ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡEΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (13/01/2014)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡEΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (13/01/2014)

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών και υπογραφή συμφωνίας πλαισίου για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 335.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 588.

Υπηρεσία Προμηθειών της Π.Α. προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης προϋπολογισμού 83.640 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμό α γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 013-015

 -Από τον ΟΑΕΔ προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς δεμάτων και λοιπών εγγράφων του ΟΑΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 147.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/01/2014, ημέρα Τρίτη.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 9989 797 (αρμόδια κα Δ. Φωτεινού).

 -Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφορές, που αφορούν:

1) Την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος, προϋπολογισμού 81.800 ευρώ στις 23/01/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια γάζας προϋπολογισμού 73.000 ευρώ, στις 28/01/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια διαφόρων αντιδραστηρίων χωρίς αναλυτή προϋπολογισμού 467.400 ευρώ στις 14/02/2014 και ώρα 12.00 μ.μ.

4)Την προμήθεια μοσχευμάτων-πλεγμάτων προϋπολογισμού 94.157 ευρώ στις 23/01/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

5)Την προμήθεια επιθεμάτων προϋπολογισμού 107.000 ευρώ στις 24/01/2014 και ώρα 11.00 π.μ.

6)Την προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προϋπολογισμού 444.000 ευρώ στις 13/02/2014

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3501 545.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter