ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 16-07-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 16-07-2014

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ επαναπροκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 450.000 φυσίγγων υδροχλωρικής μορφίνης και 500.000 φυσίγγων υδροχλωρικής πεθιδίνης, συνολικού προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Προμηθειών και Διαχ. Υλικού του Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 19 (κτίριο 19, 1ος όροφος,  γραφείο 2).

 -Από το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» προκηρύσσονται διαγωνισμοί , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφορές, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη συντηρητή μηχανήματος διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων, για ένα έτος, δαπάνης 2.400 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.

2)Την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ζεύγους κεφαλών leser , για ένα έτος, προϋπολογισμού 11.700 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την προμήθεια υγειονομικού υλικού, για χρονικό διάστημα ενός έτους, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/08/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

4)Την προμήθεια γραφικής ύλης, για ένα έτος, προϋπολογισμού 76.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 213 2088 715.

-Το Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 492.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/09/2014,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2052 508 – 518 (αρμόδιος ο κος Ευστ. Σουσανίδης)

--Από τη Δ/ΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ διενεργεί την 10/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. ενιαίο διεθνή ανοικτό διαγωνσιμό για την προμήθεια πλαστικών συριγγών μίας χρήσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, προϋπολογισμού 636.571,75 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα έτος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ διενεργεί την 02/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00-1130 π.μ. ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού ευρείας περιοχής, προϋπολογισμού 738.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν στο τηλ. 210 8916 264 (αρμόδιος κος Ν. Μπουζάκης)

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ν. προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κ. Μηχανών  MTU 16V MD 872, για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 75.000 ευρώ, άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την σύναψη συμφωνίας, διάρκειας 18 μηνών, για την παροχή εργασιών αμμοβολής, υδροβολής, καθαρισμού, ξέσης και βαφής Π. Πλοίων, πλωτών μέσων και δεξαμενών, συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04 Αυγούστου 2014, ημέρα Δυετέρα και ώρα 09.00 π.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 210 5531 588 και 2103368 630.

-Από το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την ανάθεση σε συνεργείο καθαρισμού του έργου της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους και τα γραφεία της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για το διάστημα 01/01/2015 έως 31/12/2015, προϋπολογισμού 96.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11/08/2014 και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την ανάθεση σε συνεργείο καθαρισμού του έργου καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και των γραφείων της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής και των υπηρεσιών της από 01/01/2015 έως 31/12/2015, προϋπολογισμού 84.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31/07/2014 και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους (ανοικτός  σε ευρώ-ελεύθερος)  των Αστυνομικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/08/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνούν, αντίστοιχα, στα τηλ.  210 5103 068 (αρμόδιοι Ανθ/μοι κ.κ. Γ. Οικονομάκης, Β. Συγλέτος και Θ. Ντίμτσας), 210 5284 006 (αρμόδιοι Αρχ/κας Ι Κώστα και Υ/Β Κ. Φανουργιάκης) και 2310 388053 (αρμόδιος Ανθ/μος Παν. Τιμαμόπουλος)

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσονται ανοικτοί διαγωνισμοί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφορές, που αφορούν:

1)Την προμήθεια σοκολάτας ροφήματος σε σκόνη προϋπολογισμού 90.287 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.,

2)Την προμήθεια 12.000 τεμαχίων φανελών (επενδύτες άνω) στολών ασκήσεων εκστρατείας παραλλαγής δάσους. Προϋπολογισμού 119.998,80 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια υφάσματος σύμμεικτου φ/π Νο 240 σαγιά, προϋπολογισμού 90.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ.

4)Την προμήθεια 4.000 τεμαχίων πουλόβερ οπλιτών, προϋπολογισμού 179.999,68 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ.

5)Την προμήθεια 10.000 τεμαχίων μπερέδων μπλε και 5.000 τεμαχίων μπερέδων πράσινων οπλιτών με εθνόσημο, προϋπολογισμού 119.998,80 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.

6)Την προμήθεια μηχανήματος ΜΧ (ερπυστριοφόρου εκσκαφέα τάφρων με μακρύ βραχίονα), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού 246.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηεθί στις 30 Ιουλίου 2014, ηέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται  στο τηλ. 210 3483 163 και fax 210 3459 946 (αρμόδιος Τχης (ΠΖ) κος Παρ. Γεωργίου).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter