ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

-Το 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ενημερώνει ότι την 08 Μαίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ για την προμήθεια 18.000 κιλών ελαστικού βουλκανισμού αρβυλών masterbatch, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4612 534 (υπεύθυνος: Αλχιας  (ΥΠ) Σοφιανός Ανδριανάκος)

Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 23.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30-12.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2044 874 – 935.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter