ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

      Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  στα πλαίσια του προγράμματος  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013,   οι παρακάτω δράσεις:

  Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 311 - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Ιδιωτικές Επενδύσεις

Τομέας : Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ιδιότητα : Γεωργoί

Δημόσια Δαπάνη : € 8.250.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης : 35 % - 60 %

Το μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου.

Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 312-ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Μέτρο 312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ιδιωτικές Επενδύσεις

Τομέας : Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ιδιότητα : Φυσικά πρόσωπα (Μη Γεωργοί) - Νομικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη : € 9.750.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης : 35 % - 60 %

 
 

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα,προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Τίτλος : ΜΕΤΡΟ 313-ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Ιδιωτικές Επενδύσεις

Τομέας : Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες

Ιδιότητα : Φυσικά πρόσωπα (Μη Γεωργοί) - Νομικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη : € 47.000.000,00

Ποσοστό Ενίσχυσης : 35 % - 60 %

Το μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

    Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 24 Απριλίου 2013.

Περιοχές Παρέμβασης για τα μέλη μας στην Περιφέρεια Αττικής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  

   ΔΗΜΟΙ:     ΚΥΘΗΡΩΝ , ΠΟΡΟΥ, ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΚυθήρωνΑντικυθήρων Πόρου (το ηπειρωτικό τμήμα), Μεθάνων , Τροιζήνος

    Οι ενδιαφερόμενοι  για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΒΕΠ, τηλέφωνα  210 4174 765,  στο δικτυακό  τόπο  www.bep.gr, καθώς  και στον αντίστοιχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  www.agrotikianaptixi.gr.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter