ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 02-09-2014

              ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

-Από το ΓΕΝ. ΚΑΤ/ΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας (αυγά φρέσκα, τυροκομικά είδη, γαλακτομικά, είδη ζαχαροπλαστικής, αρτοποιείου, παντοπωλείου, ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, σαλάτες, νωπά οπωρολαχανικά και κατεψυγμένα, είδη κρεοπωλείου, είδη μπαχαρικών, κλπ.), για το χρονικό διάστημα από 01/02/2015 έως 31/01/2016, προϋπολογισμού 332.540 ευρώ, εκτός ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 25310 21112 (αρμόδιος κος Ζωγράφος Κοκκίδης).

-Το ΙΚΑ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικών αναλώσιμων υλικών, προϋπολογισμού 58.041,37 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10/09/2014 και ώρα 10.15 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Κατσάνου, τηλ. 210 5213 642.

-Από την Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α. προκηρύσσονται  ανοιχτοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί που αφορούν:

1)Την προμήθεια δεκατριών τεμαχίων του υλικού CAD/PAD με NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE CABLE CUTTER του Ε/Π ΑΒ -205», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την λήψη ειδικών εκπτωτικών τιμών από ξενοδοχεία για τη διαμονή του προσωπικού της Π.Α. στο Ν. Αττικής, πλην της περιοχής Ελευσίνας.  Ημερομηνία αποσφράγισης των  προσφορών ορίζεται η 2α Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλ. 210 8705 015 και 210 8705 013.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter