ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 06-12-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 06-12-2013

-Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συντήρηση-υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΝΑΤ και της Διαδικτυακής Πύλης του, για το έτος 2014, δαπάνης 129.999 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 4149 431- 432 (αρμόδια κα Ε. Στώτη).

-Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ανακοινώνεται η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή α)τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και β)υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης, διάρκειας 24 μηνών με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης για 12 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 3.296.909 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  20 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 5213 649 (αρμόδια κα Σ. Γενιτσαροπούλου).

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥ. ΒΟΡΕΙΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού του έργου καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και γραφείων της Δ/νσης για ένα έτος, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6863 069.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία που αφορούν:

α)Την προμήθεια υλικού ΛΟΖ (τρία τεμάχια), προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 07 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

β)Την προμήθεια ειδών ιματισμού (γραβάτες, σορτς, εσώρουχα, κασκόλ, κουκούλες, κλπ.), προϋπολογισμού 187.799,59 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 013/15.

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προσφορές άνευ ΦΠΑ, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υλικών επιθεώρησης ηλεκτρομηχανής WARTSILA, πρ層υπολογισμού 85.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την εκτέλεση ελασματουργικών εργασιών, για ένα έτος, σε πολεμικά πλοία και πλωτές κατασκευές στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας ή Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 550.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια λιπαντελαίου, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

4)Την προμήθεια υλικών γενικής επισκευής RBR  προϋπολογισμού 310.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

5)Την προμήθεια σχοινιών πολυεστέρα, πολυολεφίνης, προϋπολογισμού 102.000 ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

6)Την προμήθεια υλικών γενικής επισκευής προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

    Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διαγωνισμών του ΚΕΦΝ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5531 588 και 210 3368 630.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter