίου 2017.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 22710 84242, fax 22710 27400.

Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α. προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ιματισμού 9μπουφάν μπλε στρατιωτικού προσωπικού, πουλόβερ ολόμαλλο κυανόφαιο αξιωματικών και υπαξ/κών, φόρμα ολόσωμη χειμερινή και θερινή, γραβάτες, πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, σορτς αθλοπαιδιών, δίκοχο κατωτέρων αξ/κών και υπαξ/κών), προϋπολογισθείσας δαπάνης 336.387,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Έναρξη προθεσμίας υποβολής προσφορών η 22α Ιουνίου 2017 και καταληκτική η 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλ. 210 8705 010 και 210 8705 013.

-Από την Υπηρεσία Πολιτικής  Αεροπορίας  προκηρύσσεται ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων στις προσφορές, που αφορά την προμήθεια υλικών (σωλήνες-μονώσεις-εξαρτήματα, κλπ.) και παροχή συναφών εργασιών τοποθέτησής τους, για το δίκτυο ψύξης-θέρμανσης του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής της ΥΠΑ, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Οι προσφορές  κατατίθενται μέχρι και  την Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.30 μ.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.  210 8916 160 (αρμόδιος Α. Ματθαιάδης).

-Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.420.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η/05/2017 και καταληκτική ημερομηνία η 26η Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 130 8349 (αρμόδιος Γ. Λουβερδής).

  -Το Γεν. Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» & Γ. Ν. Δυτ. Αττικής «Η Αγ. Βαρβάρα» , προκηρύσσει πρόχειρους διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφοράκαι συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφορές, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη αναδόχου συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης , προϋπολογισμού 18.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 213 2077 407, -8 ,Β. Χαραλάμπους)

2)Την προμήθεια 22 τεμαχίων εξοπλισμού πληροφορικής συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ.  213 2077 407, -8, Ι. Δημητροπούλου)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter